herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Plan pracy 2008 rok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

w Dębnie Nr XXI/133/2008

z dnia 31.01.2008 r

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE NA 2008 ROK

MIESIĄC

TEMATY SESJI

Odpowiedzialni za przygotowanie materiałów

Ważne daty

Styczeń

 1. Przyjęcie planów pracy RM i komisji stałych RM na 2008 rok.

 2. Harmonogram zadań inwestycyjnych na 2008 r

 3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca RM

FB,Burmistrz Dębna

Kierownik RI

Luty

 1. Informacja z pracy OPS za 2007 r

 2. Sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich za 2007 rok.

 3. Sprawozdanie z działalności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 r

 4. Sprawozdanie z działalności Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2007

 • 5. Informacja z działalności sportowo-rekreacyjnej

OSiR za 2007 rok oraz innych organizacji sportowych.

6. Sprawy bieżące

Kierownik OPS

Kierownik m OKiS

Pełnomocnik Burmistrza

Pełnomocnik Burmistrza

Dyrektor OSiR i Kierownik OKiS

14 II - przejęcie administracji od władzy sowieckiej.

Marzec

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębno oraz podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Burmistrza Dębna za 2007 rok.

 2. Analiza stanu bezpieczeństwa w Gminie Dębno.

 1. Informacja z pracy WTZ za 2007 rok.

4. Sprawy bieżące

Burmistrz Dębna

Skarbnik Gminy

Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna.

Kierownik WTZ

Kwiecień

 1. Realizacja polityki mieszkaniowej i wypłat dodatków mieszkaniowych.

 2. Informacja na temat rozwoju kultury w Gminie Dębno, DOK Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenia.

 3. Informacja na temat struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 4. Informacja z realizacji zadania : utrzymanie czystości i porządku w Gminie Dębno i CZG 12.

 5. Informacja z pracy Rad Sołeckich za 2007 r

 6. Sprawy bieżące.

Kierownik OPS

Dyr.Biblioteki ,DOK. OKiS. Stowarzyszenia

Sekretarz Gminy

PUK, GPiN

Sekretarz Gminy,

Sołtysi

Maj

1. Uroczysta sesja RM - Św. Konstytucji 3. Maja.

2. Informacja z działalności Centrum Wspierania

Biznesu.

 1. Informacja nt promocji gminy Dębno.

5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca RM

Sekretarz Gminy

Biuro PiI

Biuro PiI

3. Maja - Uchwalenie Konstytucji

3 Maja

Czerwiec

 1. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do akcji letniej.

 2. Informacja w zakresie współpracy z zagranicą i miastami partnerskimi Gminy Dębno

 3. Informacja o funkcjonowaniu przedszkoli.

4 Informacja z działalności spółek gminnych

PUK, ZGM. PWiK, PEC.

5. Sprawy bieżące

Dyr. OSiR, Kier.OKiS

Biuro PiI

Kierownik OKiS

Prezesi spółek gminnych

1.VI. Dzień Dziecka

Lipiec

 1. Informacja z realizacji inwestycji za I półrocze 2008

 2. Realizacja projektów z UE.

3 Uchwały bieżące

4 Sprawy bieżące.

Kierownik RI

Kierownik PiR

Sierpień

 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu i WPI MIG Dębno za I półrocze 2008 r.

 2. Przyjęcie założeń do budżetu 2009 rok.

 1. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

4. Sprawy bieżące.

Kierownik RI

Skarbnik Gminy

Burmistrz Dębna

Kier. OKiS

15.VIII Dzień Wojska Polskiego.

31.VIII - Święto Solidarności

Wrzesień

 1. Informacja z działalności ;DOK i OSiR za I półrocze 2008 roku. ( Maraton 2008)

 2. Informacja z działalności pożytku publicznego za I półrocze 2008 roku.

 3. Informacja z realizacji obchodów "Dni Dębna".

 4. Sprawy bieżące.

Dyrektor DOK i OSiR.

Koordynator

Dyrektor DOK i OSiR

1.IX - rocznica wybuchu II wojny światowej.

17.IX Dzień Sybiraka

Październik

 1. Informacja OPS o przygotowaniu do okresu zimowego podopiecznych.

 2. Ustalenie zadań inwestycyjnych na lata 2009-2013.

 3. Informacja z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

 4. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych.

 5. Sprawy bieżące.

Kierownik OPS

Kierownik RI.

Kierownik GNiOŚ

Przewodnicząca RM

Burmistrz Dębna

Dzień Edukacji

Narodowej

Dzień Papieski

Listopad

 1. Uroczysta sesja RM - Święto Niepodległości.

 1. Uchwalenie stawek podatków lokalnych na 2009 rok.

 2. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2009 rok

 3. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na 2009 rok.

5. Sprawy bieżące.

Sekretarz Gminy Przewodnicząca RM,

Skarbnik Gminy

Pełnomocnik Burmistrza

Pełnomocnik Burmistrza

11 XI - Święto Niepodległości.

Grudzień

 1. Analiza realizacji i aktualizacji Strategii Rozwoju MiG Dębno.

 2. Uchwalenie budżetu MiG Dębno na 2009 i WPI na 2009-2013.

 3. Sprawy bieżące.

Wydział PiR

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 12-01-2009 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2009 12:40