Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr LXV z dnia 12.05.2006 r.


Protokół z przebiegu LXV sesji Rady Miejskiej w Dębnie

Z dnia 12 maja 2006 roku.

Obrady odbyły się w sali posiedzeń UMiG o godz 10.00.

Sesja trwała do godz. 13.00

Na wstępie Przewodnicząca RM Helena Sługocka otworzyła sesję Rady Miejskiej w Dębnie i przywitała Burmistrzów , radnych RM , kierowników wydziałów UMiG.

Stwierdziła, że na stan 21 radnych Rady Miejskiej obecnych jest 20 co stanowi 95,23% stanu ogólnego Rady.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Nieobecny : radny Ryszard Święcicki.

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Informuję że wpłynął wniosek od Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał :

  • zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r

  • wyrażenia opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie na wniosek organu prowadzącego.

Pismo Burmistrza stanowi załącznik nr 2

Kto jest za wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 17

1 wstrzymujący

/2 radnych nie głosowało./

Stwierdzam , że uchwały zostały wprowadzone.

Przedstawiam porządek obrad:

  • Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum.

  • Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2010,

b/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r,

c/ wyrażenia opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie na wniosek organu prowadzącego.

  • Sprawy różne.

  • Zamknięcie sesji RM.

Czy są uwagi do porządku obrad?

Kto jest za przyjęciem porządku obrad?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie.: za jednogłośnie

Stwierdzam, że porządek został przyjęty.

===========================================

PKT 2 a Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-201

Komisja wspólna przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - Czy są pytania do projektu uchwały.

Radny J Baranowicz - wydatkowanie ponad 400,000 zł na sztuczne boisko w Dargomyślu nie jest priorytetem wydawaniu środków budżetowych i unijnych. Stawiam wniosek o osobne głosowanie nad dwoma zadaniami inwestycyjnymi oraz o uzupełnienie uzasadnienia na co konkretnie są wydawane środki budżetowe i na co sięgamy po środki unijne.

Przewodnicząca RM - kto jest za rozdzielnym głosowaniem dwóch zadań

Stan radnych na sali 18

Głosowanie; za 5

10 przeciw

1 wstrzymujący

/ 2 radnych nie głosowało/
Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał większości.

Przewodnicząca - kto jest za uszczegółowieniem projektu uchwały?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie; za 5

10 przeciw

1 wstrzymujący

/ 2 radnych nie głosowało/

Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał większości.

Przewodnicząca RM - Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2010,

Stan radnych 20

Głosowanie: za 12

Przeciw 2

3 wstrzymujących

/ 3 radnych nie głosowało/

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXV/382/2006. Załącznik nr 3

=======================================

PKT 2 b projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r,

Komisje przyjęły projekt uchwały

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r,

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za 17

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXV/383/2006. Załącznik nr 4

==========================================

PKT 2 c - projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie na wniosek organu prowadzącego.

Komisja przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - Czy są pytania do projektu uchwały.

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie na wniosek organu prowadzącego.

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za 15

3 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXV/ 384/2006. Załącznik nr 5

=========================================

PKT 3 Sprawy różne.

Radny A Dobropolski - chodzi o remont parkingu nad rzeczką - należy wykonać ten remont od skrzyżowania ul. Kościuszki do Ofiar Katynia.

Burmistrz MiG - przewidziany jest tam remont w 3-4 kwartał z rozbiciem części płatności na przyszły rok.

Radny A Dobropolski - należy poprawić chodnik na Piasta przy posesji Edbudu. Płytki chodnikowe stoją na sztorc , chodzą tam osoby starsze i dzieci. Należy to szybko naprawić.

Radny B Ircha - parking przy przychodni to bubel, który najwyższy czas naprawić. Nie powinien być zakaz zatrzymywania się przy optyku. Należy coś zrobić z zatoczką bo wjazd jest utrudniony na parking.

Radny A Dobropolski - poinformował, że jest pismo mieszkańców w sprawie usytuowania progów zwalniających na ul. Wojska Polskiego. W Warnicy od parkingu do posesji 69-82 miała być naprawiona droga.

Radny M Jacura - sprawa boiska w Dargomyślu - czt ten program będzie kontynuowany w przyszłym roku, ponieważ należy takie duże wsie jak Cychry, Smolnica, Dargomyśl wiedza sołtysowie jak mają sięgać po pieniądze. W innych wsiach jak z Różańska , Warnicy, Sarbinowa sołtysi nie są radnymi i niewiele się tam robi. W Różańsku przez ostatnie 7 lat wykonana została świetlica i boisko no i woda. Jeżeli ten program będzie kontynuowany to należy znaleźć środki na boisko w Sarbinowie, Cychrach, Różańsku. Szkoła w Różańsku nie posiada ani sali ani prawdziwego boiska.

