Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr XXX z dnia 01.07.2004


PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE W DNIU

1 LIPCA 2004 ROKU.

Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali posiedzeń UMiG o godz. 10.00. Obrady zakończyły się o godz. 15.00.

Obrady otworzyła i prowadziła Przewodnicząca RM Helena Sługocka.

Na wstępie przywitała wszystkich obecnych.

Stwierdziła, że na sali posiedzeń obecni są : Burmistrz MiG, Z-ca Burmistrza MiG, radny powiatowy , Nadleśniczy Nadleśnictwa w Dębnie, prezesi spółek, kierownicy i dyrektorzy zakładów pracy, sołtysi, mieszkańcy, prasa lokalna i regionalna.

Lista obecności zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1.

Informuję, że na stan 20 radnych obecnych jest 18 co 90% stanu Rady.

W związku z czym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Nieobecni: radny M. Wyszyński, R. Święcicki.

Lista obecności radnych na sesji stanowi załącznik nr 2

Informuję, że wpłynął wniosek od Burmistrza o wprowadzeniu do porządku obrad dzisiejszej sesji 3 projektów uchwał:

6i odrzucenia wezwania Pana Orlickiego usunięcia naruszenia prawa.

6j odpowiedzi na skargę Pana Ireneusza Orlickiego do Wojewódzkiego

Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Miejskiej w

Dębnie nr XXIII/155/2004 z dnia 26 lutego 2004 r,

6k stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Burmistrz MiG - odnośnie pana Orlickiego ze względu na terminowość, proponuję wprowadzić do porządku te dwie uchwały. Natomiast uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego ustawowo Rada ma obowiązek podjąć taką uchwałę. Zaistniał taki fakt i ustawowo musimy to wypełnić.

W związku z tym, że na komisjach Rady uchwała o zatwierdzeniu taryf za wodę i ścieki nie została przyjęta przez Komisje i nie zaproponowały dopłat dla PWiK stawiam wniosek o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad. Wówczas taryfa wejdzie automatycznie. Rada Miejska zatwierdza taryfy na rok. Dzisiaj tą decyzję musimy podjąć, ponieważ PWiK z dniem 1 września pozostałby bez taryfy. Mamy dwie możliwości - jeśli państwo tego nie zdejmą z porządku obrad konsekwencją będzie głosowanie tej uchwały, jeżeli odrzucicie taryfy jako Rada będziecie zobowiązani do podjęcia uchwały o dopłatach. Jeżeli dopłat nie uchwalicie również wchodzi taryfa automatycznie. Takie są ścieżki prawne.

Przewodnicząca RM - mamy dwa wnioski Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad 3 projektów uchwał i zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i ścieki. Należy te dwa wnioski przegłosować.

Radny B. Ircha - to już drugi raz tak się dzieje, że stawia się sprawę "albo albo". Myslę, że należy poszukać oszczędności w PWiK bo na pewno dałoby się zaoszczędzić. Ja kiedyś krytykowałem różne sponsoringi, premie nie zasadne kosztem płatników wody. Rada postawiona jest tak: jak zagłosujecie przeciw to dopłatę należy uchwalić a jeśli nie to ceny automatycznie wchodzą.

Wydaje mi się że ta Rada jest bardzo drętwa i należy w końcu siąść i po męsku porozmawiać o niektórych sprawach. Prosiłbym aby sam Burmistrz wymyślił niż nas w taki sposób stawiać.

Burmistrz MiG - po latach 90 ustawodawca zmienił ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Gminy ze względów politycznych doprowadzały swoje przedsiębiorstwa komunalne do różnej sytuacji niejednokrotnie trudnej finansowo. W celu zapobieżenia takim sytuacjom sejm wprowadził taką ustawę i takie ścieżki prawne. Albo nasze przedsiębiorstwa komunalne będą funkcjonowały

przy pewnych zasadach ekonomicznych lub będzie to typowy czynnik polityczny. Cenę ciepła w PEC rozwiązano przez URE i sieci stały się rynkowe. Rozwiązanie takie staje się koniecznym w dzisiejszej gospodarce. Tak sejm uchwalił i my jesteśmy zobowiązani te zapisy ustawowe wykonywać. Podtrzymuję swój wniosek.

Pani K Dzięcielak - chcę odnieść się do pytania jak problem rozwiązać - z tego co wiem nie można spółki kontrolować, może tylko kontrolować NIK i tu chyba cały "pies pogrzebany". Problem podwyżki wody trzeba rozpatrywać pod dwoma kontami: pod kontem mieszkańca na oś. Waryńskiego gdzie tak ogólnie płacimy już 700-800 zł za wodę, jest to jedna emerytura. Drugi punkt rozpatrywania to jest spółka. Należy się spodziewać od spółki obniżenia kosztów cen wody, ponieważ przybywa ilość odbiorców i na logikę koszty powinny się zmniejszać. Cychry przybyły z kanalizacją. Mówiono nam, że nie można zmniejszyć kosztów ciepła a okazuje się, że można zmniejszyć koszty ciepła. Przejrzałam ten materiał odnośnie podwyżki cen za wodę i wskaźniki w 2002 roku były gorsze niż w 2003. O ile sobie przypominam w 2002 roku nie było podwyżki. Zajrzałam w wykonanie budżetu za 2003 rok i tam PWiK nic nie wskazuje na podwyżkę wody. Na koniec 2003 roku jest wszystko w porządku a tu nagle jest podwyżka. Myślę, że prezes odniesie się do mojej wypowiedzi.

Radny J. Baranowicz - do wniosku Burmistrza o zdjęcie tego punktu z porządku obrad - jest to chowanie głowy w piasek przed mieszkańcami, przed opinią publiczną. Na komisjach trochę porozmawialiśmy, zdejmujemy już drugi rok z kolei bez szerszej dyskusji i bez szukania innych możliwości. Zaproponowana taryfa przechodzi bo zdejmujemy z porządku obrad. Należy pozostawić ten punkt, przedyskutować, jeżeli Rada nie przyjmie to tez taryfy pozostają. Dlaczego zdejmować ten punkt z porządku obrad. Na komisjach dowiedzieliśmy się, że podwyżka wody i ścieków głównie jest wynikiem ściągania z firmy podatku od nieruchomości przez gminę. Ponad 260.000 zł spółka płaci do gminy podatku i przerzuca się to na podwyżkę wody i ścieków po to aby ludzie zapłacili spółce a spółka podatek do gminy. A może zastanowić się nad obniżeniem podatku dla tej spółki. Wnioskuję za pozostawieniem tego punktu w porządku obrad przedyskutowanie i ewentualnie jeżeli nie przejdzie to w tedy pozostają taryfy.

Nie chowanie głowy w piasek bo w tedy my jako radni nie jesteśmy winni i taryfy pozostają takie jakie zostały zaproponowane. Możliwości jest kilka.

Burmistrz MiG - ja przedstawiłem 3 warianty rozwiązania, konsekwencje i jaka jest decyzja Rady.

Pierwszym wariantem jest zdjęcie z porządku obrad, drugim nie przyjęcie taryf i udzielenie dopłaty, trzecim nie przyjęcie taryf i nie udzielenie dopłaty - taryfa wchodzi automatycznie.

Złożyłem wniosek, który wynika ze stanowiska Rady. Jak postąpicie to wasza decyzja.

Po ubiegłorocznej praktyce radni są świadomi jakie są konsekwencje prawne i jak się rozwiązuje zatwierdzanie taryf. Na Komisjach Rady nie padł wniosek o dopłatę dla PWiK.

Radny Z. Myszkowski - panie Burmistrzu z cała pewnością zgodnie z tymi procedurami, tylko skoro jest propozycja wycofania tego z porządku obrad to nie mamy możliwości przetrenowania kolejnych dwóch propozycji. Po to jest koalicja rządząca aby naradziła się i podjęła decyzję. Takie wycofywanie tego niczego tym sposobem nie załatwiamy to i tak wejdzie tylko że Rada ma czyste rączki.

Burmistrz MiG - jest to jedna z trzech możliwości z których korzystam.

Radny J. Baranowicz - oczywiście najwygodniejszym.

Radny B. Ircha - proponuję aby ta uchwałę odrzucić i żeby Burmistrzowi i funduszowi gminnemu spłynęło to na kark bo może w ten sposób sprowokuje się do myślenia. Tu najlepiej to nie myśleć dietę wziąć i pozamiatane.

Radny J. Baranowicz - jeżeli zdejmie się z porządku obrad to nie ma odrzucenia. Najpierw należy zatrzymać ją w porządku obrad aby później można byłoby ją odrzucić.

Radny B. Ircha - podtrzymujemy pozostawienie pod głosowanie.

Radny K. Witkowski - na Komisji Rozwoju Gospodarczego była dyskutowana ta sprawa i w trakcie głosowania żaden z członków komisji nie opowiedział się za podwyżka cen wody. Jednocześnie pytałem co dalej i nie było wniosku i akceptacji do wprowadzenia dotacji do wody.

2

Przewodnicząca RM - Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad następujących uchwał:

6i odrzucenia wezwania Pana Orlickiego usunięcia naruszenia prawa.

6j odpowiedzi na skargę Pana Ireneusza Orlickiego do Wojewódzkiego

Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Miejskiej w

Dębnie nr XXIII/155/2004 z dnia 26 lutego 2004 r,

6k stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada wprowadziła do porządku obrad w/w projekty uchwał.

Kto jest za wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały 6 a w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej na terenie gminy Dębno?

Stan radnych 18

Głosowanie ; za 10

8 przeciwnych

Stwierdzam, że Rada wycofała z porządku obrad projekt 6a.

Przedstawiam porządek obrad:

1 Sprawy regulaminowe:

a otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołu z przebiegu XXIX sesji RM.

d/ informacja Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

e/ sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za II kwartał 2004 roku.

 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno,

a/ pytania do sprawozdania z działalności Burmistrza,

b/ odpowiedzi dotyczące sprawozdania.,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza.

 1. Wolne wnioski i zapytania

 2. Ocena przygotowania do akcji letniej i wypoczynku młodzieży i dzieci w roku 2004.

 3. Informacja o funkcjonowaniu przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla MiG Dębno na lata 2004-2008 z

perspektywą na lata 2009-2012,

b/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2004 rok,

c/ procedury uchwalania budżetu Wieloletniego Planu Finansowego i Wieloletniego

Programu Inwestycyjnego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych

towarzyszących projektowi budżetu,

d/ upoważnienia Burmistrza MiG Dębno do zaciągnięcia zobowiązania finansowego,

e/ zmiany uchwały nr XLIII/307/2001 z dnia 27.09.2001 w sprawie likwidacji

komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Dębnie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

f/ przyjęcia do realizacji "Planu Rozwoju Lokalnego MiG Dębno na lata 2004-2006",

g/ przyjęcia do realizacji " Planu Rewitalizacji Miasta Dębna na lata 2004-2006",

h/ odrzucenia wezwania Pana Orlickiego usunięcia naruszenia prawa.

i/ odpowiedzi na skargę Pana Ireneusza Orlickiego do Wojewódzkiego

Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Miejskiej w

Dębnie nr XXIII/155/2004 z dnia 26 lutego 2004 r,

j/ stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 2. Sprawy różne.

 3. Zamknięcie sesji RM.

3

Czy są inne uwagi do porządku obrad?

