Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 39/16/2013 Burmistrza Dębna z dnia 8.05.2013 r. w sprawie: wykupu działki oznaczanej według ewidencji gruntów nr 109/3 o pow. 0,0016 ha, położonej w obrębie Grzymiradz oraz udziału w działce 329/1 o pow. 0,054 ha położonej w obrębie Cychry.

ZARZĄDZENIE NR 39/16/2013

BURMISTRZA DĘBNA

z dnia 8.05.2013 r.

 

w sprawie: wykupu działki oznaczanej według ewidencji gruntów nr 109/3 o pow. 0,0016 ha, położonej w obrębie Grzymiradz oraz udziału w działce 329/1 o pow. 0,054 ha położonej w obrębie Cychry.

 

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr  142 , poz . 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984; Nr 214, poz. 1806 , z  2003 r Nr 80 poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203, z 2005 nr 172, poz. 1441, z 2006r. nr 17, poz, 128,  Nr 181, poz. 1337, z 2007r. N 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz § 3 ust. 1 i 2 lit „a” uchwały nr XXXI/200/2008r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z późniejszą zmianą z a r z ą d z a się co następuje:

§ 1

Wykupić działkę oznaczoną wg ewidencji gruntów numerem: 109/3 pow. 0,0016 ha położoną w obrębie Grzymiradz na realizację celu publicznego, tj. pod przepompownięw drodze rokowań z właścicielem.

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na którym usytuowana jest działka. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dębno wg załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LVI/402/2010r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U i zapisem tereny zabudowy usługowej.

§ 2

Wykupić udział 3/96 części w działce oznaczonej wg ewidencji gruntów numerem: 329/1 o pow. 0,0054 ha, położonej w obrębie Cychry z przeznaczeniem pod przepompownięścieków w drodze rokowań z współwłaścicielem.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie w rejonie ul. Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na którym usytuowana jest działka. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dębno wg załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LVI/402/2010r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U i zapisem tereny zabudowy usługowej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Dębno.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 10-05-2013 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 08-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2013 09:01