Kierownik B. Biaduń -Broda - to nie jest tylko ten program ale jest wiele innych programów, wszystko zależy od zabezpieczenia środków i musimy przygotować się pod względem projektowym. Inne wsie tez mają szansę ale nie zawsze ją wykorzystują. Sołtysi muszą sami występować o wnioski. Wydział PiR wysyła pisma do sołtysów. Dokumentem wyjściowym jest plan rozwoju wsi i w Różańsku brak takiego planu. To mieszkańcy muszą przedstawić swoje potrzeby i my wybieramy z tego zadania priorytetowe na które można ubiegać się o środki zewnątrz.

Radny M Jacura - należy wyjąć z pomocą dla sołtysa a nie czekać aż on sam taki program opracuje.

Kierownik PiR - my nie stworzymy tych rzeczy , oni musza wiedzieć co chcą mieć robione we wsi, czy zależy im na boisku czy na drogach itd. To od nich musi iść inicjatywa. Wniosek to gotowiec do którego należy wstawić parę informacji.

Radny J Baranowicz - Nie można zwalać winy na sołtysów , że czegoś tam nie wykonali. Jest Komisja Infrastruktury Wiejskiej, która dokonuje wizji lokalnych na wsiach i spisuje wszystkie potrzeby od sołtysów. Składałem wnioski aby przygotować na podstawie tych danych od sołtysów programów realizacji zadań na 4 lata kadencji. Do dziś takiego programu nie ma. To powinno być priorytetem w zlecaniu wykonania dokumentacji, staraniu się o pieniądze. Nie może być tak że sołtys ma sięgać do internetu aby wypełnić wniosek. Od tego jest rzesza urzędników, którzy powinni sołtysowi pomóc w takich sprawach Od tego są te wszystkie Centra, które powinny pomagać wypełnianiu wniosków. Teraz winowajcę widzimy w sołtysach.

Burmistrz MiG - odnośnie Wojska Polskiego na progi zwalniające są zabezpieczone środki w tegorocznym budżecie. Co do planów rozwoju wsi - jeżeli wieś sama nie opracuje dokumentu to będzie on martwy. To wieś musi podjąć działania i wyznaczyć zadania do realizacji. Sami mieszkańcy wiedzą najlepiej o dziedzictwie kulturowym o potrzebach swojej wsi.

Radny A Brzozowski - przy DEPOL funkcjonuje parking i naprzeciwko jest wysoki krawężnik , czy jest możliwość obniżenia go.

Radny A Dobropolski - sprawa progów zwalniających - są różne sposoby na spowalnianie pojazdów. Na odcinku ul. Słowackiego od Jana Pawła do Kościuszki można spowalniać pojazdy bez budowania progów zwalniających.

Radny B Ircha - progi zwalniające to nie najlepsze rozwiązanie. Co do aktywności społeczeństwa. Sprawa wyznaczenia drogi nad Kosą - zwracałem się o wytyczenie tam drogi i sam chciałem ją wyrównać. Jednak do tej pory nikt tej drogi nie wytyczył. W dalszym ciągu jestem do dyspozycji i mogę to wykonać swoim sprzętem. Druga sprawa jeśli od sołtysów wymaga się umiejętności pisania programów i wniosków unijnych to po co tyle osób wydziale planowania i Rozwoju, zmniejszyć ilość osób tam zatrudnionych jeśli nie chcą sołtysom pomóc.

Burmistrz MiG - odnośnie wytyczenia drogi rozmawialiśmy dwa lata temu - pan proponował aby tą drogę przesunąć w inne miejsce. Nie wiedziałem o tej propozycji i nie wiem do kogo pan mówił. Jeżeli wykonał by pan to dobrze wyrównał drogę to o zgodę nie trzeba się pytać.

Radny Z Myszkowski - czy nie należałoby podjąć decyzję odnośnie pomocy dla pana którego budynek mieszkalny w Dolsku uległ spaleniu.

Burmistrz MiG - muszę rozpatrzyć kosztowo i na sesji 26 maja podejmiemy decyzję.

Radny Z Myszkowski - proponuję aby chociaż na część dachową pomoc została udzielona.

Radny B Ircha - wnioskuję aby każdy kto może parę groszy wspomogli pogorzelca i u pani Ewy można było wpłacić . Ja deklaruję, że 200 zł przekażę.

Przewodnicząca RM - pani Ewa zrobi listę i można wpłacać.

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej w Dębnie i dziękuję za udział.

==============================================

Protokolant Przewodnicząca RM

Ewa Bajkiewicz Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 08-06-2006 15:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2006 15:47