Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR X / 71 / 2003

   

    UCHWAŁA  NR  X / 71 / 2003

 
   

RADY  MIEJSKIEJ W DĘBNIE

   
   

        z dnia 26 maja  2003 roku

   
         
         

w sprawie:

zmiany budżetu i zmian w budżecie Miasta i Gminy Dębno na 2003 rok.

   
         

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku  Dz. U. Nr 142  poz.1591 ze zmianami ) , Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje :

 

Dział

   

w złotych

 

rodział

     
 

paragraf

     

§ 1.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

93 787

1.

O10

Rolnictwo i łowiectwo

-

3

 

O1010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-

3

 

629

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), poewiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych żródeł

-

3

   

 -dofinansowanie z programu SAPARD   

-

3

   

wg uchwały budżetowej (ze zmianą) - 903456

   
   

zwiększenie - 3

   
   

po zmianach   -   903 459

   
         

2.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

-

3 000

 

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

-

3 000

 

O37

Podatek od posiadania psów

-

3 000

         

3.

801

Oświata i wychowanie

-

6 200

 

80101

Szkoły podstawowe

-

6 200

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

6 200

   

(wyprawka szkolna dla I-klasistów)

   
         

4.

853

Opieka społeczna

-

56 744

 

85395

Pozostała działalność

-

56 744

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

5 940

   

(wyprawka szkolna dla I-klasistów)

   
 

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  bieżących zadań własnych gmin

 

50 804

   

(dożywianie uczniów)

   
         

5.

926

Kultura fizyczna i sport

-

27 840

 

92604

Instytucje kultury fizycznej

-

27 840

 

O69

Wpływy z różnych opłat

-

27 840

 

OSiR/002/2003

* wpisowe zawodników

-

27 840

         

§ 2.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

13 000

1.

O10

Rolnictwo i łowiectwo

-

3

 

O1010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-

3

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

3

 

IKI/008/2003

* kanalizacja sanitarna w Cychrach - udział środków własnych

-

3

   

wg uchwały budżetowej (ze zmianą)- 946 596

   
   

zmniejszenie - 3

   
   

po zmianach  - 946 593 w tym:pożyczka z WFOŚ-925026 , inne własne - 21567

   
         

2.

750

Administracja publiczna

-

7 455

 

75095

Pozostała działalność

-

7 455

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

-

3 455

 

FB/003/2003

* prowizje sołtysów

-

3 455

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

4 000

 

SM/001/2003

* zakup paliwa i części

-

4 000

         

3.

758

Różne rozliczenia

-

5 542

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

-

5 542

 

4810

Rezerwy

-

5 542

   

* rezerwa na dotacje

 -

4 992

   

* rezerwa sołectw (RS Krześnica-100,  RS Młyniska-450 )

-

550

         

§ 3.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

106 787

1.

O10

Rolnictwo i łowiectwo

-

3

 

O1010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-

3

 

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

3

 

IKI/008/2003

* kanalizacja sanitarna w Cychrach - środki z programu SAPARD

-

3

   

wg uchwały budżetowej (ze zmianą) - 903 456

   
   

zwiększenie - 3

   
   

po zmianach   -   903 459

   
         

2.

750

Administracja publiczna

-

3 455

 

75095

Pozostała działalność

-

3 455

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

3 025

 

FB/003/2003

* składki od prowizji sołtysów

-

3 025

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

430

 

FB/003/2003

* składki od prowizji sołtysów

-

430

         

3.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

8 992

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

 -

4 992

 

4300

Zakup usług pozostałych

 -

4 992

 

OSP/004/2003

 * organizacja Międzynarodowych Ćwiczeń "PREWENTER-DĘBNO 2003"

 -

4 992

 

75495

Pozostała działalnośc

-

4 000

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

300

 

SM/001/2003

* monitoring - zakup kaset

-

300

 

4300

Zakup usług pozostałych

-

3 700

 

SM/001/2003

* monitoring - konserwacje i naprawy

-

3 700

         

4.

757

Obsługa długu publicznego

-

3

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

-

3

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

-

3

 

FB/001/2003

 * odsetki od kredytów zaciągniętych przez gminę

-

3

         

5.

801

Oświata i wychowanie

-

6 200

 

80101

Szkoły podstawowe

-

6 200

 

3110

Świadczenia społeczne

-

6 200

   

(wyprawka szkolna dla I-klasistów)

   
         

6.

853

Opieka społeczna

-

56 744

 

85395

Pozostała działalność

-

56 744

 

3110

Świadczenia społeczne

-

56 744

   

* wyprawka szkolna dla I-klasistów

 -

5 940

   

* dożywianie uczniów

 -

50 804

         

7.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

200

 

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

-

200

 

4300

Zakup usług pozostałych

-

200

 

RS/2003

* RS Młyniska - dofin.wycieczki dzieci

-

200

         

8.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

3 350

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

-

100

 

4300

Zakup usług pozostałych

-

100

 

RS/2003

* RS Krześnica - wywóz śmieci

-

100

 

90095

Pozostała działalność

 -

3 250

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 -

3 250

 

RGG/002/2003

 * zakup oznakowania dla psów

 -

3 000

 

RS/2003

* RS Młyniska - materiały na wykonanie tablic ogłoszeniowych

-

250

         

9.

926

Kultura fizyczna i sport

-

27 840

 

92604

Instytucje kultury fizycznej

-

27 840

 

4300

Zakup usług pozostałych

-

27 840

 

OSiR/002/2003

* MARATON

-

27 840

         

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

         

§ 5. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia .

   
         

Przewodniczący Rady Miejskiej

Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 10-06-2003 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2003 10:59