Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie


Burmistrz Miasta i Gminy w Dębnie

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny

  1. Na sprzedaż nieruchomości oznaczonej dz. nr 831 zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej o pow. użytkowej 120,05 m2 .

m. Różańsko, gmina Dębno

Dz. nr 831 pow. 0,01 ha Cena wywoławcza 7.210,00 ,- zł KW 37141

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 roku teren, na którym usytuowana jest działka 831 oznaczony był symbolem MJ, MR, UR, U z zapisem: mieszkalnictwo jednorodzinne, zagrodowe, rzemiosło, usługi.

  1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej - rolnej położonej w miejscowości Suchlica, gmina Dębno oznaczoną dz. nr 94/18 o pow. 3,7101

m. Suchlica, gmina Dębno

Dz. nr 94/18 pow. 3,7101 ha Cena wywoławcza 21.000,00 zł KW 34838

Działka 94/18 sklasyfikowana jest w następujących klasach bonitacyjnych:

RIVa - 0,05 ha, RIVb - 0,89 ha, RV - 1,65 ha, Bp-RV 0 0,2801 ha, PsIV - 0,31 ha, LzIV - 0,17 ha, WsIV - 0,16 ha, WsV - 0,05 ha, N - 0,15 ha

Na działkę nr 94/18 brak jest obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu na którym usytuowana jest działka. Zgodnie z zapisem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno teren oznaczony jest kolorem żółtym i zapisem: tereny rolne orne. Kształt działki korzystny w formie trapezu. Posiada dostęp do drogi o nawierzchni nie utwardzonej gruntowej.

Nieruchomość powyższa w chwili obecnej jest przedmiotem dzierżawy do dnia 31.12.2007 roku.

Do kupna nieruchomości rolnej nr 94/18 przedłożyć należy zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub o posiadanych kwalifikacjach rolniczych.

  1. Na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych dz. nr 44/30 i 44/32 położonych w Dębnie, przy ul. Cegielnianej

Ul. Cegielniana, m. Dębno

Nr działki Powierzchnia Wartość prawa +VAT 22% Opłata KW

Użytkowania roczna

1. Dz. nr 44/30 2400 m2 31.000,00 zł 6.820,00 zł 1.090,80 zł 36641

2. Dz. nr 44/32 1735 m2 22.000,00 zł 4.840,00 zł 788,55 zł 36641

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Demokracji - Kolejowa miasta Dębno zatwierdzonego Uchwałą Nr LII/304/2005 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 września 2005 roku działki powyższe oznaczone są symbolem 2U z przeznaczeniem w planie miejscowym pod zabudowę usługową.

Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa.

Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do ponoszenia opłat rocznych przez cały okres użytkowania wieczystego w wysokości ustalonej przez właściciela.

Prawo użytkowania wieczystego na w/w nieruchomości ustanowione jest do 27.10.2099 roku.

Nieruchomości wolne są od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań

Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2006 roku o godz. 1000 na dz. nr 831, o godz. 1020 na dz. nr 94/18 i o godz. 1040 na dz. nr 44/30 i 44/32 w sali posiedzeń U M i G Dębno .

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić 31 sierpnia 2006 roku na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 04-08-2006 15:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2006 15:53