Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 18/14/2004


ZARZĄDZENIE NR 18/14/2002

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

W DĘBNIE

z dnia 15 kwietnia 2004 r

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do

sprzedaży.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ i art. 35 ust, 1 i 2 i art. art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U . Nr 46 poz. 543 z 2000r z późn. zm. / oraz Uchwały nr XLV/283/97 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 grudnia 1997 r w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, z a r z ą d z a m :

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość wymienioną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

§ 2

Sprzedaż nieruchomości poprzedzona będzie wywieszeniem na okres 3 tygodni wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu M i G w Dębnie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Piotr Downar

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 18/14/2004

Burmistrza M i G w Dębnie

z dnia 15.04.2004 r

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. Dębno ul. Armii Krajowej

Dz. nr 294/44 pow. 41 m2 Cena 3.622 ,- zł + podatek VAT 22%

2.Zgodnie z planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Dębno w rejonie ulic Piasta, Armii Krajowej i Chojeńskiej są to teren istniejących budynków usługowych

3.Sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

4. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. koszty dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości oraz koszty notarialne poniesie nabywca.

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 27 maja 2004 r .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 12-05-2004 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2004 13:28