Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr XXXV z dnia 10.11.2004


PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU XXXV UROCZYSTEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE Z DNIA 10 LISTOPADA 2004 ROKU Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI.

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Dębnowskiego Ośrodka Kultury w Dębnie.

Na wstępie Przewodnicząca RM Helena Sługocka otworzyła sesję Rady Miejskiej i przywitała wszystkich przybyłych na sesję :

- radnego Sejmiku Wojewódzkiego Mirosława Draba,

- w-ce starostę powiatu Myśliborskiego Andrzeja Dobrowolskiego,

- radnych powiatowych,

- radnych RM , burmistrza MiG, z-cę burmistrza,

 • Kombatantów, Sybiraków, Inwalidów Wojennych, żołnierzy AK.

 • Chór "Srebrnego Włosa".

 • Księdza Dziekana Alojzego Słomińskiego.

 • Księdza proboszcza Andrzeja Przybyłę.

 • Księdza dyrektora Tomasza Motykę.

 • Dyrektorów szkół i przedszkoli.

 • Kierowników wydziałów UMiG.

 • Samorządy uczniowskie szkół.

 • Prezesów, Dyrektorów, właścicieli zakładów pracy a przede wszystkim wszystkich mieszkańców miasta i gości którzy przybyli wraz z rodzinami.

Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 1.

Stwierdziła, że na stan 21 radnych obecnych było 19 radnych co stanowi 90.47% stanu ogólnego Rady.

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Nieobecni: radny B. Ircha, R. Święcicki.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem pocztów sztandarowych oraz odegraniem hymnu narodowego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Helena Sługocka oraz burmistrz MiG Piotr Downar wygłosili przemówienia okolicznościowe.

Przewodnicząca RM - Szanowni Zebrani!

86 rocznica Odzyskania Niepodległości skłania nas do przywołania kart historii i refleksji. Lata 1795-1918 - to przedział czasowy życia kilku pokoleń Polaków - to 123 lata niewoli.

11 listopada 1918 roku to triumfalny dzień, to przywrócenie wolności, to poczucie tożsamości. Czołowa postać tamtych dni - Józef Piłsudski. Człowiek niosący na swych barkach mękę i trud, odbudowywania państwowości Polski. Wielki autorytet, człowiek silnej woli charakteru, człowiek wiary i misji, człowiek obowiązku i wielkiej odpowiedzialności. Twórca I Brygady Legionistów. Ten, który kazał czynem budzić Polskę do zmartwychwstania. Ten co zapalał w sercach płomień wolności. Ten, który nie pozwolił nigdy pogodzić się Polakom ze zbrodnią i postępem rozbiorów.

A oto kilka dat historii przepełnionej nadzieją:

 • 5 .XI. 1916 rok - w Berlinie cesarze Niemiec i Austrii zapowiadają utworzenie Państwa Polskiego samodzielnego. Sprawa Polska zostaje umiędzynarodowiona. Do walki ze wspólnym wrogiem Rosją potrzebna jest waleczność Polaków.

 • Rok 1917 - Rewolucja lutowa w Rosji - obalenie caratu.

Rewolucja październikowa - bolszewizm.

 • 15.X.1917 rok - utworzono Radę Regencyjną .

 • 7.X.1918 rok - Rada Regencyjna zapowiada utworzenie niepodległego państwa polskiego obejmującego wszystkie ziemie z dostępem do morza z polityczną i gospodarczą niezawisłością.

 • 3.XI.1918 - Austryjacy oddają rządy Polakom w Lublinie.

 • 17.XI.1918 - przystąpił do działania rząd Jędrzeja Moraczewskiego, który uratował k raj przed anarchią i bolszewizmem.

 • 22.XI.1918 - naczelnikiem państwa zostaje Józef Piłsudski.

 • Styczeń 1919 rok - naczelnik zastępuję rząd gabinetem na czele którego staje Ignacy Jan Paderewski - zwany mężem opatrznościowym.

