Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

wyciąg z obwieszczenia KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

gm. Dębno

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 10 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1.    Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)    do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)    do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.    Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)    1793 radnych rad gmin, z tego:

a)    1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)    308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)    320 radnych rad powiatów;

3)    30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.    Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)    1793 radnych rad gmin, z tego:

a)    1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)    308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)    320 radnych rad powiatów;

3)    30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.    Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.    We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.    Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.    Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.    Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.    Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.    Wybrano 1485 radnych.

4.    Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.    We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.    Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.    Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.    Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.    Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10.  Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12.  Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13.  Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.    Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.    Wybrano 308 radnych.

4.    Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.    We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.    Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.    Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.    Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.    Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11.  Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12.  Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów

1.    Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.    Wybrano 320 radnych.

4.    Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.    We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.    Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.    Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.    Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.    Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11.  Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12.  Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

1.    Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.    Wybrano 30 radnych.

4.    Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.    We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.    Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.    Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.    Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.    Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11.  Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12.  Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 23.
Wybory do Rady Miejskiej w Dębnie

Oddział 1.
Dane ogólne

1.    Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.    Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.    Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 15007.

5.    Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 6896 osobom.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6895 osób, to jest 45,95% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 6691, to jest 97,04% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 204, to jest 2,96% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 44, to jest 21,57% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 160, to jest 78,43% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 992;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 445 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 445;

6) głosów ważnych oddano 439;

7) radnym został wybrany:

? MAZUROWSKI Jacek,

z listy nr 14            KWW INICJATYWA DLA MIASTA I GMINY DĘBNO.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1041;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 447 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 447;

6) głosów ważnych oddano 433;

7) radną została wybrana:

? MIKOŁAJCZAK Agata Beata,

z listy nr 14            KWW INICJATYWA DLA MIASTA I GMINY DĘBNO.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1094;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 523 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 523;

6) głosów ważnych oddano 512;

7) radnym został wybrany:

? JANKOWSKI Damian,

z listy nr 14            KWW INICJATYWA DLA MIASTA I GMINY DĘBNO.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1123;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 449 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 448;

6) głosów ważnych oddano 436;

7) radną została wybrana:

? WACHOWIAK Małgorzata,

z listy nr 15            KWW GRZEGORZA KULBICKIEGO.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 828;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 332 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332;

6) głosów ważnych oddano 324;

7) radnym został wybrany:

? LENARTOWICZ Krzysztof Leszek,

z listy nr 18            KWW ODPOWIEDZIALNIE DLA GMINY DĘBNO.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1236;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 691 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 691;

6) głosów ważnych oddano 675;

7) radnym został wybrany:

? PLUCIŃSKI Tomasz,

z listy nr 15            KWW GRZEGORZA KULBICKIEGO.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1093;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 506 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 506;

6) głosów ważnych oddano 490;

7) radnym został wybrany:

? PECH Marcin Andrzej,

z listy nr 14            KWW INICJATYWA DLA MIASTA I GMINY DĘBNO.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1111;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 534 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 534;

6) głosów ważnych oddano 526;

7) radnym został wybrany:

? KRZYSIAK Marcin Jacek,

z listy nr 15            KWW GRZEGORZA KULBICKIEGO.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 887;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 411 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 411;

6) głosów ważnych oddano 396;

7) radnym został wybrany:

? OBIELAK Mateusz,

z listy nr 14            KWW INICJATYWA DLA MIASTA I GMINY DĘBNO.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 916;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 412 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 412;

6) głosów ważnych oddano 400;

7) radnym został wybrany:

? KULBICKI Tomasz Władysław,

z listy nr 15            KWW GRZEGORZA KULBICKIEGO.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1098;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 474 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 474;

6) głosów ważnych oddano 442;

7) radnym został wybrany:

? NAPIERACZ Mirosław Zbigniew,

z listy nr 18            KWW ODPOWIEDZIALNIE DLA GMINY DĘBNO.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 770;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 288 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 288;

6) głosów ważnych oddano 283;

7) radnym został wybrany:

? LEWANDOWSKI Łukasz Robert,

z listy nr 15            KWW GRZEGORZA KULBICKIEGO.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 692;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 361 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 361;

6) głosów ważnych oddano 355;

7) radną została wybrana:

? OBIELAK Angelika,

z listy nr 14            KWW INICJATYWA DLA MIASTA I GMINY DĘBNO.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1010;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 460 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 460;

6) głosów ważnych oddano 434;

7) radnym został wybrany:

? WŁODKOWSKI-MOSZEJ Leszek Jarosław,

z listy nr 15            KWW GRZEGORZA KULBICKIEGO.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1116;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 563 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 563;

6) głosów ważnych oddano 546;

7) radnym został wybrany:

? CZEPUŁKOWSKI Wojciech Marek,

z listy nr 14            KWW INICJATYWA DLA MIASTA I GMINY DĘBNO.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 11.
Wybory do Rady Powiatu w Myśliborzu

Oddział 1.
Dane ogólne

1.    Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.    Wybory przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.

