Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Anna Szymczyk 2024-01-31 11:37:49
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Anna Szymczyk 2024-01-31 11:37:02
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Anna Szymczyk 2024-01-31 11:26:03
zawiadomienie stron w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi i magazynami energii na terenie działek o nr ewid. 467 i 469 obręb Cychry, gmina Dębno, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie Anna Pawlicka 2024-01-31 09:18:06
zawiadomienie stron w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi i magazynami energii na terenie działek o nr ewid. 467 i 469 obręb Cychry, gmina Dębno, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie Anna Pawlicka 2024-01-31 09:15:37
wniosek w sprawie dokumentacji konkursu na zadanie Przeciwdziałanie patologiom społecznym: prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej jako placówki wsparcia dziennego na rzecz dzieci i młodzieży ze środowiska patologicznego Anna Szymczyk 2024-01-30 13:51:08
wniosek w sprawie dokumentacji konkursu na zadanie Przeciwdziałanie patologiom społecznym: prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej jako placówki wsparcia dziennego na rzecz dzieci i młodzieży ze środowiska patologicznego Anna Szymczyk 2024-01-30 13:50:34
wniosek w sprawie dokumentacji konkursu na zadanie Przeciwdziałanie patologiom społecznym: prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej jako placówki wsparcia dziennego na rzecz dzieci i młodzieży ze środowiska patologicznego - dokument usunięty Anna Szymczyk 2024-01-30 13:50:27
wniosek w sprawie dokumentacji konkursu na zadanie Przeciwdziałanie patologiom społecznym: prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej jako placówki wsparcia dziennego na rzecz dzieci i młodzieży ze środowiska patologicznego - dokument usunięty Anna Szymczyk 2024-01-30 13:46:44
Wnioski 2024 Anna Szymczyk 2024-01-30 13:44:12
Wnioski 2024 Anna Szymczyk 2024-01-30 13:42:58
Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 23 w ul. Kostrzyńskiej z drogą gminną w ul. Magazynowej w Dębnie Mirosław Turów 2024-01-30 12:52:07
Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 23 w ul. Kostrzyńskiej z drogą gminną w ul. Magazynowej w Dębnie Mirosław Turów 2024-01-30 12:51:24
Zapytanie ofertowe na świadczenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: budowa nowej drogi wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu Klonowa-Akacjowa-Migdałowa w Dębnie Mirosław Turów 2024-01-30 12:10:47
Zapytanie ofertowe na remont łazienki w budynku B Urzędu Miejskiego w Dębnie - dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych Mirosław Turów 2024-01-30 12:01:43
ZARZĄDZENIE NR 15/2/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta i Gminy Dębno Mirosław Turów 2024-01-30 11:47:38
ZARZĄDZENIE NR 14/2/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie petycji Dębnowskiego Stowarzyszenia SOKÓŁ w Dębnie Mirosław Turów 2024-01-30 11:45:19
zawiadomienie stron o udostepnieniu akt w postępowaniu o wydanie decyzji o środowkowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kompleksu wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych "Dargomyśl" o mocy do 3,5MW zlokalizowanych na działce nr ewid. 96 w obrębie Dargomyśl, gmina Dębno, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie Anna Pawlicka 2024-01-30 11:44:44
zawiadomienie stron o udostepnieniu akt w postępowaniu o wydanie decyzji o środowkowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kompleksu wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych "Dargomyśl" o mocy do 3,5MW zlokalizowanych na działce nr ewid. 96 w obrębie Dargomyśl, gmina Dębno, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie Anna Pawlicka 2024-01-30 11:44:10
Budowa kompleksu wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych "Dargomyśl" o mocy do 3,5MW zlokalizowanych na działce nr ewid. 96 w obrębie Dargomyśl, gmina Dębno, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie (GNiOŚ.6220.59.2023.AP) Anna Pawlicka 2024-01-30 11:40:35
Rejestr wniosków Radnych Monika Gubała 2024-01-30 11:37:48
Zapytanie Nr 460-461 p. J. Baranowicz Monika Gubała 2024-01-30 11:33:43
Zapytanie Nr 460-461 p. J. Baranowicz Monika Gubała 2024-01-30 11:32:36
Protokół XLIII Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 12.01.2024 r. Monika Gubała 2024-01-30 11:30:19
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r Anna Szymczyk 2024-01-30 06:58:27
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r Anna Szymczyk 2024-01-30 06:49:36
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Anna Szymczyk 2024-01-30 06:48:02
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Anna Szymczyk 2024-01-30 06:46:00
Plan zamówień publicznych 2024 Agnieszka Ludynia 2024-01-29 13:26:19
kadencja 2018-2024 Monika Gubała 2024-01-29 09:16:53
Uchwała NR LXXX/608/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębno na lata 2024-2028 Monika Gubała 2024-01-26 13:30:29
Uchwała NR LXXX/607/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/103/2015 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Dębnie Monika Gubała 2024-01-26 13:27:27
kadencja 2018-2024 Monika Gubała 2024-01-26 13:25:48
Rejestr uchwał Rady Miejskiej Dębna VIII kadencja 2018-2024 Monika Gubała 2024-01-26 13:24:19
skład Rady Miejskiej Dębna Monika Gubała 2024-01-26 10:04:18
Rejestr zapytań Radnych kadencja 2018-2024 Monika Gubała 2024-01-26 10:00:39
Rejestr zapytań Radnych kadencja 2018-2024 Monika Gubała 2024-01-26 09:59:37
Odpowiedź na zapytanie Nr 459 p. S. Witkowski Monika Gubała 2024-01-26 09:58:44
ZARZĄDZENIE NR 12/2/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Mirosław Turów 2024-01-25 13:43:13
ZARZĄDZENIE NR 11/2/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Mirosław Turów 2024-01-25 13:41:57