Kto jest za przyjęciem porządku obrad z poprawkami?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za 12

6 wstrzymujących się.

/ 1 radny nie głosował/

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad.

===========================

Informuję, że protokół z przebiegu XXIX sesji RM został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie wniesiono uwag. Czy w dniu dzisiejszym ktoś chce wnieść uwagi odnośnie uwidocznionych zapisów w protokole sesji?

Kto jest za przyjęciem protokołu z przebiegu XXIX sesji RM?

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół.

=======================================

PKT 1 d- informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.

Pani Przewodnicząca RM złożyła sprawozdanie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3

=======================================

PKT 2 - sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 21.06.2004 do 01.07.2004 r.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie.

Poinformował, że spotkał się z panem Brzeskim Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanepidu i otrzymałem jednoznaczna odpowiedź iż w miesiącu lipcu zostanie całkowicie zlikwidowana stacja sanepidu w Dębnie i przekazywać będą budynek dla Wojewody a tą funkcję starosta będzie wykonywać. Jest to decyzja już nieodwołalna. Minister Górski , który wizytował stacje sanepidu wydał takie zalecenie do jednoznacznego poszukiwania kosztów. Ponadto otrzymałem informację, że Zarząd powiatu dodzierżawił w internacie drugim budynku pomieszczeń na zapewnienie funkcjonowania laboratorium. W dniu wczorajszym wpłynęło pismo na moje ręce od dr. Witkowskiego, który po moich interwencjach u Ministra Trybusza, który to skierował do niższych szczebli aby udzielić odpowiedzi i zająć stanowisko. Pan Witkowski takie stanowisko przedstawił a otrzymana informacja, że Zarząd powiatu dodzierżawia pomieszczenia potwierdza nasze obawy, iż powiat nie był przygotowany do sprawnego funkcjonowania sanepidu. Wyraziłem swój sprzeciw. Pan Witkowski jak i Krajowy Inspektor Sanepidu wyrazili wolę, że jednostka sanepidu będzie w jednym miejscu i punkcie pomimo kosztów funkcjonowania. W dniu 28 czerwca w Szczecinie z Wojewodą Zachodniopomorskim odbyłem spotkanie w sprawie procedur wykonywania planów zagospodarowania przestrzennego a przede wszystkim interpretacji przez UW. Na wykonanie planów po przetargu wygrała firma z Gorzowa gdzie te procedury odbywają się trochę inaczej. W dniu 29 czerwca 2004 r na spotkaniu w Góralicach z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w sprawie omówienia tematyki dotyczącej współdziałania samorządów gminnych, powiatowych z Nadleśnictwami w powiecie Myśliborskim. Jak państwo wiecie Nadleśnictwo jako jednostka państwowa nie ma prawa aplikować o środki wewnętrzne. Natomiast przy współudziale z samorządami gminnymi można rozmawiać na temat aplikowania choćby w drogi czy inne dziedziny. W Dniu 30 czerwca uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu CZG 12. Podnoszona była sprawa dalszego funkcjonowania CZG 12, podjęte zostały uchwały w sprawie budowy kanalizacji w 17 gminach w ramach funduszu spójności. Ze wstępnych informacji wynika iż do funduszu spójności, będą mogły aplikować takie związki, których liczba ludności przekracza 150.000 i kwota wyższa niż 40.000.000 zł. Mniejsze związki mogą wypaść w momencie kwalifikacji. Ostateczną odpowiedź z CZG 12 otrzymamy w miesiącu sierpniu.

Radny Z. Myszkowski - prosiłbym o informację w sprawie wykupu nieruchomości w obr 6 dz. nr 342- jakiemu celowi ma służyć i zlokalizować.

4

Burmistrz MiG - po wizji lokalnej jest to działka za panem Kotasem wzdłuż lasu i drogi polnej. Jest tro działka między tą droga a rzeką Kosą obejmująca w obecnym studium zagospodarowania przestrzennego teren obwodnicy. Osoba fizyczna zaproponowała wykup i powiększając gminny zasób biorę pod uwagę możliwość przebiegu po tych trasach dróg czy w przyszłości tworzenia atrakcyjnych mimo wszystko terenów pod zabudowę. W WPI mamy zapisane kanalizowanie tamtych terenów i myślę, że było to dosyć uzasadnione. W tamtym terenie będziemy zmuszeni w przyszłości do wykupu terenów. Od nas będzie zależeć jak w studium zaplanujemy przebieg obwodnicy, który nie chciałbym całkowicie wyrzucać za margines miasta. Sprawy te są jednak do szczegółowego rozeznania.

Radny A. Dobropolski - proszę wyjaśnić sprawy wykupu działek na poszerzenie drogi.

Burmistrz MiG - chodzi o poszerzenie drogi na przeprowadzenie kanalizacji. Media zgodnie z nowym prawem nie powinny być lokalizowane pod nawierzchnią, że w razie awarii nie niszczyć nawierzchni. Dlatego zgodnie z planem zagospodarowania wykupiłem te działki.

Radny B. Ircha - panie burmistrzu, że kupiono 22 czerwca to bardzo dobrze - to jest moja sąsiadka tylko ode mnie chciała 3500 zł a gmina dała trochę więcej. Prosiłbym o analizę kosztów 1m3 gruzu na NZPOW, ponieważ pan podjął decyzję na 30 zł a ja mam sygnały, że PUK sprzedaje to po 12 zł za 1 m3. Są skargi mieszkańców, że kolej po nocach bardzo hałasuje i niektórzy spać nie mogą. Należy zwrócić się do kolei aby przejazd w Dębnie był strzeżony, wówczas nie będzie tego buczenia w celu ostrzegania. Jeśli zarabia się na ropie to można parę groszy wydać na zatrudnienie dróżnika. Proszę w tym temacie podjąć starania bo gra jest warta świeczki. Ludzie tego hałasu już mają dosyć.

Burmistrz MiG - - cena działki - ponad trzy miesiące temu informowałem szanowną Radę o przystąpieniu wstępnym do tych prac. Było kilku zainteresowanych kupnem działki. Dla mnie ważna jest wycena rzeczoznawcy działki. Co do transportu ropy - na dzień dzisiejszy nie odpowiem. Kolej 3 razy na dobę przewozi ropę i zwrócę się z zapytaniem czy jest konieczność transportowania w godzinach nocnych. Kolej ma swój rozkład jazdy pociągów towarowych i trudno będzie zmienić ten czas.

Radny B. Ircha - informuję przy okazji, że to musi odbywać się nocą.

Burmistrz MiG - w takim razie są jakieś wibracje w torowisku a kolej na pewno nie ma na to pieniędzy.

Radny B. Ircha - gdyby były szlabany to pociąg nie musiałby wyć.

Prezes PUK - przedsiębiorstwo PUK faktycznie sprzedaje gruz na terenie NZPOW . Nigdy nikomu nie sprzedawaliśmy za 30 zł. My mamy ustalone 20 zł od 1t. Również nikomu nie sprzedawaliśmy kruszywa po 12 zł. Faktycznie na samym początku było dużo cegły robiurkowej i ona faktycznie była w cenie o której tutaj słyszeliśmy. Gminie sprzedaliśmy gruz po 20 zł za 1 tonę. Tego kruszywa sprzedaliśmy około 10.000 ton. Koszt kruszenia są bardzo wysokie. Za kruszenie 1 tony oddać muszę 10 zł. Do tego dochodzi koszt kawałkowania, koszt załadunku, obsługi personelu.

Radny K. Witkowski - sprawa przeglądu inwestycji - informacja została przyjęta. Jednak kontrowersje wzbudził tutaj pisany przez pana kierownika termin zakończenia. Przetarg jest ogłoszony na 20 lipca a termin zakończenia 31. 07. Komisja zobowiązała mnie do wyjaśnienia. Byłem u pana kierownika aby wyjaśnić , ponieważ radni uważają, że jest to pomyłka. Wnoszę ewentualnie o analizę tego tematu.

Radny J. Baranowicz - panie burmistrzu co do modernizacji ciepłowni - poprzednia kadencja Rady w zasadzie była zdominowana sprawami PEC , akcja przedwyborcza również. Teraz krótką notatką dowiadujemy się, że pozostaje to co jest. Moje pytanie - czy w dalszym ciągu technologia miałowa. Jak to się ma z emisją pyłów do środowiska, czy czasem spółka nie będzie musiała odprowadzać pieniędzy jako kary za emisję szkodliwych substancji do środowiska. Koszt

5

wytworzenia niższy ale w cenie i tak to się odbije. Łopaty zostaną zamienione na coś innego. Co do środków, które były przeznaczone dla Policji w Dębnie. Rzeczywiście aparat fotograficzny należy kupić. Proponuję pozostawienie tych środków takie jakie są i poczekać na zmianę przepisów. Z programu w telewizji można było wywnioskować, że samorządy od zakupionych towarów będą musiały odprowadzić te 42 %. Na razie gminy kupują na siebie i użyczają. Nie przekazują środków finansowych. Wnioskuję o pozostawienie 28.000 zł dla Komisariatu Policji w Dębnie, ponieważ bezpieczeństwo mieszkańców jest ważne. Za miesiąc lub dwa spokojnie zastanowić się na co te środki dla Policji przeznaczyć. Nie należy je na razie rozdysponować na inne cele.

Radny K. Witkowski - stanowisko Komisji Budżetowej było aby w chwili obecnej przeznaczyć dla Policji na zakup aparatu fotograficznego a pozostałą kwotę na razie nie ruszać z przeznaczeniem dalej na bezpieczeństwo.

Radny M. Jacura - odnośnie zapytania radnego Baranowicza jako przewodniczący komisji ds. PEC a w poprzedniej Radzie jako wnioskodawca o nie podpisanie umowy z firmą PETRICO. Chcę państwa poinformować o wynikach umów jakie proponował nam poprzedni zarząd a jakie dziś zostały podpisane. Koszt opracowania sfinalizowania umowy przez spółkę PETRICO poprzednio wynosił 350.000 zł. Obecnie umowa została sfinalizowana na kwotę 50.000 zł.

Radny B. Ircha - zapłacimy 300.000 zł odszkodowania i będzie dobrze.

Radny M. Jacura - w poprzedniej umowie było tak, że gmina oddawała spółkę PEC razem z rurociągiem z rynkiem i umowa opiewała na 15 lat. Obecnie spółka PEC pozostaje na majątku gminy a umowa opiewa na 20 lat. Na dzień dzisiejszy umowa zostanie podpisana na cenę niższą o 20 %. Wzrost ceny poprzednio był zapisany o stopień inflacji i obecnie też. Dziś jesteśmy w Sądzie za błędne podpisy , które złożył poprzedni Zarząd i parafował umowę. Wchodząca spółka ona będzie się martwić o emisję zanieczyszczeń do środowiska a nie spółka PEC. Oni wygrali przetarg, oni nam przekażą ciepło i będą je produkować a nie my.