3.    Głosowanie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.  

4.    Uprawnionych do głosowania było 48923.

5.    Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 22704 osobom.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 22702 osób, to jest 46,40% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 21621, to jest 95,24% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 1081, to jest 4,76% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 641, to jest 59,30% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 440, to jest 40,70% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)    lista nr 1                 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)    lista nr 3                 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)    lista nr 4                 KKW LEWICA;

4)    lista nr 5                 KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

5)    lista nr 11               KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD;

6)    lista nr 12               KWW NASZ POWIAT;

7)    lista nr 13               KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 14256;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 6678 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6680;

6)    głosów ważnych oddano 6407;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 1 ? KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ? SMOŁA Stanisław;

b)   lista nr 5 ? KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ? SIARKIEWICZ Zygmunt,

         ? STANISŁAWSKA Katarzyna,

         ? BIBRO Michał Stanisław;

c)    lista nr 12 ? KWW NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ? RUDNICKI Andrzej Piotr;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 17176;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 7854 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7852;

6)    głosów ważnych oddano 7453;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 1 ? KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ? GACZYŃSKI Dariusz Szczepan;

b)   lista nr 3 ? KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

       radną z tej listy została wybrana:

         ? KUBIAK-JACURA Magdalena Karolina;

c)    lista nr 5 ? KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ? DRZEWIŃSKA Wioletta,

         ? MAZUR Nikodem;

d)   lista nr 12 ? KWW NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ? DOWNAR Piotr Ryszard;

e)    lista nr 13 ? KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ? MAZEPA Arkadiusz Sobiesław;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 17491;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 8172 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8170;

6)    głosów ważnych oddano 7761;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 1 ? KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ? SZAWARSKI Krzysztof;

b)   lista nr 3 ? KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

       radną z tej listy została wybrana:

         ? WOLAŃSKA Anna;

c)    lista nr 4 ? KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ? RYGIEL Piotr Aleksander;

d)   lista nr 5 ? KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

       radną z tej listy została wybrana:

         ? PRILL Alicja Beata;

e)    lista nr 12 ? KWW NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ? DUDEK Robert Daniel;

f)    lista nr 13 ? KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ? WESOŁOWSKI Adrian Dariusz;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.    Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.    Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.    Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.    Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.    Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)    lista nr 1                 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)    lista nr 2                 KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)    lista nr 3                 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)    lista nr 4                 KKW LEWICA;

5)    lista nr 5                 KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)    lista nr 7                 KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 343436;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)    głosów ważnych oddano 163741;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 1 ? KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ? KURZAWA Agnieszka,

         ? NIBURSKI Rafał,

         ? DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ? KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ? GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

         ? KALINA Teresa,

         ? NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

         ? ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

         ? KUBISA Maria Urszula;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 199715;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)    głosów ważnych oddano 93182;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 1 ? KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ? DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ? KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ? SIMIŃSKI Damian;

c)    lista nr 5 ? KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ? ŻMURKIEWICZ Janusz,

         ? SMOLEŃSKA Beata,

         ? FEDEŃCZAK Adam;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 214042;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)    głosów ważnych oddano 100034;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 1 ? KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ? CAREWICZ Henryk Władysław,

         ? SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ? KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ? WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)    lista nr 5 ? KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ? BAŃKOWSKA Anna,

         ? KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 264230;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)    głosów ważnych oddano 122291;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 1 ? KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ? NIECKARZ Krzysztof,

         ? WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ? KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

       radną z tej listy została wybrana:

         ? KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)    lista nr 5 ? KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ? HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

         ? MISZKE Magdalena Katarzyna,

         ? MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 230006;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)    głosów ważnych oddano 106314;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 1 ? KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ? JACH Michał,

         ? KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ? KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ? SZWAJLIK Sebastian;

c)    lista nr 5 ? KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ? NOWAK Anna,

         ? NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ? KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ? PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I

/-/ Tomasz Czapiewski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 10-04-2024 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Osoba zewnętrzna 10-04-2024
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2024 10:20