Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/80/2003 REGULAMIN przyznawania stypendium za wybitne wyniki w sporcie dla mieszkańców Miasta i Gminy Dębno


Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Dębnie nr XII/80/2003

z dnia 26.06.2003 r.

REGULAMIN

przyznawania stypendium za wybitne wyniki w sporcie dla mieszkańców Miasta i Gminy Dębno

§ 1

O stypendia za wyniki w sporcie mogą się ubiegać mieszkańcy miasta

i gminy Dębno będący :

1) uczniami szkół podstawowych publicznych i niepublicznych,

2) uczniami szkół gimnazjalnych publicznych i niepublicznych,

3) uczniami szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych.

§ 2

Ustala się następujące kryteria przyznawania stypendiów :

 1. Finaliści Mistrzostw Polski i mistrzostw międzynarodowych .

 2. Finaliści mistrzostw wojewódzkich- lokaty od I do III miejsca.

 3. Osiągnięcia sportowe powinny być potwierdzone przez dyrektora szkoły, Zarządu klubu sportowego, dyrektora MOS, Zarząd SZS.

 4. Do wniosku o przyznanie stypendium sportowego powinna być również załączona opinia wychowawcy o uczniu.

§ 3

Liczbę i wysokość stypendiów na dany rok ustala każdorazowo - Komisja Stypendialna po uchwaleniu przez Radę Miejską corocznej wysokości funduszu stypendialnego w budżecie miasta i gminy Dębno.

§ 4

Wnioski o przyznanie stypendiów mogą składać:

 1. w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół

ponadgimnazjalnych :

 • dyrektor szkoły,

 • Rady Pedagogiczne,

 • Rady Szkół,

 • Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów,

 • Zarządy klubów sportowych

 • Dyrektor MOS, Zarząd SZS.

 1. podmioty wymienione w pkt 1 mogą w uzasadnionych przypadkach również składać wnioski o zawieszenie wypłaty przyznanego stypendium.

Zapis § 7 stosuje się odpowiednio.

§ 5

Każdy wniosek aby był rozpatrywany musi zawierać załączone dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w regulaminie.

§ 6

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy w Dębnie do dnia 15 grudnia, z wyjątkiem 2003 r., kiedy wnioski można składać do 10 września 2003 r.

§ 7

 1. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy w Dębnie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez komisję Stypendialną.

 2. Komisję Stypendialną powołuje każdorazowo Burmistrz Miasta i Gminy

w Dębnie.

 1. Tryb i procedura przyznawania stypendiów zgodnie z niniejszym regulaminem są podawane do wiadomości publicznej w szkołach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Dębnie, w DOK, OSiR.

 2. Stypendia przyznawane są na okres 12 miesięcy i wypłacane w comiesięcznych ratach.

 3. Burmistrz Miasta i Gminy w Dębnie o swoich decyzjach powiadamia wnioskodawcę i Radę Miejską w Dębnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 15-07-2003 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 15-07-2003 10:45