Burmistrz MiG - dokumenty są do wglądu - Rada Miejska podjęła uchwałę o sfinansowaniu trzeciej strony. Długo trwało przygotowanie specyfikacji i opracowanie warunków. Nałożyła się tu zmiana ustawy o zamówieniach publicznych i dodatkowo o dwa miesiące wydłużyło całą procedurę. Musimy uzyskać przede wszystkim tanie ciepło dla mieszkańców. Pewne uwarunkowania z poprzednich decyzji nie pozwalały prywatyzować naszej spółki. Szukając rozwiązania zwróciliśmy się do potencjalnych oferentów o złożenie oferty. Odpowiednio długi okres użytkowania i podstawowy czynnik 70% wagi cena ciepła dla mieszkańców. Wszystkie warianty nośników energii były uwzględniane. Mogli złożyć na sieciowe, na lokalne , nawet elektrownie wiatrowe. Dopuszczaliśmy takie inwestycje. Okazało się, że wpłynęły 2 oferty, żadna na kogenerację, trochę droższa na lokalnym gazie. Okazało się, że na dzień dzisiejszy dalej miał pozostał najtańszy. Rynek pokazał jaką cenę w tej chwili jest wstanie zaakceptować jako ciepło dla mieszkańców. Zabezpieczyliśmy interesy mieszkańców, po części pracowników. Długo się zastanawiałem jak zabezpieczyć ceny, które narzuca URE. Mieszkaniec ciepło ma dostać po 28 zł plus inflacja. Interes prawny spółki również został zapewniony. Zdaję sobie sprawę, że jest to jedna z trudniejszych decyzji tej kadencji, ponieważ Rada odnośnie PEC dyskutowała od 1996 roku. W tym czasie wydano dużo pieniędzy. Rok temu stanąłem przed pytaniem co zrobić aby ten problem rozwiązać nie podwyższać ceny dla mieszkańców. Myślę, że warunki zostały uzyskane korzystne. Każdy miał prawo złożyć ofertę stało się to co się stało - nie mi oceniać inwestorów.

Radny Z. Myszkowski - no niestety panu oceniać panie Burmistrzu.

Radny A. Dobropolski - cena jest obniżona za ciepło - ile to lat. Kiedyś była umowa i też na 20 lat. Za 50 000 zł nie wiem czy firma ta komin wyremontuje.

Radny M. Jacura - 50.000 zł - to koszty przygotowania.

Radny A. Dobropolski - komin w PEC został obniżony i warunkowo został dopuszczony do eksploatacji. Za emisję zanieczyszczeń zapłacą odbiorcy.

6

Przewodnicząca RM - są to dwie różne rzeczy - jedna to dokumentacja a druga sprawa to remonty.

Burmistrz MiG - posłużyłem się konsultingiem i należało poczynić pewne założenia dla mieszkańców gminy. Temat nie mógł być dłużej przeciągany. Gdyby nie ta oferta to wystąpił bym do Rady o poręczenie kredytowe tak aby w ramach nie podwyższania cen i tak już wysokich PEC sam mógł modernizować. Znalazł się inwestor, który obowiązki modernizowania PEC na siebie przejmuje. Interes mieszkańców karami umownymi zabezpieczyłem i praktyka pokaże.

Prezes PEC - jeśli chodzi o specyfikację mieliśmy od 15 - 25 lat zabezpieczenia a umowę mamy przygotowaną na 20 lat. Jeśli chodzi o koszty, które ponieśliśmy wynoszą 6.000 euro za opracowanie wszystkich dokumentów i przeprowadzenie całego przetargu. Jeśli chodzi o opłaty za zanieczyszczenie środowiska to wszelkie opłaty, koszty i modernizacja spływa na nowego dostawcę. Będzie starał się wykorzystać decyzję Ochrony Środowiska, która pozwala jeszcze na eksploatację przez 8 lat z pewnymi uwarunkowaniami, które my spełniamy. Musieliśmy złożyć oświadczenie, że w ciągu 15 lat zmodernizujemy jeden z kotłów i to pozwoli na liczenie się z tym, że Rząd nie będzie wyciągał konsekwencji w razie przekraczania norm emisji zanieczyszczeń.

Ta emisja spada i nie ponosimy z tego tytułu opłat.

Radny J. Baranowicz - krótko do pana Prezesa - zakładając hipotetycznie cena miału wzrasta 50%- czy URE nie zatwierdzi wyższych stawek za dostawę ciepła dla mieszkańców.

Prezes PEC - URE zatwierdzi tylko udzielone nam będą bonifikaty albo kary umowne.

Radny Z. Myszkowski - wygląda mi na to, że inwestor poniesie bardzo niskie koszty modernizacji ciepłowni i w zasadzie nie ma o co walczyć. Dostał bardzo dobre warunki - 20 lat czerpania wysokich zysków natomiast praktycznie w modernizację nie wkłada nic. Wzrost cen będzie w przyszłości znaczący jeśli chodzi o węgiel i miał. Dlatego siłą rzeczy te relacje będą musiały się zmienić. Pozostajemy w zasadzie przy tym wszystkim co jest obecnie. Niczego nie uzyskujemy nowego - żadna radość. wg mnie jest wielka możliwość jeśli inwestor nie poniesie zbyt wielkich a w przyszłości wzrosna koszty opału i nie będzie opłacalności prowadzenia tej działalności pozostawi panu Burmistrzowi to na głowie bo co on straci - on już swoje wyciągnął. Jeśli 1000.000 zl włoży w modernizację wyciągnie to bardzo szybko i wówczas pan Burmistrz będzie się martwił co dalej z PEC. Mamy to co mamy - mamy starą substancję i nic nowego praktycznie. Mamy dobra z ziemi lokalnej, które mogło być wykorzystane niestety nie będzie bo będziemy dalej smrodzić i zanieczyszczać środowisko.

Radny B. Ircha - ja ze smutkiem stwierdzam, że ani ta nasza komisja PEC nic właściwie nie załatwiła tylko pogorszyła. Nikt ze społeczeństwa nie kwestionował wykorzystania gazu. Ludzie w przyszłości będą się z nas śmiać. Ja nie popierałem kiedyś tej kopalni, ale jeśli Bóg nam dał to należy z tego korzystać. Mogła być elektrociepłownia i tylko forma była kwestionowana. Żałuję że pan Święcicki tego nie dokończył. Te 300.000 zł na pewno byłoby korzystniejsze niż dzisiaj spalanie w PEC miałem. Przecież to jest działanie wstecz. Żaden inwestor nie wyłoży pieniędzy z nadzieją na przegraną , a będzie to przegrana bo za emisję trujących substancji będą naliczane kary bo wszyscy płacą w UE i wzrośnie 100% cena miału. Polowaliśmy na orła a w ręku pozostała nam mucha. Przecież to wstyd aby leżeć na gazie wchodzić w inwestycję miałową. Czym wy jesteście zafascynowani. Pogadamy za 4 lata o kosztach. Za 4 lata pan powie społeczeństwu jaki jest koszt ciepła.

Radny S. Lenartowicz - myślę, że radny Jacura za dużo optymizmu wykazuje bo czas pokaże swoje. Nam została najgorsza działka jaką jest windykacja. Wiemy jak to jest z windykacją. Za dwa lata okaże się, że nasza spółka PEC jako windykator pójdzie z torbami i do tego będzie dopłacać, bo tamci na rurze wystawią 100% rachunek a windykacja będzie 80%.

Radny M. Jacura - jeśli chodzi o poprzednią umowę to prosiłbym zobaczyć jak dzisiaj wygląda kondycja spółki PETRICO, która miała nas przejąć. Nie mówmy co ma zrobić inwestor. On ma wiedzieć co ma zrobić. Interes mieszkańców jest taki aby kupić tanie ciepło. Dla PETRICO grozi upadłość i byśmy weszli w bagno.

7

Radny M Komarowski - słucham od dłuższego czasu jak można z dobrej rzeczy tj. obniżenia ceny ciepła dla mieszkańców opowiadać takie pierdoły. Bo to nic innego tu nie było powiedziane koledzy - można zdyskredytować to. Co nas obchodzi czym Opole będzie palić w tej kotłowni - może palić gazetami , śmieciami, makulaturą to jest ich problem. Oni maja nam dać ciepło i uzyskać operat i martwić się o ochronę środowiska - nie my. My mamy się martwić o cenę ciepła dla mieszkańców. To co koledzy tu mówią to nieznajomość tematu. Gdybyście koledzy byli do końca w komisji to wnieślibyście pozytywne fluidy, bo na razie opowiadacie pierdoły.

Radny Z. Myszkowski - może ostrożniej w wypowiedziach kolego.

Pani K. Dzięcielak - chcę powiedzieć jedną rzecz - mnie jako mieszkańca interesuje na dziś ile ja będę płacić za ciepło. Jak będę płacić mniej to jest dobrze. Jako przykład Pyrzyce mają gorące źródła ciepła i mają najdroższą w kraju cenę. I może ten rurociąg być złoty i ta nafta bo jak my będziemy drożej płacić to przepraszam.

Burmistrz MiG - rok temu przystąpiłem do tego trudnego tematu aby rozstrzygnąć i wożenia się samorządu po różnych koncepcjach. Przypomnę 1997-98 gaz sieciowy, już wstępne umowy z Narodowym Funduszem o sfinansowanie tej inwestycji - może dobrze że nie wykonano tego.

Rok 2002 - umowa o prywatyzacji w cenie inwestora - trudno jest ocenić z perspektywy czasu, w tedy jednak nie było zgody Rady a następna kadencja podtrzymała tą decyzję. Doszedłem do wniosku jednego - niech rynek przy twardych warunkach przetargu mocnych i dobrych zabezpieczeniach wyceni to. My jako samorząd podejmowaliśmy różne decyzje i rynek wycenił.

Nie wyprzedzajmy co będzie z opłatami za środowisko bo tak przegadamy następne lata. Modernizacja PEC powinna już nastąpić i zadałem sobie pytanie - nie wpłynie żadna oferta wtedy udzielimy poręczenia i PEC będzie to robił sam na węglu ze względu na koszty. Jeżeli PEC miałby to wykonywać to tylko przez 3 lata i musielibyśmy mu udzielić poręczenia kredytowego, szacowaliśmy na około 4.000.000zł i spłatę przez 6-8 lat PEC wrzucił by w cenę. Dobrze by się stało jeśli cena by się utrzymała na tym samym poziomie. Ciepłownia Opole jest dużą ciepłownią i ma możliwość przerzucania kosztów i dysponuje dużym kapitałem. Nasza spółka jest właścicielem majątku w całości. Mają tam inwestować i wypełnić warunki. Myślę, że z tych wszystkich zależnych i niewiadomych rynek dokonał właściwej wyceny ceny ciepła dla mieszkańców. Mieszkańcy chyba będą z tego zadowoleni.

Radny B. Ircha - w kontekście wypowiedzi pana Komarowskiego, który kiedyś się na mnie obraził, ponieważ ja stwierdziłem, że radni to dziwni ludzie - przed wyborami bardzo mądrzy a po wyborach dostają małpiego rozumu. Ja dzisiaj podtrzymuję to samo - przecież z miału na miał to nie należy komuś tego oddawać. Czasy błyskawicznie się zmieniają - po co tak długi okres czasu. Będzie tak, że za kilka lat trzeba będzie coś znowu robić a my umyjemy ręce bo ktoś nam coś obiecał. Są to obiecanki nie realne do utrzymania. Złapaliśmy albo bardzo cwanego inwestora a może ma jakiś ukryty zamiar i liczy zupełnie na coś innego, może przejęcia tego w całości na własność. Nikt mnie nie przekona do tego, że miałem można będzie palić przez tak długi okres czasu. Jeśli chodzi o pracę komisji to mówiliśmy o palenie miałem jeszcze przez 2-3 lata ale bez zmian inwestora. Po co taki inwestor niby strategiczny który utrzymuje starą substancję.

