Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 17/14/2004


ZARZĄDZENIE 17/14/2004

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

W DĘBNIE

z dnia 15 kwietnia 2004 r

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży w drodze przetargowej.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. Z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r z późń. zm./ oraz uchwały nr XLV/283/97 r Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 grudnia 1997 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania

nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata z a r z ą d z a m :

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 3 tygodni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Dębno.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Piotr Downar

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 17/14/2004

Burmistrza M i G w Dębnie

z dnia 15 kwietnia 2004 r

W Y K A Z

1.Nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

Dębno ul. plac Konstytucji 3 Maja

Dz. nr 294/20 pow. 730 m2 Cena 72.000,- zł

Dz. nr 294/21 pow. 723 m2 Cena 68.000,- zł

Dz. nr 294/22 pow. 869 m2 Cena 82.000,- zł

Dz. nr 294/24 pow. 1024 m2 Cena 100.000,- zł

Dz. nr 294/25 pow. 938 m2 Cena 90.000,- zł

Dz. nr 294/28 pow. 581 m2 Cena 60.000,- zł

Dz. nr 294/29 pow. 544 m2 Cena 55.000,- zł

Dz. nr 294/31 pow. 624 m2 Cena 65.000,- zł

Dz. nr 294/32 pow. 663 m2 Cena 70.000,- zł

Dz. nr 294/33 pow. 641 m2 Cena 65.000,- zł

2.Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu przeprowadzonego przez Burmistrza

Miasta i Gminy w Dębnie.

3.Do ceny osiągniętej w przetargu naliczony zostanie podatek VAT 22%

4.Zgodnie z planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego miasta Dębna w rejonie ulic Piasta,Armii Krajowej i Chojeńskiej są to tereny przeznaczone pod funkcję mieszkaniową wielorodzinną z usługami nieuciążliwymi. .

5.Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem aktu

notarialnego.

6.Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie w terminie do 27 maja 2004 r

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 12-05-2004 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2004 13:27