herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym ? siłowni zewnętrznej w miejscowości Oborzany, gmina Dębno Agnieszka Ludynia 2018-09-10 11:30:04
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - siłowni zewnętrznej w miejscowości Oborzany, gmina Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-09-10 08:25:29
LVII sesja Rady Miejskiej w Dębnie w dn. 10.09.2018 r. Emilia Jenda 2018-09-07 13:43:51
Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Tomasz Jarema 2018-09-05 10:14:27
UCHWAŁA NR LVI/384/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odre?bnego obwodu głosowania w Szpitalu w De?bnie w celu przeprowadzenia wyboro?w do rad gmin,rad powiato?w, sejmiko?w wojewo?dztw oraz wyboro?w burmistrza Anna Szymczyk 2018-09-04 12:25:09
UCHWAŁA NR LVI/383/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania medalu pamia?tkowego " Zasłuz?ony dla Miasta i Gminy De?bno" kołu Zwia?zku Kombatanto?w RP i Byłych Wie?z?nio?w Politycznych w De?bnie Anna Szymczyk 2018-09-04 12:24:33
UCHWAŁA NR LVI/382/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie w sprawie: okres?lenia maksymalnej liczby zezwolen? na sprzedaz? napojo?w alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaz?y i podawania napojo?w alkoholowych Anna Szymczyk 2018-09-04 12:23:51
UCHWAŁA NR LVI/381/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy De?bno w obre?bie ewidencyjnym Barno?wko ? modernizacja układu rurocia?go?w Anna Szymczyk 2018-09-04 12:23:16
UCHWAŁA NR LVI/380/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wniesienia dopłaty do De?bnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Anna Szymczyk 2018-09-04 12:22:42
Uchwała nr LVI/379/2018 w sprawie zmian w WPF Gminy Dębno na lata 2018-2025 Anna Szymczyk 2018-09-04 12:22:05
Uchwała nr LVI/379/2018 w sprawie zmian w WPF Gminy Dębno na lata 2018-2025 Anna Szymczyk 2018-09-04 12:21:50
UCHWAŁA NR LVI/378/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej De?bna nr XLVIII/322/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2018. Anna Szymczyk 2018-09-04 12:19:13
30.08.2018r. Anna Szymczyk 2018-09-04 12:17:32
Protokół z przebiegu LV sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 2 lipca 2018 Emilia Jenda 2018-09-03 12:39:22
ZARZA?DZENIE NR 88/27/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2018-08-31 13:37:16
ZARZA?DZENIE NR 87/26/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2018-08-31 13:36:38
ZARZA?DZENIE NR 86/26/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr im. Arkadego Fiedlera w De?bnie, 74- 400 De?bno ul. Jana Pawła II 1 Anna Szymczyk 2018-08-31 13:35:59
ZARZA?DZENIE NR 85/26/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sarbinowie, 74- 404 Cychry, Sarbinowo 80 Anna Szymczyk 2018-08-31 13:35:21
ZARZA?DZENIE NR 84/26/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Cychrach, 74-404 Cychry ul. Jana Pawła II 85 Anna Szymczyk 2018-08-31 13:34:40
ZARZA?DZENIE NR 83/26/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania składniko?w maja?tkowych, dokumentacji finansowo - ksie?gowej, akt osobowych oraz dokumentacji organizacyjnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Fiedlera w De?bnie Anna Szymczyk 2018-08-31 13:32:54
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno Agnieszka Ludynia 2018-08-30 14:49:17
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno Agnieszka Ludynia 2018-08-30 14:44:07
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno Agnieszka Ludynia 2018-08-30 14:44:03
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno Agnieszka Ludynia 2018-08-30 14:43:53
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno Agnieszka Ludynia 2018-08-30 14:42:40
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno Agnieszka Ludynia 2018-08-30 14:42:37
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno Agnieszka Ludynia 2018-08-30 14:42:29
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno Agnieszka Ludynia 2018-08-30 14:42:21
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno Agnieszka Ludynia 2018-08-30 14:42:14
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno Agnieszka Ludynia 2018-08-30 14:42:05
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno Agnieszka Ludynia 2018-08-30 14:37:13
Budowa małej architektury w miejscu publicznym - siłownia zewnętrzna w Grzymiradzu Agnieszka Ludynia 2018-08-30 11:46:18
30.08.2018r. Anna Szymczyk 2018-08-30 09:08:53
ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. USTALENIA WYNIKÓW WYBORÓW Anna Szymczyk 2018-08-29 12:44:14
ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. PRZEPROWADZENIA WYBORÓW Anna Szymczyk 2018-08-29 12:42:09
ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Anna Szymczyk 2018-08-29 12:41:15
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-08-28 13:17:17
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-08-28 13:17:08
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-08-28 13:16:58
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-08-28 13:16:48