Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Tomasz Jarema 2024-01-09 09:11:00
ZARZĄDZENIE NR 170/43/2023 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej mig Dębno na lata 2023-35 Mirosław Turów 2024-01-08 15:54:26
ZARZĄDZENIE NR 169/43/2023 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2023 rok oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok Mirosław Turów 2024-01-08 15:50:56
ZARZĄDZENIE NR 5/1/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu osób zakwalifikowanych do oddania w najem na czas nieokreślony, najem socjalny lokali komunalnych oraz pomieszczeń tymczasowych. Mirosław Turów 2024-01-08 15:24:02
ZARZĄDZENIE NR 5/1/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu osób zakwalifikowanych do oddania w najem na czas nieokreślony, najem socjalny lokali komunalnych oraz pomieszczeń tymczasowych. Mirosław Turów 2024-01-08 15:23:13
ZARZĄDZENIE NR 4/1/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2024 ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane Mirosław Turów 2024-01-08 15:00:59
Rejestr uchwał Rady Miejskiej Dębna VIII kadencja 2018-2024 Monika Gubała 2024-01-08 14:32:39
Obwieszczenie Burmistrza Dębna ws. kalendarza polowań zbiorowych Koła Łowieckiego DZIK Dębno na rok 2023/2024 - 01.2024 Katarzyna Trybel 2024-01-08 11:47:04
Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych w 2024r. z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dębno (miasto) Katarzyna Trybel 2024-01-08 07:15:54
Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych w 2024r. z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dębno (teren wiejski) Katarzyna Trybel 2024-01-08 07:15:17
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12.01.2024 r. Monika Gubała 2024-01-05 12:23:15
ZARZĄDZENIE NR 168/43/2023 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2023 rok Mirosław Turów 2024-01-05 10:01:55
ZARZĄDZENIE NR 165/42/2023 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2023 rok oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok Mirosław Turów 2024-01-05 09:59:52
ZARZĄDZENIE NR 162/41/2023 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2023 rok oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok Mirosław Turów 2024-01-05 09:57:28
2024 Mirosław Turów 2024-01-05 09:55:08
ZARZĄDZENIE NR 3/1/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania prowadzenie działalności pomocowej z zakresu organizacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z zakresu zdrowia publicznego Anna Szymczyk 2024-01-05 07:03:36
ZARZĄDZENIE NR 2/1/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania: "Przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii" Anna Szymczyk 2024-01-05 07:02:36
ZARZĄDZENIE NR 2/1/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania: "Przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii" Anna Szymczyk 2024-01-05 07:01:00
ZARZĄDZENIE NR 3/1/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania prowadzenie działalności pomocowej z zakresu organizacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z zakresu zdrowia publicznego Anna Szymczyk 2024-01-05 07:00:18
konkurs ofert 2024 Anna Szymczyk 2024-01-05 06:59:10
ZARZĄDZENIE NR 3/1/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania prowadzenie działalności pomocowej z zakresu organizacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z zakresu zdrowia publicznego Anna Szymczyk 2024-01-05 06:57:52
ZARZĄDZENIE NR 2/1/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania: "Przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii" Anna Szymczyk 2024-01-05 06:56:32
ZARZĄDZENIE NR 3/1/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania prowadzenie działalności pomocowej z zakresu organizacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z zakresu zdrowia publicznego Anna Szymczyk 2024-01-05 06:54:40
ZARZĄDZENIE NR 2/1/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania: "Przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii" Anna Szymczyk 2024-01-05 06:53:40
2024 Anna Szymczyk 2024-01-05 06:52:08
Ogłoszenie Burmistrza Dębna z dnia 4 stycznia 2024 roku o II rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 0010 Oborzany, gm. Dębno oznaczonej dz. nr 605, 606 i 607/4 Katarzyna Trybel 2024-01-04 14:52:27
ZARZĄDZENIE NR 152/38/2023 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Dębna dotyczacej zmiany organizacji ruchu w ulicy Pułaskiego w Dębnie. Mirosław Turów 2024-01-04 13:03:53
ZARZĄDZENIE NR 152/38/2023 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Dębna dotyczacej zmiany organizacji ruchu w ulicy Pułaskiego w Dębnie. Mirosław Turów 2024-01-04 13:02:57
ZARZĄDZENIE NR 152/38/2023 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Dębna dotyczacej zmiany organizacji ruchu w ulicy Pułaskiego w Dębnie. Mirosław Turów 2024-01-04 12:58:39
ZARZĄDZENIE NR 152/38/2023 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Dębna dotyczacej zmiany organizacji ruchu w ulicy Pułaskiego w Dębnie. Mirosław Turów 2024-01-04 12:55:37
ZARZĄDZENIE NR 152/38/2023 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Dębna dotyczacej zmiany organizacji ruchu w ulicy Pułaskiego w Dębnie. Mirosław Turów 2024-01-04 12:50:37
Petycja w sprawie reorganizacji ruchu w ul. Pułaskiego w Dębnie Mirosław Turów 2024-01-04 12:49:10
ZARZĄDZENIE NR 152/38/2023 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Dębna dotyczacej zmiany organizacji ruchu w ulicy Pułaskiego w Dębnie. Mirosław Turów 2024-01-04 12:15:34
ZARZĄDZENIE NR 153/39/2023 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dębnie. Mirosław Turów 2024-01-04 12:09:28
Obwieszczenie Burmistrza Dębna ws. kalendarza polowań zbiorowych Koła Łowieckiego NEMROD na rok 2023/2024 - 01.2024 Katarzyna Trybel 2024-01-04 11:56:28
Zapytanie ofertowe na wykonanie usług z zakresu interwencyjnego wyłapywania/odławiania zwierząt z terenu Gminy Dębno na rok 2024 Katarzyna Trybel 2024-01-04 11:49:36
Zapytanie ofertowe na wykonanie usług z zakresu przyjmowania (schronisko) oraz opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie Gminy Dębno na rok 2024 Katarzyna Trybel 2024-01-04 11:46:15
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług z zakresu przyjmowania oraz opieki weterynaryjnej nad zwierzętami z terenu gminy Dębno na rok 2024 Katarzyna Trybel 2024-01-04 10:10:17
2024 Katarzyna Trybel 2024-01-04 10:00:39
Uchwała Nr XXXIII/272/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet ryczałtowych dla sołtysów wsi Gminy Dębno. Monika Gubała 2024-01-04 09:41:15