herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
składy obwodowych komisji wyborczych 2011-10-09 05:48
Zarządzenie nr 102/40/2011 Burmistrza Dębna z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2011-09-20 09:58
Głosowanie przez pełnomocnika. 2011-09-06 14:49
Informacja na temat otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania 2011-09-06 14:33
informacja na temat głosowania w szpitalu w wyborach 9 października 2011r. 2011-09-06 14:30
Dopisanie do spisu wyborców w wyborach 9 października 2011r. 2011-09-08 13:29
obwieszczenie Burmistrza Dębna w sprawie określenia obwodów do głosowania 2011-09-05 10:56
wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2011-09-06 14:50
Stanowisko PKW w sprawie uprawnień mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011-08-20 15:40
Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-08-20 15:40
treść rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2011-08-20 15:38
wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011-08-23 12:09
kalendarz wyborczy 2011-08-23 13:44
informacja o udostępnieniu słupów oświetleniowych komunalnych 2011-10-03 09:22
Informacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r 2011-09-13 08:43
obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych w wyborach 9 października 2011r. 2011-08-25 15:02