Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr XXVI z dnia 03.05.2004 r.


Protokół z przebiegu uroczystej XXVI sesji Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 3 maja 2004 roku z okazji święta Konstytucji 3-go Maja.

Sesja odbyła się w sali widowiskowej Dębnowskiego Ośrodka Kultury w Dębnie .

Godzina rozpoczęcia obrad godz. 13.00 .

Zakończenie obrad godz. 15.30.

Przewodnicząca obrad - Helena Sługocka.

Na wstępie otworzyła sesję Rady Miejskiej i przywitała wszystkich przybyłych na sesję: radnych RM, Burmistrza MiG Dębno, Z-cę Burmistrza MiG Dębno przedstawicieli różnych grup społecznych, mieszkańców miasta, zaproszonych gości świeckich i duchowych oraz kombatantów.

Stwierdziła, że na stan 21 radnych obecnych było 13 co stanowi 56 % stanu ogólnego Rady.

Wobec czego rada Może obradować i podejmować uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem pocztów sztandarowych oraz hymnem narodowym w wykonaniu zespołu muzycznego "Big-Bend" oraz chóru "Srebrny Włos" Dębnowskiego Ośrodka Kultury.

Poinformowała, że na wniosek Burmistrza do porządku obrad zostały wprowadzone 4 projekty uchwał:

7 a - zmiany uchwały nr XXIV/166/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu MiG Dębno podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów

publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją

innych zadań własnych niż należących do sfery pożytku publicznego sposobów jej rozliczania

oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

7 b - zmiany budżetu MiG Dębno na 2004 rok,

7 c - zmiany uchwały nr XXI/149/2004 RM w Dębnie z dnia 29 stycznia 2004 r w sprawie

uchwalenia budżetu MiG Dębno na 2004 r w części dotyczącej załącznika nr 12,

7 d - wprowadzenia zmian do uchwały o zarządzeniu poboru w drodze inkasa należności podatkowych.

Wniosek Burmistrza stanowi załącznik nr 2

Kto jest za wprowadzeniem projektów uchwał do porządku obrad?

Stan radnych 17

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła wniosek Burmistrza.

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

 1. Wystąpienie Przewodniczącej RM.

 2. Wręczenie medalu "Zasłużony dla MiG Dębno"

 3. Wręczenie patentów kombatanckich i awansów oficerskich.

 4. Wykład na temat historii Orła Białego - symbolu narodowego.

 5. Część artystyczna.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany uchwały nr XXIV/166/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie szczegółowych zasad i

trybu udzielania dotacji z budżetu MiG Dębno podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów

publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją

innych zadań własnych niż należących do sfery pożytku publicznego sposobów jej rozliczania

oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

b/ zmiany budżetu MiG Dębno na 2004 rok,

c/ zmiany uchwały nr XXI/149/2004 RM w Dębnie z dnia 29 stycznia 2004 r w sprawie

uchwalenia budżetu MiG Dębno na 2004 r w części dotyczącej załącznika nr 12,

d/ wprowadzenia zmian do uchwały o zarządzeniu poboru w drodze inkasa należności

podatkowych.

 1. Zakończenie obrad sesji RM.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem porządku obrad z naniesiona poprawką?

Stan radnych na sali 17

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że porządek został przyjęty.

=====================================

Przewodnicząca RM Helena Sługocka wygłosiła przemówienie okolicznościowe, podkreślając wagę Konstytucji 3-go Maja dla narodu polskiego.

Chwilą ciszy uczczono pamięć poległych w obronie Ojczyzny.

Przewodnicząca RM przekazała pozdrowienia i życzenia wszystkim miastom partnerskim, z którymi gmina od lat współpracuje. Współpraca ta nabiera szczególnego charakteru z chwilą wejścia Polski do UE.

Przemówienie stanowi załącznik do protokołu nr 3.

Podniosłą chwilą było wręczenie patentów kombatanckich i awansów oficerskich.

Patenty kombatanckie otrzymali:

 1. Krupa Jan

 2. Grabowski Antoni.

 3. Całko Dominik.

 4. Żukowski Czesław.

Przedstawicielom rodzin wręczono patenty kombatanckie dla nieżyjących już kombatantów. Otrzymali je - Łaszewicz Aleksander, Niedźwiecki Aleksander.

Obecny z-ca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Stargardzie major Tadeusz Kubas wręczył awanse oficerom na stopnie porucznika za udział w walkach o wolność i niepodległość Ojczyzny.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 61 z dnia 1 marca 2004 r awanse otrzymali:

 1. Berliński Mieczysław.

 2. Downar Albert.

 3. Huszczak Aleksander.

 4. Krupa Jan.

 5. Polakowski Władysław.

 6. Fitników Grzegorz.

 7. Burdzy Feliks.

 8. Całko Dominik.

 9. Sokołowski Michał.

Sesję wzbogacił interesujący wykład pani mgr Magdy Umińskiej nauczycielki historii Gimnazjum Publicznego w Dębnie na temat historii "Orła Białego".

Niespodziankę zebranym na sali zrobili studenci Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie z Niemiec, którzy przekazali na ręce Burmistrza Piotra Downara pozdrowienia i życzenia w związku z wejściem Polski do UE.

W atmosferę historii uchwalenia Konstytucji 3-go Maja przez sejm Polski wprowadziła Grupa Teatralna "Lepsza" pod kierunkiem Anatola Wierzchowskiego działająca przy Zespole Szkół i Gimnazjum w Smolnicy.

=============================================

PKT 7 a - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/166/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu MiG Dębno podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją innych zadań własnych niż należących do sfery pożytku publicznego sposobów jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

2

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/166/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu MiG Dębno podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją innych zadań własnych niż należących do sfery pożytku publicznego sposobów jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania?

Stan radnych na sali obrad 13

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXVI/178/2004 Załącznik nr 4

===============================================

PKT 7 b - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2004 rok,

Pani Skarbnik - wyjaśniła zapisy w projekcie uchwały.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu MiG Dębno na 2004 rok?

Stan radnych na sali 13

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXVI/179/2004. Załącznik nr 4

==============================================

PKT 7 c - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/149/2004 RM w Dębnie z dnia 29 stycznia 2004 r w sprawie uchwalenia budżetu MiG Dębno na 2004 r w części dotyczącej załącznika nr 12,

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/149/2004 RM w Dębnie z dnia 29 stycznia 2004 r w sprawie uchwalenia budżetu MiG Dębno na 2004 r w części dotyczącej załącznika nr 12?

Stan radnych na sali 13

Głosowanie: za 12

1 wstrzymujący się

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXVI/180/2004. Załącznik nr 5

============================================

PKT 7 d - projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały o zarządzeniu poboru w drodze inkasa należności podatkowych.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały o zarządzeniu poboru w drodze inkasa należności podatkowych.

Stan radnych na sali 13

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam,. że Rada podjęła uchwałę nr XXVI/181/2004. Załącznik nr 6

========================================

Przewodnicząca RM - w związku z wyczerpaniem się porządku obrad zamykam uroczystą sesję RM w Dębnie.

==============================================

Protokołowała

Przewodnicząca RM

Ewa Bajkiewicz

Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 14-07-2004 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-07-2004 10:20