Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/80/2003 REGULAMIN przyznawania stypendium artystycznego za szczególne osiągnięcia artystyczne dla mieszkańców miasta i gminy Dębno


Załącznik nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Dębnie nr XII/80/2003

z dnia 26.06.2003 r.

R E G U L A M I N

przyznawania stypendium artystycznego za szczególne osiągnięcia artystyczne dla mieszkańców miasta i gminy Dębno

§ 1

O stypendium artystyczne mogą ubiegać się mieszkańcy miasta i gminy Dębno będący :

 1. uczniami szkół podstawowych publicznych i niepublicznych,

 2. uczniami szkół gimnazjalnych publicznych i niepublicznych,

 3. uczniami szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych.

§ 2

Ustala się następujące kryteria przyznawania stypendiów artystycznych :

 1. a) laureaci konkursów międzynarodowych,

b) laureaci konkursów ogólnopolskich,

c) laureaci konkursów wojewódzkich,

 1. Osiągnięcia artystyczne winny być potwierdzone przez dyrektora DOK, instruktora artystycznego koła zainteresowań, dyrektora szkoły.

 1. Do wniosku o stypendium artystyczne powinna być załączona opinia wychowawcy klasy o uczniu.

§ 3

Liczbę i wysokość stypendiów artystycznych na dany rok ustala każdorazowo - Komisja Stypendialna po uchwaleniu przez Radę Miejska w Dębnie corocznej wysokości funduszu stypendialnego w budżecie miasta i gminy Dębno.

§ 4

Wnioski o przyznanie stypendium artystycznego mogą składać :

1)

- dyrektor DOK,

- dyrektor szkoły,

- Rada Pedagogiczna, Rada Szkoły,

- rodzice bądź opiekunowie prawni uczniów,

 • instruktor koła zainteresowań.

2) podmioty wymienione w pkt 1 mogą w uzasadnionych przypadkach również

składać wnioski o zawieszenie wypłaty przyznanego stypendium.

Zapis § 7 stosuje się odpowiednio.

§ 5

Wniosek musi zawierać załączone dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w § 2.

§ 6

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy

w Dębnie do 15 grudnia z wyjątkiem roku 2003, kiedy wnioski można składać do 10 września 2003 r.

§ 7

 1. Stypendia artystyczne przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy w Dębnie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję Stypendialną.

 2. Komisję Stypendialną powołuje każdorazowa Burmistrz Miasta i Gminy

w Dębnie.

 1. Tryb i procedura przyznawania stypendiów artystycznych są podawane do publicznej wiadomości w szkołach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

i Gminy w Dębnie albo w DOK.

 1. Stypendia przyznawane są na okres 12 miesięcy i wypłacane w comiesięcznych

ratach.

 1. Burmistrz Miasta i Gminy w Dębnie o swoich decyzjach powiadamia wnioskodawcę i Radę Miejską w Dębnie..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 15-07-2003 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 15-07-2003 10:58