 • 26.I. 1919 rok - dzięki niemu odbywają się wybory do Sejmu ustawodawczego.

Pierwszy etap tworzenia państwa niepodległościowego przechodzi do historii.

Tak się zrodziła II Rzeczypospolita - z wielkiej wiary i woli stanowienia o sobie narodu

polskiego.

Kilka znaczących dat dla powstawania państwowości polskiej - ale 123 lata niewoli.

O jakże jesteś doświadczony niewolą mój narodzie.

I po 86 latach od tamtych decydujących dla narodu wydarzeniach stajemy my - pokolenia, które nie zaznały wojny, pokolenia, które nie zaznały niewoli, pokolenia wyrosłe z ofiary tych, którzy nie wahali się przed oddaniem za wolność, tego co mieli najcenniejsze.

Popatrz Polko! Popatrz Polaku! - na swój dom, popatrz na dzieci swoje, na serce swoje - zobacz w nim dzisiaj miejsca na historię, na wspomnienie, na hołd, na poświęcenie.

Przywołaj walczących z twojej rodziny. Zarządź w sercu swoim ciszę.

Naucz swe dzieci tego samego. Naucz swe dzieci smaku wolności, naucz

wdzięczności, naucz odpowiedzialności za wolność darmo daną, wyrosłą z ofiary

przodków.

Naucz swe dzieci zanim zażądają od ciebie ofiary dla następnych pokoleń.

Nie wahaj się.

O Boski Dniu Niepodległości zapłoń w nas ogniem odpowiedzialności.

Następnie burmistrz MiG powiedział:

Dzień Niepodległości to dzień na który czekało wiele pokoleń Polaków. To lata , które w pamięci narodu Polskiego niechlubną historią się stały. W wielu Polaków tlił się żar chęci odzyskania pełnej suwerenności, ten żar spowodował powstanie styczniowe, listopadowe i wielką ofiarę krwi w naszym narodzie.

 • listopada dzień upragniony od lat. Zebraliśmy się dzisiaj tu aby snuć refleksje nad tym dniem. Pamiętajmy o tym wysiłku narodu Polskiego , pamiętajmy i budujmy nasz dzień codzienny tak aby już nigdy nie powrócić do takich sytuacji. Miejmy tą świadomość i podejmujmy wezwania, które niesie nam dzień dzisiejszy. Chodźmy z podniesiona głową i bądźmy dumnymi Polakami, że jesteśmy członkami Europy i podejmujmy nasze wyzwania.

Życzę wszystkim państwu, całej naszej społeczności gminnej by pamięć o dniu Niepodległości nie wygasała w naszych sercach.

Wręczone zostały odznaki " Zasłużony dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych":

 • Helenie Sługockiej,

 • Piotrowi Downarowi,

 • Edwardowi Naranowiczowi

Odznaki wręczał Prezes Zw. Kombatantów w Dębnie Franciszek Łaciak.

Następnie pan Franciszek Łaciak wręczył dyplomy za udział w wojnie obronnej 1939 roku następującym kombatantom:

 • Janowi Bielakowi,

 • Mikołajowi Czerniakowi,

 • Ludwikowi Dereniowi,

 • Bronisławowi Juzyszynowi,

 • Janowi Hipnerowi,

 • Bronisławowi Kutybie,

 • Bolesławow Mierzyńskiemu,

 • Edmundowi Robakowskiemu,

 • Henrykowi Ziembie.

Na I stopień oficerski wręczenia nominacji dokonał płk Andrzej Błyskosz następującym osobom:

 • Antoniemu Grabowskiemu,

 • Henrykowi Bondini

W atmosferę historii odzyskania przez Polskę niepodległości wprowadzili zebranych uczniowie Gimnazjum Publicznego w Dębnie oraz chór "Srebrny Włos".

Następnie wszyscy wysłuchali koncertu chóru polonijnego " W górę serca " z miejscowości Równe- Ukraina.

============================

Protokołowała Przewodnicząca RM

E. Bajkiewicz Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 06-04-2005 15:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2005 15:35