Radny A. Dobropolski - prosiłbym o zaprotokołowanie, że cena 1 J wytworzonego ciepła w PEC wynosić będzie 27, 98 zł i taka cena obowiązywać będzie przez okres 20 lat plus inflacja.

Radny B. Ircha - za 2 lata nie będzie tej Rady i tego Burmistrza.

Radny Z. Myszkowski - nie padły tu tego typu informacje - jaki jest zakres tej modernizacji w świetle rozstrzygniętego przetargu przez nowego inwestora i jaka będzie wartość tej modernizacji?

Są to istotne informacje dla nas.

Prezes PEC - jeśli chodzi o cenę - tą cenę którą państwo macie - jest to średnia cena produkcji

1 GJ. Dla odbiorcy jest cena zamówiona i cena za energię zużytą i z tego można dopiero wyliczyć cenę jednostkową. W tej chwili u nas na wytworzeniu jest 35 zł a oni proponują nam na

8

wytworzeniu 25 zł tj zmniejszenie kosztów o 20% co później będzie miało odniesienie względem nas jako odbiorców. Złożona oferta przez Opole - przypuszczają, że w chwili obecnej wystarczy przeprowadzić automatyzację i regulację hydrauliczną systemu. Przewidują, że będzie to koszt około 300.000zł. Co rocznie na remonty przeznaczyć chcą 100.000 zł i przy wymianie kotła 1.00.000 zł. Są to koszty, które do końca nie mogą jeszcze dokładnie określić - tak przypuszczają. Chcą produkować na naszym źródle 25 lat i zapewniają pracę dla 10 pracowników. Wymogi specyfikacji spełnili w 100%. Dostawa ciepła w październiku jest realnym terminem.

Radny A. Dobropolski - czyli ta cena 27,98 zł to ona jest zmienna? Chodzi o to aby mieszkańcy wiedzieli, że przez 20 lat cena się nie zmieni.

Prezes PEC - jak przedsiębiorstwo też mamy swoje koszty. Musimy utrzymać cała sieć i węzły do każdego odbiorcy. Ta cena jest ceną wytworzenia ciepła w źródle i do tej ceny należy doliczyć nasze koszty.

Radny A. Dobropolski - po co mydlić oczy. Mieszkaniec powinien wiedzieć jak duży będzie rachunek.

Prezes PEC - odbiorca na dzień dzisiejszy płaci 45 zł za 1 GJ przy wytworzeniu w źródle 35 zł.

Radny B Ircha - jak by doszło do modernizacji PEC to też niższą cenę można by uzyskać na wytworzeniu.

Radny M. Komarowski - tylko musiałbyś z kasy gminny wyłożyć pieniądze a teraz nie trzeba tego robić.

Burmistrz MiG - oceniając nastroje rok temu - gaz dobry, tani i lepszego nie ma. Gdybym rok temu powiedział, że udzielam poręczenia dla PEC kredytu 3.000.000 zł i robimy w miale również byłby krzyk, że gaz jest na pewno świetny. Ogłosiliśmy przetarg, który pozwolił nam to ocenić. Czy my jesteśmy fachowcami . Fachowcy złożyli swoje oferty i tam koogeneracji nie ma. Przed chwilą pan mi zarzucał podwyżkę cen wody. Rynek wycenił cenę ciepła dla mieszkańców najkorzystniej jak mógł.

Prezes PEC - przedsiębiorstwo, które wygrało przetarg potrzebuje 160.000 ton miału więc relacja rozmowy z kopalnią jest dużo inna tego przedsiębiorstwa niż nasza.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania Burmistrza ?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik nr 4

============================================

PKT 1 e - informacja z pracy Komisji Rewizyjnej za II kwartał 2004 r.

Radny A. Brzozowski - w wymaganym okresie II kwartale 2004 roku komisja odbyła 8 posiedzeń . Tematyka posiedzeń komisji obejmowała w szczególności:

 • kontrolę pracy UMiG,

 • kontrolę ZEAS,

 • kontrolę realizowanych inwestycji i wybranych przetargów.

Radny J. Baranowicz - proszę państwa to nie jest żadna informacja z pracy Komisji Rewizyjnej. Jest to podanie tylko nad czym komisja posiedziała parę razy zbierając się tutaj. Dla mnie informacja to wyciągnięte wnioski z kontroli poszczególnych jednostek abyśmy wiedzieli co tam się dzieje. Czy bardzo dobrze , czy kogoś pochwalić czy może jest źle. To nie jest sprawozdanie z tego co komisja zrobiła. Proszę o przedstawienie na piśmie wniosków z pracy Komisji Rewizyjnej co komisja zbadała i co stwierdziła.

9

Przewodnicząca RM - wniosek został zanotowany . Przypominam, że Komisja ma obowiązek statutowy raz na rok składanie sprawozdania z pracy. Jeżeli radni mają inny wniosek to bardzo proszę przegłosujmy.

Myślę, że na następną sesję Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawi informację dotyczącą wniosków pokontrolnych.

Ogłoszona została przerwa w obradach.

==============================

Pani J. Tylman - korzystając z okazji informuję, że w dniu 28 czerwca rozpoczął się ogólnopolski plener malarski trwać będzie do 16 lipca. Do Dębna przyjechało 14 artystów z różnych stron Polski. Bardzo serdecznie pragnę zaprosić w dniu jutrzejszym do Biblioteki na otwarcie pleneru malarskiego.

PKT 3 - wolne wnioski i zapytania.

Pan M. Rychter - mam pytanie do pana Radnego, który stwierdził, że jest zakończona kontrola Urzędu . Czy są już protokoły z tych kontroli. Stwierdził, że kontrole się odbyły ale brak protokołów. Rozumiem, że są spóźnione albo kontrole się nie zakończyły. Chciałbym z tymi protokołami się zapoznać. Do Rady Miejskiej wpłynęło kilka zapytań i chciałbym się zapytać kiedy te sprawy zostaną tu na sesji podniesione i kiedy ja otrzymam konkretną odpowiedź w sprawach budowlanych i jak długo będzie się ciągnęła moja sprawa, która trwa już od roku. Myślałem, że w dniu dzisiejszym będzie dyskusja na sesji w tej sprawie. Ja prowadzę działalność od 6 lat i najchętniej bym ją zakończył ale ze względu na to, że chcę ją prowadzić bo za dużo pieniędzy zainwestowałem i dlatego jestem zmuszony prowadzić. Na dzień dzisiejszy pan Burmistrz postawił mi barierę na ul. Różanej gdzie przedstawiłem w dokumentach decyzję na ul. Różaną. Zostało powiadomione Ministerstwo i Prokuratura i państwo otrzymaliście z Ministerstwa informację, także sprawa nie jest taka prosta. Również samorządowe Kolegium również do państwa się zwróciło zapytaniem i o wyjaśnienie i brak efektów tego w dniu dzisiejszym.

Przewodnicząca RM - jesteśmy w pkt 3 odpowiedź zostanie udzielona w pkt 7 odpowiedzi na wnioski i zapytania. Sprawa o których pan wspomina i pisma, które do nas pan skierował w formie skargi są rozpatrywane prze tutejszy Urząd i przez Komisje Rady. Pan otrzyma pismo, ponieważ jest tu taka delikatna sprawa i pismo było adresowane M. Rychter A. Klimek , właścicielką posesji jest pani A. Klimek, w związku z tym aby spełnić formalności musimy pana poprosić o pełnomocnictwo, ponieważ pismo to nie było przez panią Klimek podpisane, tylko istnieje podpis pana. Rada jest zobowiązana skargi rozpatrywać w formie uchwały i po spełnieniu wymogów formalnych na następnej sesji będzie podjęta uchwała w sprawie tej skargi. W tej chwili są kompletowane wszystkie materiały, które do nas wpłynęły. Komisje zapoznały się częściowo z materiałem i na następnej sesji Rada podejmie uchwałę w sprawie formalnie złożonej skargi. Taka będzie droga służbowa tego materiału.

Pan M. Rychter - zostały zakończone kontrole w Urzędu. Więc pytam się czy mogę się z nimi zapoznać bo chce mieć kserokopię co komisja stwierdziła. Albo jest zakończona kontrola i wnioski są wyciągnięte albo ta kontrola dalej trwa i nie ma dlatego tych wniosków.

Przewodnicząca RM - pracę Komisji Rewizyjnej ocenia również Rada Miejska i jeśli pan będzie uprzejmy i wstrzymać się z żądaniami, panuję nad pracą Rady i pracą poszczególnych komisji , są prowadzone zgodnie z planem pracy Rady kontrole poszczególnych jednostek i na to odpowiadamy. Z wnioskami pokontrolnymi zapoznaje się Burmistrz, wyciąga konsekwencje i taka procedura nas obowiązuje.

Pan M Rychter - kiedy będą te wnioski - nie jestem osobą która zna wszystkie przepisy KPA.

Przewodnicząca RM - przepraszam te kontrole nie dotyczyły pańskiej sprawy.

Pan M. Rychter - rozumiem chodzi mi w ogóle o kontrole urzędników. Cztery instytucje stwierdziły, że są wady w pracy Urzędu to chcę wiedzieć co państwa komisja stwierdziła.

10

Może Ministerstwo właściwie nie wie, że oni źle pracują. Chodzi mi o zapoznanie się z dokumentem - co państwo stwierdzili - czy dobrze czy źle.

Przewodnicząca RM - czy pan się zwracał w swojej sprawie do Komisji Rewizyjnej.

Pan M. Rychter - nie ja ogólnie co komisja stwierdził w sprawie pracy Urzędu MiG.

Radny J. Baranowicz - jak przebiegła na terenie gminy wypłata zasiłków rodzinnych.

Pan Łukasik - czy są uruchomione procedery przetargowe odnośnie rentgena dla szpitala w Dębnie.

Przewodnicząca RM - odpowiedzi zostaną udzielone w pkt 7 porządku obrad.

==========================================

PKT 4 - ocena przygotowania do akcji letniej i wypoczynku młodzieży i dzieci w roku 2004.

Radny S. Witkowski - Komisja Oświaty Kultury i Spraw Publicznych przyjęła informację.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem oceny przygotowania do akcji letniej i wypoczynku młodzieży i dzieci w roku 2004 r.

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rad przyjęła informację. Załącznik nr 5.

===========================================

PKT 5 - informacja o funkcjonowaniu przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji o funkcjonowaniu przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rad przyjęła informację. Załącznik nr 6.

=============================================

PKT 6 b- projekt uchwały w sprawie zamiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2004 rok.

Skarbnik Gminy - nowy projekt uchwały został państwu dziś rozdany ale zapisy zawarte w nim komisje znają. Omówiła zapisy zawarte w projekcie uchwały.

Radny Z. Myszkowski - jest problem dla Policji z zakupem paliwa przez to niemożnością w pełni korzystania z taboru samochodowego który Policja ma. Może należy zastanowić się nad możliwością przesunięcia środków na wykorzystanie w tym celu.

