Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół nr 74 /2023 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów z dnia 25.09.2023 r. (wspólne posiedzenie komisji) Monika Gubała 2023-10-16 15:34:22
Protokół nr 73 /2023 Komisji Oświaty i Spraw Publicznych z dnia 25.09.2023 r. (wspólne posiedzenie komisji) Monika Gubała 2023-10-16 15:33:15
Protokół XLII Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 12.10.2023 r. Monika Gubała 2023-10-16 15:31:00
Decyzja Nr GNiOŚ.6220.44.2023.AP w sprawie zmiany decyzji o środowiskwych uwarunkowaniach Nr GNiOŚ.6220.18.2020.KT dla przedsięwzięcia: budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ewid. 306/2 obręb Grzymiradz, gm. Dębno Anna Pawlicka 2023-10-16 13:48:11
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GNiOŚ.6220.44.2023.AP w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GNiOŚ.6220.18.2020.KT z dnia 20 stycznia 2021r. dla przedsięwzięcia: budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ewid. 306/2 obręb Grzymiradz, gm. Dębno Anna Pawlicka 2023-10-16 13:41:52
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GNiOŚ.6220.44.2023.AP w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GNiOŚ.6220.18.2020.KT z dnia 20 stycznia 2021r. dla przedsięwzięcia: budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ewid. 306/2 obręb Grzymiradz, gm. Dębno Anna Pawlicka 2023-10-16 13:41:33
Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GNiOŚ.6220.44.2023.AP w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GNiOŚ.6220.18.2020.KT z dnia 20 stycznia 2021r. - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ewid. 306/2 obręb Grzymiradz, gm. Dębno Anna Pawlicka 2023-10-16 13:38:10
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 19.10.2023 r. Monika Gubała 2023-10-16 12:50:48
Obwieszczenie Burmistrza Dębna ws. kalendarza polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Jeleń" Dębno na rok 2023/2024 Katarzyna Trybel 2023-10-16 12:47:21
Komisja Oświaty i Spraw Publicznych w dniu 17.10.2023 r. Monika Gubała 2023-10-13 14:32:29
Odpowiedź na zapytanie Nr 429 p. S. Witkowski Monika Gubała 2023-10-13 11:13:22
Odpowiedź na zapytanie Nr 427, 428, 430, 431 p.S. Witkowski Monika Gubała 2023-10-13 11:10:03
Odpowiedź na zapytanie Nr 425 p. M. Kucharski Monika Gubała 2023-10-13 11:05:27
Odpowiedź na zapytanie Nr 422, 423, 424, 426 p. M. Kucharski Monika Gubała 2023-10-13 11:03:44
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego miasta Dębna Tomasz Jarema 2023-10-13 08:25:49
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego miasta Dębna Tomasz Jarema 2023-10-13 08:22:16
Obwieszczenie Burmistrza Dębna ws. kalendarza polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Dzik" Dębno na rok 2023/2024 Katarzyna Trybel 2023-10-12 14:24:39
Wznowienie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Dębna z dnia 14.09.2023 r. - w dniu 19.10.2023 r. o godz. 7.30 Monika Gubała 2023-10-12 11:22:48
Wznowienie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Dębna z dnia 14.09.2023 r. - w dniu 19.10.2023 r. o godz. 7.30 Monika Gubała 2023-10-12 11:21:40
Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębno" Katarzyna Trybel 2023-10-11 13:08:21
Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębno" Katarzyna Trybel 2023-10-11 11:24:20
Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębno" Katarzyna Trybel 2023-10-11 11:20:51
Zapytanie Nr 432- 436 p. A. Krawiec Monika Gubała 2023-10-11 10:55:00
Zapytanie Nr 432- 436 p. A. Krawiec Monika Gubała 2023-10-11 10:54:06
Zapytanie Nr 432- 436 p. A. Krawiec Monika Gubała 2023-10-11 10:53:01
Uchwała NR LXXV/569/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 27 września 2023 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024". Monika Gubała 2023-10-11 10:48:44
Obwieszczenie Burmistrza Dębna ws. kalendarza polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Łoś Szczecin" na rok 2023/2024 Katarzyna Trybel 2023-10-10 08:17:05
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie) ścieków przemysłowych, zawierajacych substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów. Monika Gaczyńska 2023-10-10 08:13:22
Odpowiedź na zapytanie Nr 421 p. W. Sokalski Monika Gubała 2023-10-10 07:36:28
Odpowiedź na zapytanie Nr 418-420 p. W. Sokalski Monika Gubała 2023-10-10 07:35:55
Plan zamówień publicznych 2023 Agnieszka Ludynia 2023-10-09 07:43:27
Rejestr uchwał Rady Miejskiej Dębna Monika Gubała 2023-10-06 09:34:07
Obwieszczenie Burmistrza Dębna ws. kalendarza polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Koła Łowieckiego "Cietrzew" Myślibórz na rok 2023/2024 Katarzyna Trybel 2023-10-05 12:03:11
Zapytanie dotyczace stosowania ustawy Krajowych Ram Interoperacyjności Mirosław Turów 2023-10-04 11:27:34
Komisja Rewizyjna w dniu 12.10.2023 r. Monika Gubała 2023-10-03 15:04:27
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12.10.2023 r. Monika Gubała 2023-10-03 15:02:16
Ogłoszenie Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2023. nr ogłoszenia PiR.524.5.2023 RJI z dnia 06.09.2023r. Renata Jarmuszka-Izak 2023-10-03 14:17:09
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert do ogłoszenia nr PiR.524.5.2023.RJI z dnia 06.09.2023 r. Renata Jarmuszka-Izak 2023-10-03 14:16:06
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert do ogłoszenia nr PiR.524..2023.RJI z dnia 06.09.2023 r. Renata Jarmuszka-Izak 2023-10-03 14:13:40
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert do ogłoszenia nr PiR.524..2023.RJI z dnia 06.09.2023 r. Renata Jarmuszka-Izak 2023-10-03 14:13:08