Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR X /70/ 2003

UCHWAŁA NR X /70/ 2003
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 26 maja 2003 r

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit " a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 ,. Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 68 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2000r. Nr.46, poz. 543 ze zm.: z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz. 1070 ,Nr 130, poz. 1112, Nr 1563, poz.1271. Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz 2058 oraz z 2003 r Nr 1, poz. 15,

Rada Miejska w Dębnie
uchwala co następuje


§ 1

Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Gryf" w Dębnie zwanej dalej " nabywcą ".

§ 2

Wysokość bonifikaty o której mowa w § 1 uchwały należy określić w sposób indywidualny dla każdej sprzedawanej w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, po zaliczeniu na poczet ceny nabycia wartości prawa użytkowania wieczystego , według poniższego wzoru:

B = ( 0,9 - UW/C ) x 100%

B -wysokość bonifikaty w %
UW -wartość prawna użytkowania wieczystego zaliczana na poczet ceny
nabycia
C - cena nieruchomości

§ 3

Ostateczna wysokość kwoty do zapłaty, za sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz nabywcy, po zaliczeniu na poczet ceny wartości prawa użytkowania wieczystego i po zastosowaniu bonifikaty, określonej w niniejszej uchwale ma być równa 10% ceny określonej na dzień sprzedaży.

§ 4

Ustala się, iż tylko jednorazowe uregulowanie kwoty do zapłaty określonej w § 3 uchwały stanowi podstawę do zastosowania bonifikaty według zasad określonych niniejszą uchwałą.


§ 5


Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do zabezpieczenia w umowach dotyczących zbycia nieruchomości na rzecz nabywcy następujących kwestii:

1.możliwość domagania się zwrotu udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji,
jeżeli Spółdzielnia Mieszkaniowa ustanawiając na rzecz członków spółdzielni odrębną własności lokali lub przenosząc na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych, nie udzieli tym osobom uzyskanych od gminy bonifikat.

2. możliwość kontroli nabywcy w zakresie realizacji zobowiązania do zastosowania bonifikaty na rzecz członków spółdzielni.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 10-06-2003 16:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2003 16:18