Burmistrz MiG - dzisiaj dzwonił do mnie Komendant Policji i prosi o przyznanie środków na zwiększenie limitu paliwa. Mamy świadomość , że w okresie letnim jest zwiększona czujność Policji jest więcej zdarzeń , mamy Wostok pod bokiem i spodziewana jest większa interwencja. Stawiam wniosek o przyznanie kwoty 3.000 zł na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Dębnie. Wstępnie środki byśmy zabezpieczyli w tym projekcie uchwały ze środków przeznaczonych dla Policji. Dalej proponuję utrzymanie pozostałej kwoty w rezerwie.

Radny K. Witkowski - mówiliśmy o paliwie dla Policji i wniosek był dyskutowany jednak kwota 6.000 zł nie znalazła aprobaty komisji.

Radny B Ircha - apeluję do przychylenia się prośby Policji i wniosku pana Burmistrza, ponieważ jest taka potrzeba szczególnie w kontekście tego co będzie w Kostrzyniu ale nie tylko. Proszę o przychylenie się do tego wniosku. Ja w swoim czasie bardzo narzekałem na Policję bo jak mi ukradziono auto to Policja nie miała paliwa aby ścigać sprawcę.

11

Przewodnicząca RM - kto jest za przyznaniem 3.000 zł dla Policji w Dębnie na zakup paliwa?

Stan radnych 18

Głosowanie: za 12

5 wstrzymujących się.

/ 1 radny nie głosował/

Radny M. Jacura - w sprawie zapisania kwoty na wyposażenie Wydziału Komunikacji - jak wiemy nasza gmina spośród 3 równorzędnych gmin do powiatu dokłada największą ilość pieniędzy na dofinansowanie jednostek powiatowych. Uważam, że powinniśmy się dopominać aby powiat nas z tego tytułu wyróżniał. Z tego co wiem to są jakieś problemy z powiatem odnośnie ul. Zielona. My od powiatu się nie odżegnujemy dofinansowujemy i chcemy współpracować a powiat widać robi cały czas robi nam zła robotę.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zamiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2004 r.

Stan radnych 18

Głosowanie: za 16

2 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXX/ 194/2004. Załącznik nr 7

================================================

PKT 6 a - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla MiG Dębno na lata 2004-2008 z perspektywą na lata 2009-2012.

Radny B. Ircha - sprawa eternitów na dachu - w Niemczech jest setki dachów z eternitu i tam nikt nic nie mówi a my tu się bardzo martwimy. Myślę, że do tego eternitu należy podejść bardziej z życiem.

Radny J. Baranowicz - po przeanalizowaniu Programu Ochrony Środowiska chcę stwierdzić jednoznacznie , że zawsze byłem i jestem i będę przeciwnikiem zlecania opracowywania wszelkich programów dla samorządu wyspecjalizowanym jednostkom. Wg mnie zawsze powinno robić się to na miejscu nawet nie ze względu na koszty chociaż też. Dlatego ponieważ pracownicy najlepiej wiedzą co jest potrzebne jak to zrobić i kiedy. Chyląc głowę dla firmy, która to robiła i nie neguję potrzeby zrobienia takiego opracowania. Firmy oczywiście one spełniają bardzo ważną rolę ale tam gdzie samorządowi się nie chce i patrzą na pieniądz samorządowy z przymrużeniem oka. Wg mnie 3 pracowników gminy zajmujących się tym problemem za 1/3 kwoty opracowali by to również bez takich wydatków bo to rząd około 30.000 zł. Chcę się odnieść do niektórych sformułowań. Ogólna uwaga - jest to wg mnie bardziej charakterystyka gminy, powiatu, województwa niż zagadnienia z ochrony środowiska. Brak natomiast inwentaryzacji tych potrzeb i kolejności ich realizacji. Jeżeli ma to być program aż do roku 2013 to na te pierwsze lata powinien być bardzo szczegółowy a na lata późniejsze wyszczególnienie potrzeb i kolejności ich realizacji - tego w tym programie nie ma. W rozdziale 3 - drogi - szczegółowo są opisane drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, natomiast co nas najbardziej powinno interesować drogi gminne skwitowano tylko jednym zdaniem " ogólna długość dróg gminnych wynosi 33,14" i nic więcej. Jeśli to ma być program ochrony środowiska i w dziale drogi to powinno być zawarte jakie mamy drogi gminne o jakiej nawierzchni i ile jest do zrobienia i w jakiej kolejności. Rozdział 3.5.2 jest tam zapis " zadania własne gminy - przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy. Są to zadania, które w programie powiatowym zostały określone do realizacji przez UM i G / wytyczne wynikające z programu powiatowego/ " - od kiedy powiat stawia wytyczne dla gminy co gmina ma finansować a czego nie. Program powiatowy ma określać zadania powiatu i nic więcej a nie kto co ma finansować i z jakich środków to samorząd gminy wie. Rozdział 7.3.4 - harmonogram - na rok przyszły 2005 zapisane jest na ochronę środowiska 11.210.200 zł z tego 7.400.000 zł środki UE, 2.100.000 NFOŚ resztę swoje środki - moje pytanie czy są potwierdzenia na te kwoty, czy to tylko pobożne życzenie. Strona 161 pkt 4 - modernizacja kotłowni węglowych w obiektach użyteczności publicznej - wymienione jest tylko SP Cychry i kotłownia Stowarzyszenia Oświatowego. Bardzo dobrze tylko stąd można wywnioskować, że jeżeli jest to program do 2013 roku to tylko mamy te dwie kotłownie zrobimy

12

je i mamy spokój z problemem. Powinna być inwentaryzacja ile mamy takich kotłowni i w nich również będziemy modernizować i w jakiej kolejności. Tego tutaj nie ma. Pkt 7 a - budowa dróg gminnych - brak wykazu tych dróg oraz kolejności ich realizacji. Jeszcze raz mówię - jest to program realizacji do roku 2013. PKt 8 b - ścieżka rowerowa do Oborzan - z tego wynika, że do roku 2013 będzie tylko ta jedna ścieżka rowerowa i nic więcej. To jest program powinno być określone jakie ścieżki rowerowe i określić, które będą robione w jakim roku. tego znowu tutaj nie ma. Powiem na zakończenie to samo co powiedziałem przy programie rozwoju lokalnego, nie będę przeszkadzał w jego uchwaleniu chociaż nie zgadzałem się z jego ogólnymi zapisami bo one nic nie mówiły i okazuje się, że dzisiaj należy poprawiać, trzeba jeszcze raz przegłosować bo on jest za ogólny i na podstawie tego trudno uzyskać środki. To samo powiem o programie ochrony środowiska. Nie będę przeszkadzał w jego uchwalaniu. Jeżeli ktoś da pieniądze zewnątrz na tak opracowany program na tyle lat to lepiej było zrobić ładne okładki napisać program a do środka włożyć "Pana Tadeusza" bo tam ochrona środowiska jest bardzo ładnie opisana. Nic z tego do realizacji w najbliższych latach nie wynika.

Radny K. Witkowski - na wspólnym posiedzeniu komisji ten program, byli przedstawiciele firmy ABYS i prezentowali wszystkie sprawy związane z tym programem. Komisja przyjęła program ochrony środowiska.

Pan Zenon Świgoń - stoicie państwo przed dosyć przełomowym momentem uchwalenia gminnej konstytucji ochrony środowiska. To opracowanie jest zbiorem zasad i wytycznych na długie lata. Tok postrzegamy programy ochrony środowiska. Program ochrony środowiska musi być spójny z wytycznymi ministerialnymi z obowiązującym prawem, z programem wojewódzkim i programem powiatowym. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie gmina podejmuje uchwałę w sprawie swojego terenu. Należy również patrzeć na sąsiada, który wam zaśmieca i zaśmieca inną gminę. Na to zwracam szczególną uwagę. Program był szeroko konsultowany. Jest mi przykro że pan Baranowicz powiedział, że z tego programu nic nie wynika - mi się jednak wydaje, że jednak wynika. Gdyby były inne zdania to na komisji oprócz jednego wniosku o inwentaryzację i podejście do kolei jak najbardziej słuszne zostało to uwzględnione. Żadnych innych nie było. To nie jest opracowanie z ozdobnymi okładkami - to jest opracowanie żywe do którego państwo powinniście wnosić uwagi w trakcie swojej pracy. Poszczególne wnioski powinny być rozwijane w trakcie swojej normalnej pracy. Gdybyśmy wykonali 100% inwentaryzację i wielokrotnie dyskutowali ten program miałby od 3 - 4000 stron i byłaby to totalna bzdura, ponieważ nikt by nawet nie próbował do tego sięgnąć i stąd sygnalitycznie niektóre rzeczy są ujęte. Jeśli chodzi o drogi to dla mnie jako koordynatora programu problemem od strony ochrony środowiska jest droga krajowa, wojewódzka lub powiatowa - to tam są największe problemy połączone z hałasem, spalinami i innych rzeczy. Oczywiście problemy dróg gminnych są bardzo istotne ale najbardziej istotne one są od strony inwestycyjnej. Od strony co dalej z nimi robimy. Doszlibyśmy do absurdu gdybyśmy stwierdzili, że droga gminna stanowi istotne zagrożenie dla środowiska w stosunku do drogi krajowej. Stąd uwaga na gorące punkty i stąd uwaga na to co należy zrobić. Nie do końca mogę przyjąć zarzut, że nie ma harmonogramu widocznie jest w tym programie. Jeżeli chodzi o azbest - nie możemy przekraczać pewnego prawa. Jest ustalony program usuwania azbestu i w świetle tego programu tak my napisaliśmy. Nie trzeba demonizować natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że jeżeli jest to już wymieniane top należy to prawidłowo wywieźć. My nie kończymy współpracy z gminą i mocno to podkreślam ponieważ tych problemów będzie w trakcie bardzo dużo. Nie wzięliśmy pod uwagę transportu materiałów niebezpiecznych przez sieć kolejową niesprawną technicznie.

Burmistrz MiG - po pracach komisji pan Jan zarzuca co do modernizacji kotłowni w obiektach użyteczności publicznych nastąpiła zmiana. wg harmonogramu WPI - jako osoba opracowująca harmonogram i pewne założenia na najbliższe lata ma za radnym powiedzieć co jest najważniejsze. Ja z pracownikami Urzędu proponuję rozwiązywanie niektórych problemów i uchwalanie budżetu. Korzystam zawsze z państwa uwag i sugestii. Postawienie problemu przez pana Jana , że ten program powinien nam powiedzieć ta droga gminna, ta kotłownia do 2012 roku jest nierealne. Ponieważ zaczęły by się problemy z uchwaleniem, że ja się nie zgadzam na taki czy inny zapis. Są to osobne dokumenty które będziemy uchwalać. Jest zasad co pierwsze " jajko czy kura". Moja praktyka w samorządzie wykazała jedno, że najważniejszym dokumentem jest budżet i wieloletni program inwestycyjny. Będziemy zobowiązani w przyszłym, roku do

13

opracowania nowego dokumentu planu inwestycyjnego na rok 2007-2013. Czyli ta metoda, która funkcjonowała do tej pory planowanie 5 -letnie zmieni się. Powstanie narodowy plan rozwoju a my będziemy musieli swój uchwalić aby móc z instytucjami rozmawiać o planach inwestycyjnych. Trochę się zmieni praktyka ale nie na tyle aby twierdzić, że ten dokument nic nam nie daje.

Daje nam jedno - zbiera nam dokumenty cząstkowe, które uchwalaliśmy. Nie zgadzam się z opinią pana Jana, że powinno być tu wszystko napisane. To nasza rolą jest zauważać potrzeby i je ustalać. Tak to rozumiem i widzę. Myślę, że ten program ochrony środowiska spełnia oczekiwania gminy. Uświadamia nam gradację potrzeb. Natomiast pozostałe potrzeby będziemy realizowali w miarę potrzeby i posiadanych środków finansowych.

Radny B. Ircha - dobrze pan to ujął aby nie demonizować. Są to ramki które drogo kosztują i czy były tak pilnie potrzebne trudno powiedzieć zawłaszcza, że można by później do tego poprawionego WPI razem zrobić i opracować i na lata najbliższe bardziej szczegółowo. Uważam, że nie było potrzeby aby się spieszyć z tymi ramkami i zbyt kosztownymi zresztą. Dlatego nie demonizować bo eternit i rury azbestowe w wodzie będą jeszcze przez długie lata istnieć.

Burmistrz MiG - zlecając oczywiście staliśmy przed dylematem samemu czy zewnętrznie. Program zakłada dostosowanie pewnych koncepcji i zwraca nam uwagę na akty prawne, które musimy wziąć pod uwagę. Osoba z praktyką i mająca inne spojrzenie na nas i oceniająca nasze działania zewnętrzne może też coś wnieść. Niejednokrotnie możemy być sami w błędzie a osoba zewnątrz jest audytorem zewnętrznym naszego bieżącego postępowania. Dlatego stoję na stanowisku może lepiej aby ktoś wspomagał nasze przedsięwzięcia. Nikt nie zarzuci firmie ABRYS że nie konsultowała z poszczególnymi firmami z PWiK, PUK i poszczególnymi Wydziałami Urzędu. Te konsultacje odbywały się. Co do kosztów - program modernizacji rozwoju transportu kosztował 58.000 zł, program gospodarki wodno-ściekowej 44.000 zł. 23.000 zł kosztował ten program. Mieliśmy zabezpieczone 30.000 zł a następne 7.000 zł przeznaczamy do synchronizowania naszego programu z krajowym prawem gospodarki oczyszczania ścieków. Za tą wiedzę samorządy muszą płacić albo utrzymywać fachowców. Czy nasi pracownicy wypełniający codzienne zadania są na tyle fachowcami. Tutaj możemy mieć pewne wątpliwości. Co do konieczności wykonania tego programu to niestety taka konieczność występuje. Samorządy zostały zobligowane do opracowania przyjęcia gminnych programów ochrony środowiska do końca 30 czerwca 2004 roku. Ustawa nie mówi o konsekwencjach. Jednak aplikując o dotacje zewnętrzne należy posiadać taki dokument.

Radny J. Baranowicz - te wyjaśnienia są tak na okrągło jak wyjaśnienia przy moich uwagach przy planie rozwoju lokalnego i dzisiaj będziemy zmieniać zapisy. Tak samo może być z tym planem. Nie zgadzam się co do niektórych wyjaśnień, że nie jest on szczegółowy tylko ogólnie ma być - bardzo przepraszam w pkt 4 - modernizacja kotłowni węglowych w obiektach użyteczności publicznej . Pan Burmistrz powie, że to wynika z WPI. To samo jest przy drogach gminnych - jeżeli nie jest to takie ważne to po co ten punkt budowa dróg gminnych i wyszczególnienie od 2005 -2008. Cały czas dobijam się na komisjach od początku kadencji o harmonogram inwestycyjny, ponieważ plan działania Burmistrza na kadencję który był bardzo ogólnikowy. Gdybyśmy ustalili na kadencję inwestycje to już pracownicy Urzędu wiedzieliby na jakie z wyprzedzeniem rocznym zlecać dokumentacje. Nie czekalibyśmy jak teraz koniec czerwca gdzie nie zaczęte są prace na chodnikach wiejskich i drogach bo to wszystko jest w powijakach. Ja wiem dlaczego ciężko jest zrobić w programie wyszczególnienie bo - jeden radny czy drugi zaszantażuje pana Burmistrza i zmieniamy plan inwestycyjny bo coś musi wejść. Gdyby to było zatwierdzone w takim planie przekonsultowane ze sołectwami z innymi to już nie byłoby tak łatwo coś w tym zmienić. Z otrzymanego programu dalej nic nie będzie wynikało.

Burmistrz MiG - pan Borowski odczyta za chwilę zmiany jakie zostały naniesione po komisjach. Natomiast nie rozumiem pana podejścia w sprawie WPI - czy pan nie umie czytać WPI i zapisów tam się znajdujących. Pierwszy raz zmienialiśmy przy uchwaleniu budżetu i nie były to wielkie zmiany ponieważ była to kontynuacja poprzedniej kadencji. Jesienią przy uchwalaniu tegorocznego budżetu mogliśmy dopracować WPI. Z drugiej strony również pod środki unijne zmienialiśmy WPI ponieważ musimy to sztywno pokazywać. Stoimy przed nowym czasem

14

funkcjonowania samorządu, które mogą ubiegać się o różne dotacje w szerszym zasięgu niż do tej pory. Bardzo wygodnie byłoby mi ustalić z radnymi co robimy w ciągu kadencji opierając się tylko na środkach własnych. Rolą samorządu jest zdobywanie środków zewnętrznych. Albo zachowamy się sztywno jak pan sugeruje albo elastycznie. Tam gdzie można zdobyć tam zmieniamy. Mi by było bardzo wygodnie raz uchwalić i nie aplikujemy - po co nam kłopoty, zabiegi o środki Unijne. Pan zrozumie tą elastyczność albo nie. Zaakceptuje albo nie.

Pan Świegoń - należą się duże podziękowania zaangażowanym osobom w wykonanie tego programu. Bez wiedzy tutejszych urzędników bez konsultacji z niektórymi radnymi i powiatu byśmy tego nie zrobili. Gmina Dębno jest w szczególnej i wyjątkowej sytuacji. Gmina Dębno posiada bardzo dużo i bardzo dobrych opracowań, które pozwoliły opracować program ochrony środowiska. Tu słowa uznania należą się wielu osobom, które z nami współpracowały. Padało tu stwierdzenie, że takie opracowanie mogliby wykonać urzędnicy. Zapytam - ile tutejszy urzędnik zarabia i czy pan Burmistrz zgodziłby się na wyłącznie z pracy 3 urzędników przez miesiąc. Śmiem twierdzić, że nie. Dlatego wynajmuje się wyspecjalizowane firmy.

Pani A. Tomaszewska - zapisy które państwo uchwaliliście w WPI były uwzględnione w harmonogramie wersji poprzedniej i dyskutowaliśmy na komisji o tym. Doszliśmy do wniosku, że zapisy należy na tyle uogólnić aby nie zamykały drogi do zmian w WPI oraz w przypadku uchwalenia nowego planu WPI. Zapisy dotyczące modernizacji kotłowni w Cychrach i Stowarzyszeniu Oświatowym zostały zmienione na zapis ogólny bez wymieniania rodzaju inwestycji. Natomiast realizacja w/w harmonogramu WPI co nie obliguje państwo do wykonania tylko i wyłącznie tych wymienionych inwestycji.

Radny Z. Myszkowski - w pkt ochrona zwierząt zapomniano o elemencie najważniejszym jakim jest Koło Łowieckie w zakresie gospodarowaniu zwierzętami wg naszego ustawodawstwa. Z całym szacunkiem dla Nadleśnictwa ale Koła Łowieckie powinny znaleźć się w tym pkt. Druga sprawa to ujęcie wód na terenie MIG - myślę, że taki program powinien opierać się na danych prawdziwych. Nieprawdziwym jest informacja, że ujęcie wodne Więcław Mostno - co to znaczy. Ujęcie wodne to tam gdzie są studnie. wg mojej wiedzy nie znajdują one się ani Więcławiu ani w Mostnie bo woda doprowadzana jest z Barnówka. Również podobna sytuacja Ostrowiec Dolsk - ujęcie jest w Dolsku. Myślę, że to powinno być sprostowane. Co do terenu obsługiwanego to zgoda a co do ujęcia wody to nie za bardzo.

Burmistrz MiG - co do koła Łowieckiego - słuszna uwaga i proponuję dopisanie.

Prezes PWiK - w Więcławiu są dwie studnie jednak one są nie czynne bo nie ma takiej potrzeby. Wodociąg jest Barnówko, Więcław Mostno.

Radny Z. Myszkowski - jest tu nieznajomość uregulowań prawnych bo jedynym podmiotem gospodarującym zwierzyną łowną w Polsce jest Koło Łowieckie. Nadleśnictwo jest nadzorującym, zatwierdzającym plany i pełnią pieczę nad ochroną ale Koło Łowieckie jest pierwszym elementem w gospodarowaniu zwierzyną łowną.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla MiG Dębno na lata 2004- 2008 z perspektywą na lata 2009-2012?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za 13

5 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXX/193/2004. Załącznik nr 8.

================================================

PKT 6d - projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Wieloletniego Planu Finansowego i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Radny K. Witkowski - Komisje przyjęły projekt uchwały. Była sugestia radnego Myszkowskiego

15

aby w § 5 wpisać wnioski, które są składane do budżetu były załatwiane przez kierowników. Wniosek nie był głosowany.

Radny Z. Myszkowski - aby usprawnić funkcjonowanie tej uchwały z praktyki wiem, że z tymi wnioskami Rad Sołeckich, mieszkańców i wszystkich pozostałych bywa różnie. Czasem tematycznie trafiają do wydziałów czasami do pani Skarbnik i później zaczynają się problemy. Czy radny czy mieszkaniec pytają co tam z jego wnioskiem. Odpowiedzi jakie są to wiemy. Ja sugerowałem i proponuję aby w tym pkt , że wnioski konkretnie trafiają do wydziału pani Skarbnik a obowiązkiem kierowników wydziałów jest przeanalizowanie ich i przedstawienie dla Rady dla Burmistrza.

Burmistrz MiG - taka sugestia została mi przekazana i rozważałem ten problem. Stwierdziłem, że odpowiednie zarządzenie zostanie zmienione i uzupełnione a uchwała niech funkcjonuje na zewnątrz tak jak zostało to zapisane. Sugestia jest słuszna natomiast nie proponuję tej zmiany w projekcie uchwały. Zostanie to zmienione zarządzeniem.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Wieloletniego Planu Finansowego i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXX/195/2004. Załącznik nr 9

============================================

PKT 6 e - projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania finansowego.

Radny K. Witkowski - komisja po wyjaśnieniach pana Burmistrza i pani Skarbnik w sprawie projektu uchwały zaakceptowała pozytywnie projekt uchwały.

Radny B. Ircha - dlaczego należy powtórzyć przetargi w czym, jest taki problem.

Burmistrz MiG - praktyka jest taka. Nie mogę podpisać umowy na wykonanie po przetargu kwotę wyższą niż mamy zabezpieczone w budżecie. Nie zakładamy sesji lipcowej a mamy 3 duże przetargi, na które może zdarzyć się taka sytuacja. Jeżeli w szybkim tempie nie zostanie to rozpatrzone i wykonawca wprowadzony na teren budowy pewna część inwestycji mogła być zagrożona co do wykonania. Albo państwo udzielicie mi pełnomocnictwa i zgody a sprawa cała przeciągnie się na koniec sierpnia a wykonawstwo wprowadzimy w połowie września. Występuję z taką propozycją aby móc zrealizować założenie budżetowe. Zmiana ustawy wyhamowało przeprowadzenie przetargów. Proszę o udzielenie mi upoważnienia i na sesji wrześniowej odpowiednie zestawienie budżetu państwu zaproponuję.

Radny B. Ircha - chcę postawić wniosek aby upoważnienie dotyczyło konkretnej inwestycji w lipcu.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania finansowego?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXX/196/2004. Załącznik nr 10.

=============================================

PKT 6 f - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/307/2001 z dnia 27.09.2001 w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Dębnie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

16

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/307/2001 z dnia 27.09.2001 w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Dębnie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXX/197/2004. Załącznik nr 11

===============================================

PKT 6 g - projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji " Planu Rozwoju Lokalnego MiG Dębno na lata 2004-2006.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Radny A. Dobropolski - na komisji Oświaty, Kultury i Spraw Publicznych był dokument który mówił o planie rozwoju lokalnego na lata 2004-2006 i zamierzeniach na lata 2007-2013 bo z tego tak wynika. Jest to ważny dokument. Mam pytanie - przez kogo będzie dokonywana ocena planu rozwoju raz na 3 lata?

Burmistrz MiG - Rada uchwalając plan rozwoju lokalnego zobowiązuje się do monitorowania. Monitorowane to będzie przez Urząd. Raz na 3 lata program na sesję powróci ponieważ zmieniają się okresy planowania i urealnić należy wiele sytuacji.

Przewodnicząca RM - wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

Radny J. Baranowicz - należałoby to uszczegółowić, że Burmistrz przekłada Radzie ocenę realizację tego planu. Później może być przepychanka , kto ma to zrobić. Proponuję zapis, że raz na 3 lata Burmistrz przekłada Radzie ocenę realizację planu rozwoju lokalnego.

Przewodnicząca RM - to jest logiczne, że jeżeli podejmujemy uchwałę o zatwierdzeniu planu rozwoju lokalnego i uchwały wykonuje Burmistrz to jest konsekwencja tego, że te 3 lata Burmistrz odpowiada za złożenie sprawozdania.

Przewodnicząca RM - kto jest za wprowadzeniem zapisu , że Burmistrz raz na 3 lata przedkłada Radzie ocenę realizacji planu rozwoju lokalnego.

Stan radnych 18.

Głosowanie: za 15

3 przeciwnych.

Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.

Radny J. Baranowicz - miesiąc temu uchwaliliśmy plan rozwoju lokalnego. Z tytułu tej uchwały wynika , że to idzie na śmietnik historii , tak jakby go nie było. Dopiero w § 3 pisze się, że uchyla się uchwałę z 27 maja br. Dlaczego tamten cały plan, który był tak zachwalany , przy którym podczas dyskusji na moje uwagi było, że wszystko jest piękne i żaden inny nie może być przyjęty. Moje pytanie co się stało przez ten miesiąc?.

Pani B. Biaduń - pierwsza wersja była w sprawie wprowadzenia zmian do planu rozwoju lokalnego uchwalonego 27 maja. Zmiany są zbyt duże i za zgodą radcy prawnego przyjmuje się treść planu na nowo.

Przewodnicząca RM - przypomnę, że sprawa ta była omawiana na komisji, ponieważ zaistniała po obecności pani Beaty na szkoleniu.

Burmistrz MiG - przypomnę cała procedurę wdrażania i dostosowywania dokumentów uchwalanych przez gminę w związku z wejściem do UE i możliwością aplikowania o te środki. Urząd marszałkowski dopiero w kwietniu poinformował gminy iż jest wymagany program rozwoju lokalnego. Niezwłocznie przystąpiliśmy do opracowywania tego dokumentu i przy pierwszym

17

założeniu, że w połowie czerwca składamy wnioski a podstawowym dokumentem jest plan rozwoju lokalnego i to dokonaliśmy. Co zrobić jeżeli 2 czerwca organizuje się szkolenie jak ten plan ma wyglądać i dlatego takie konsekwencje tego są. Spełniamy oczekiwania przekazane na szkoleniu.

Radny B. Ircha - chcę powiedzieć, że pani Beata napracowała się i więcej zrobiła niż poprzednik, który tutaj przedstawił nam program ochrony i gminę to mniej kosztuje. Za realizację projektu rozwoju odpowiedzialny jest wydział RiI oraz FB. Wiadomo wszem, że Burmistrz odpowiedzialny jest za całość. Nie należy zapisywać kto jest odpowiedzialny za ułamek bo to się rozmywa.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji " Planu Rozwoju Lokalnego MiG Dębno na lata 2004-2006?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXX/198/2004. Załącznik nr 12.

===============================================

PKT 6 h - projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Plan Rewitalizacji Miasta Dębno na lata 2004-2006.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Plan Rewitalizacji Miasta Dębno na lata 2004-2006?

Stan radnych 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXX/199/2004 . Załącznik nr 13.

===================================================

PKT 6 i - projekt uchwały w sprawie odrzucenia wezwania Pana Ireneusza Orlickiego do usunięcia naruszenia prawa.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie odrzucenia wezwania pana Ireneusza Orlickiego do usunięcia naruszenia prawa.

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za 11

7wstrzymujących się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXX/200/2004 Załącznik nr 14.

====================================================

PKT 6 j- projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę pana Ireneusza Orlickiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Miejskiej w Dębnie nr XXIII/155/2004 z dnia 26 luty 2004 r.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę pana Ireneusza Orlickiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Miejskiej w Dębnie nr XXIII/155/2004 z dnia 26 luty 2004 r.

Stan radnych na sali 18

Głosowanie; za 15

2 wstrzymujacych się

/1 radny nie głosował./

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXX/201/2004. Załącznik nr 15

=====================================================

PKT 6 k - projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

18

Komisje rozpatrzyły projekt uchwały.

Radny A. Dobropolski - czy Rada musi głosować taki projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - jest to ustawa z 16 lipca 1998 roku ordynacja Wyborcza do Rad gmin, powiatów sejmików województw art. 190 pkt 1 mówi tak: wygaśnięcie mandatu radnego następuje w skutek:

 1. Odmowa złożenia ślubowania,

 2. Pisemne zrzeczenie się mandatu,

 3. Ustawowego zakazu łączenia mandatu radne z wykonywaniem określonych w odrębnym przepisie pkt o działalności gospodarczej,

 4. Utraty prawa wybieralności,

 5. Prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo umyślne,

 6. Na wypadek śmierci.

Wygaśnięcie mandatu określone w ust 1 stwierdza Rada w uchwale najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia wygaśnięcia mandatu. Przed podjęciem uchwały należy umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień. W dalszej części odczytała całe brzmienie art. 190 ustawy.

Przepis ten wyjaśnia że ta uchwała jest porządkową a utrata mandatu następuje na skutek wyroku Sądu. My tylko podejmujemy uchwałę porządkową aby Burmistrz mógł wystąpić do Komisarza o powołanie w to miejsce nowego radnego.

Burmistrz MiG - jest to moim obowiązkiem a jeżeli tego nie uczynię w ciągu 3 miesięcy to wojewoda ma obowiązek nałożenia na Burmistrza grzywny.

Przewodnicząca RM - pozwólcie państwo nim przegłosujemy ta uchwałę podziękuję panu Grzegorzowi za współpracę dotychczasową w naszym gronie Rady.

Odczytała podziękowania.

Radny G. Kujda - jak się okazuje życie to jeden szoł biznes. Sytuacja jest absurdalna - ja sam nie mogę sobie wyjaśnić dlaczego tak się stało. Okazałem się człowiekiem czułym na to, że ktoś kogoś obraża i poniewiera. To ochrona powinna wyprowadzić klienta, który bił swoją dziewczynę. Ale to mi nerwy puściły i zrobiłem to bo to może była czyjaś matka, córka, żona i później okazało się coś innego niż przypuszczałem. Chciałem podziękować za przyjemność pracy wśród was i sory, że tak się skończyło.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za 13

4 wstrzymujących się.

/ 1 radny nie głosował/

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXX/202/2004. Załącznik nr 16

===================================================

PKT 7 - odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Burmistrz MiG - jeśli chodzi o 450.000 zł na szpital to my jako Urząd technicznie możemy to przeprowadzić. Co do wypłaty zasiłków rodzinnych większych problemów nie było. W ciągu 1 miesiąca należało wydać ponad 1100 decyzji. Wydaje mi się, że OPS wywiązał się z tego dobrze. Z kwoty przydzielonej dla naszej gminy zabraknie nam około 400.000 zł. Jutro na konwencie wójtów, burmistrzów województwa zachodniopomorskiego taką petycję kierujemy. Co do skargi pana Rychtera - powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie przysłał do nas ostatecznej decyzji, nadal sprawa jest w toku. Osobiście mam pewne wątpliwości czy Rada ma rozpatrywać sprawę w tym momencie czy też nie.

19

Z-ca Burmistrza - odpowiadając panu M. Rychterowi chciałbym państwa poinformować na jakim etapie w tej chwili znajduje się sprawa. W dniu 7 czerwca br. postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego odmówiono terminu dostarczenia dokumentów nałożonych postanowieniem ze stycznia br. Treść postanowienia dotyczyła zgodności wybudowanego obiektu z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania. następną decyzję podjął powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 18 czerwca br wprowadzając zakaz użytkowania budynku usługowego. Natomiast pan M. Rychter i pani Anna Klimek złożyli do Urzędu MiG w Dębnie skargę. Nastąpił normalny bieg sprawy Urzędowy i w tej chwili trwa postępowanie w tej sprawie i zgodnie z postępowaniem Rada będzie mogła się ustosunkować do tych zarzutów.

Radny J. Baranowicz - na ostatniej sesji zadałem pytanie odnośnie samochodu ZEAS u - nie mnie to tylko interesowało. Odczytał odpowiedź otrzymaną od ZEAS.

Mam pytanie ile kosztowała naprawa i czy to pokryto z ubezpieczenia.

Burmistrz MiG - naprawa kosztowała trochę więcej niż ubezpieczyciel zakwalifikował. Łączny koszt 17.000 zł.

Radny A. Dobropolski - czy to było w obszarze zabudowanym.

Burmistrz MiG - ja szczegółowo tego nie prowadziłem tylko ubezpieczyciel w jakich okolicznościach to się zdarzyło.

Radny A. Dobropolski - w mieście mówią co innego.

Pan J. Getman - jeśli chodzi o wydział komunikacji temat jest znany - komisja oświaty ten temat dogłębnie przejrzała. Nasze obawy wynikają z podpisanej umowy . Zapis który jest w umowie pomiędzy Starostą a Burmistrzem rozdzielił zadania i kompetencje jakie ponosi starostwo a jakie gmina. Wypowiedzenie warunków umowy jest okresem jednomiesięcznym. Nikt takiego wypowiedzenia w chwili obecnej nie wystosował. W związku z powyższym opłaty stałe 1780 zł plus opłaty na modernizację przyjęte na dzisiejszej sesji sprawią to, że będzie funkcjonować Wydział Komunikacji. Zostało powiedziane, że w chwili obecnej starostawa nie jest stać na taki wydatek dotyczących utrzymania dwóch wydziałów komunikacji. Duży znak zapytania czy Barlinek będzie stać na to. Jeśli chodzi o Sanepid to sprawa jest znana gdzie ani starostwo ani rada nie ma wpływu. Sanepid jest już poza strukturami powiatu i w chwili obecnej jest to cały czas reorganizacja. Nie wiadomo czy stacja ta w ogóle utrzyma się w Myśliborzu. Jeśli chodzi o ul. Zieloną wiadoma sprawa, że w WPI powiatu zakłada przyjęcie do realizacji to zadanie, przyjęte to zostało uchwałą. Niemniej jednak ustalenia pana Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z panem Burmistrzem nastąpiły nowe procedury które należy uzupełnić. Na dzień dzisiejszy nie wiem jakie są ustalenia. Jeśli zachodzi taka konieczność powiadomię pisemnie pana Witkowskiego co do załatwionej sprawy.

Burmistrz MiG - Chcę państwa poinformować że w miesiącu lutym i marcu prowadziliśmy z Sekretarzem rozmowy na temat ewentualnej zmiany w porozumieniu. Barlinek o tyle zmienił swoje porozumienie iż przekazuje dotacje dla starostwa, natomiast w naszym wypadku trudno jest wykazać koszty lokalu w budynku Urzędu. Barlinek ma odrębny lokal na Wydział Komunikacji w budynku TBS i tam koszt całkowity UMiG wynosi 70.000 zł rocznie i pokrywa to gmina. My płacimy łącza plus księgujemy, materiały biurowe jest to kwota 31.000 zł. Są to te dodatkowe koszty, które trudno by było w porozumieniu zawrzeć. Dyskutowaliśmy dwa miesiące jak w porozumieniu zapisać. Nie było ustępstwa co do sprzętu. Po rozmowach Starosta nie ustąpił w tym zakresie. Co do ul. Zielonej dowiaduję się, że trudno dla powiatu zmontować takie WPF aby znalazła się ul. Zielona. Prosiłbym pana Józefa o sprawdzenie tego. W WPI jest zapis ale brak w WPF. Pani Beata miała wykonać stronę ekonomiczną finansową. My ze swej strony zlecimy wykonanie studium wykonalności do projektów. Chodzi o to aby powiat nam nie zarzucił, że gmina czegoś nie wykonała.

Radny S. Witkowski - jest obawa, że starostwo nie zechce tego zrobić nie mają nawet ochoty aby to zaprogramować do 23 lipca. Są tylko obiecanki piękne podania rąk, zapisy, wywiady. Starosta mandat poselski zostawił aby Zieloną ratować.

20

Pan J. Getman - nie ma takich możliwości jeśli chodzi o ul. Zieloną, jest to jedyna inwestycja dopięta na ostatni guzik. Nie ma możliwości aby jakieś uchybienia lub zmiany mogły pójść ze strony powiatu. Sukcesywnie jest wykonywane to co zapisane, jest wszystko przygotowane pod Drogę Zieloną są pieniądze. Muszę powiedzieć, że Barlinek bardzo naciska na wykonanie ul. Szosowej ale Urząd Miejski nie przygotował dokumentacji. Jeśli chodzi o ul. Zieloną to nie ma żadnych zagrożeń. W dniu 21 czerwca został wyłoniony wykonawca na adaptację pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego jeśli chodzi o przeniesienie Poradni. W dniu wczorajszym zatwierdziliśmy środki jeśli chodzi o Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie na termo modernizację. Także to co jest planowane jest wykonywane. Z wielkim bólem w dniu wczorajszym podjęliśmy uchwałę o sprzedaży działek w Myśliborzu i Barlinku , Dębno tym razem się uchroniło. Jesteśmy jedynym powiatem, który w pełni wywiązuje się z zadań wynikających z karty nauczyciela. Problemy są w inwestycjach ale jak na razie co planowane jest wykonywane. Pan Starosta na sesji powiedział, że taką współpracę jaką ma z Burmistrzem MiG Dębno życzyłby sobie z innymi. Jeśli chodzi o sprawy współfinansowania to tylko w Dębnie nie ma problemów. Do pana Jacury - aby sprawy były przedstawiane na piśmie bo inaczej nie możemy sobie odtworzyć co kto kiedy powiedział.

Radny M. Jacura - mam pytanie - jakie jest stanowisko komisji oświaty odnośnie artykułu w gazecie złożonego prze zemnie wniosku na poprzedniej sesji przekazania tego obiektu po byłej poradni dla OHP.

Pan J. Getman - ja w tej sprawie nie mogę się wypowiadać jak Getman . Ja reprezentuję stanowisko Rady względnie Klubu lub odpowiedzialnych ludzi za podejmowanie tych decyzji. Nie muszę ukrywać, że wśród wielu dyskusji różne są głosy nieprzychylności w sprawie przekazywania. Przykładem może być, że mienie starostwa zostało przekazane na ul. Baczewskiego. Gdy to przekazano to obiekt ten przestał mięć funkcję związaną ze służbą zdrowia.

Jeśli sprawa będzie przedstawiona na piśmie zostanie przedyskutowana i decyzja zapadnie. Wiem, że wiele osób jest przeciwnych przekazywania tego obiektu po poradni dla OHP. My jesteśmy odpowiedzialni za racjonalne wykorzystanie mienia starostwa czy mienia komunalnego aby służyło to społeczeństwo. Oficjalne stanowiska musza być konsultowane na piśmie.

Radny A. Dobropolski - kto finansuje remont sanepidu w Myśliborzu.

Pan J. Getman - wiele się powiedziało o sanepidzie i dzisiaj nie do mnie należy ocena. Dzisiaj mówi się tak, gdyby w momencie gdy nastąpił pożar sanepidu w Mysliborzu nie udostępniono innego pomieszczenia a przeniesiono do Dębna to do dzisiejszego dnia sanepid byłby w Dębnie. Na dzień dzisiejszy my jako radni mamy pewne zastrzeżenia. Nie ja byłem inicjatorem wydzierżawienia obiektów w budynku starostwa na ul. Spokojnej dla Sanepidu. Mało tego Sanepid na ul. Spokojnej nie płaci kosztów dzierżawy. Splot tych wszystkich sytuacji jest dziwny dla mnie, że na wszystkie pytania nie jestem wstanie odpowiedzieć. Z drugiej strony jeśli chodzi o ul. Spokojną w chwili obecnej prowadzony jest remont obiektu Sanepidu tylko i wyłącznie na jednym piętrze i na jednej stronie. Powiat to dziwny stwór i nie zawsze można wszystko dostrzec i zrozumieć. Cały czas się mówi, że są trzy równorzędne miasta - ja odpowiadam w którym miejscu. Skąd mamy wziąć środki na 3 poradnie funkcjonujące w powiecie. Również mamy dwa szpitale. Dobrze, że Rada Miejska jest wstanie dopomóc finansowo wszystko jakoś funkcjonuje.

Radny J. Baranowicz - budynek po przychodni na ul. Baczewskiego nie został nikomu przekazany a sprzedany dla lekarzy w Dębnie na warunkach takich jakie obowiązują w gminie.

Druga sprawa to wynika z wypowiedzi , że ul. Zielona to pewna sprawa i pan Burmistrz może wydatkować 9.000 zł na opracowanie studium.

Pan J. Getman - dlaczego pan Burmistrz ma wydawać te 9.000 zł - z jakiej przyczyny? Poraz pierwszy się dowiaduję i sprawa jest poza komisją i te uzgodnienia są pana Burmistrza i pana Dyrektora i ja na ten temat nie wypowiem się. Ja skonsultuję tą sprawę.

Radny J. Baranowicz - proszę wężykiem zapisać, że gmina nie musi płacić te 9.000 zł powiat zapłaci i wykona ul. Zieloną. Prośba do pana Przewodniczącego aby pozyskał informację z powiatu ile powiat dołożył do Wydziału Komunikacji w Barlinku za ubiegły rok i półrocze tego roku, bo ja mam może nie prawdziwe informacje, że powiat finansuje całą rzeczówkę.

21

Burmistrz MiG - nastąpiła zmiana w Barlinku i udzieliła ona dotacji dla powiatu.

Radny J. Baranowicz - druga prośba co by poinformować nas ile kosztują inwestycje w Depczewie i Trzcinej. Mnie interesuje czy powiat jednakowo traktuje gminę Barlinek , gminę Dębno i gminę Myslibórz w zakresie finansowania robót drogowych.

========================================

PKT 8 - sprawy różne.

Radny A. Dobropolski - mam pytanie do Kierownika RiI - -czy ma pan już pozwolenie na budowę chodnika w Warnicy.

Kierownik J. Soluch - nie otrzymałem pozwolenia na budowę chodnika w Warnicy. Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę chodnika w Bogusławiu i Smolnicy. Dlaczego to trudno mi powiedzieć ale dopiero 2 czerwca i 6 czerwca projektant uzgodnił projekty.

Radny A. Dobropolski - byłem u pani Naczelnik, mówiła że dzisiaj pisze pozwolenie i jak najszybciej wyśle.

Przewodnicząca RM - mam komunikat od Burmistrza, nawiązując do spotkania z 16 marca br. w sprawie funkcjonowania targowiska miejskiego zapraszam przedsiębiorców na spotkanie w dniu 7.07.2004 o godz. 9.00 w sali posiedzeń MiG. Temat określenie kierunków funkcjonowania rodzimego handlu na terenie MiG Dębno.

 • wpłynęło pismo pana Rocława, który odwołuje się od sytuacji, która miała miejsce w jego wystąpieniu na ostatniej sesji RM. Robi nam zarzut, że nie udzielono nam odpowiedzi.

 • sprawy związane z urlopem - zakładaliśmy, że ta sesja jest sesją przed urlopową i w lipcu już sesji nie będzie. Co się zdarzyć może tego nie wiemy. Sprawy bieżące mamy unormowane. Wszystko jest pod naszym oglądem.

Radny B. Ircha - pani Przewodnicząca udzieliła mi odpowiedzi na moją rezygnację z komisji PEC

Że z mocy prawa rozwiązuje się komisję. Ja przeczytałem uchwałę i nie bardzo mogę dostrzec mocy prawnej. Komisja uchwałą Rady została powołana i również w ten sposób rozwiązana. Ja i pan Wyszyński na kwietniowej sesji rezygnację z komisji złożyłem jednak sprawa została pominięta. Nie chciałbym aby mnie łączono z efektami pracy tej komisji bo ja się od niej odżegnuję.

Przewodnicząca RM - sprawę konsultowałam z panem Sekretarzem nim to podpisałam. Ponieważ uchwała o powołaniu komisji zakłada, że ta komisja jest powołana na okoliczność tylko przyjęcia programu restrukturyzacyjnego i modernizacji PEC i po wyczerpaniu tego zadania komisja ulega samo rozwiązaniu. Pierwsza uchwała jest kierunkowa i druga mówi o powołaniu komisji.

Radny B. Ircha - ja zasięgnę opinii w biurze prawnym w Gorzowie bo mnie taka odpowiedź nie zadawala.

Przewodnicząca RM - w związku z wyczerpaniem się porządku obrad XXX sesji RM w Dębnie zamykam sesję i dziękuję za udział.

==================================================

Protokołowała

Przewodnicząca RM

Ewa Bajkiewicz

Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 27-08-2004 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-08-2004 10:02