herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Stowarzyszenie Dyszno- Ringenwalde - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-12-06 13:01:48
Stowarztyszenie Edukacyjne na rzecz Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" Sylwia Pelczarska 2018-12-05 13:12:22
Protokół z przebiegu I sesji z dnia 22 listopada 2018r. Anna Szymczyk 2018-12-05 12:58:43
Protokoły sesji Rady Anna Szymczyk 2018-12-05 12:57:41
ZARZA?DZENIE NR 3/3/2018/ BURMISTRZA DE?BNA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Oceniaja?cej, oferty na realizacje? zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalnos?ci poz?ytku publicznego i wolontariacie na rok 2019. Anna Szymczyk 2018-12-05 12:28:56
grudzień Anna Szymczyk 2018-12-05 12:28:16
listopad Anna Szymczyk 2018-12-05 12:28:07
2018 Anna Szymczyk 2018-12-05 12:27:53
kadencja 2018-2023 Anna Szymczyk 2018-12-05 12:27:43
Uchwała nr II/9/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zmiany w Wieleoletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025 Anna Szymczyk 2018-12-05 11:54:54
Budowa małej architektury w miejscu publicznym - siłownia zewnętrzna w Grzymiradzu Agnieszka Ludynia 2018-12-05 11:46:38
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Monika Popławska 2018-12-05 08:58:20
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Monika Popławska 2018-12-05 08:54:44
Dostawa samochodu 9-osobowego, wyposażonego w windę, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednego wózka inwalidzkiego. Agnieszka Ludynia 2018-12-03 16:01:58
Dostawa samochodu 9-osobowego, wyposażonego w windę, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednego wózka inwalidzkiego. Agnieszka Ludynia 2018-12-03 16:01:23
UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na 2019 rok Anna Szymczyk 2018-12-03 15:21:45
UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej Dębna nr XLVIII/322/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2018. Anna Szymczyk 2018-12-03 15:21:02
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie Agnieszka Ludynia 2018-12-03 12:09:36
UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie reprezentowania Gminy Dębno w zgromadzeniach Celowego Związku Gmin ?CZG-12? w Długoszynie Anna Szymczyk 2018-12-03 10:33:54
UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: obniżenia ceny drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2019 rok Anna Szymczyk 2018-12-03 10:33:12
UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok Anna Szymczyk 2018-12-03 10:32:35
UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów Anna Szymczyk 2018-12-03 10:31:59
UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej Dębna Nr LI/339/2018 z dnia 1 marca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na utworzenie Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna Anna Szymczyk 2018-12-03 10:31:11
SESJA 29.11.2018r. Anna Szymczyk 2018-12-03 10:30:05
Stowarzyszenie Dyszno- Ringenwalde Sylwia Pelczarska 2018-11-30 11:06:56
Stowarzyszenie Dyszno- Ringenwalde Sylwia Pelczarska 2018-11-30 11:03:56
Stowarztyszenie Edukacyjne na rzecz Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" Sylwia Pelczarska 2018-11-30 10:26:20
Informacja w sprawie braku uwag do oferty - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-11-30 10:25:08
Informacja w sprawie braku uwag do oferty - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-11-30 10:25:03
Informacja w sprawie braku uwag do oferty - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-11-30 10:24:28
Informacja w sprawie braku uwag do oferty - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-11-30 10:24:19
Dyżury radnych w kadencji 2018-2023 Anna Szymczyk 2018-11-30 10:06:26
Projekt budżetu na 2019 rok Adam Szyszka 2018-11-29 10:39:15
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. Adam Szyszka 2018-11-29 10:38:12
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2019r. Adam Szyszka 2018-11-29 10:37:45
Projekt budżetu na 2019 rok Adam Szyszka 2018-11-29 10:36:38
Uchwała nr CDXXX.732.2018 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 22.11.2018 w sprawie wydania opinii o przedłożónym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2025 Adam Szyszka 2018-11-29 10:35:15
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2025 Adam Szyszka 2018-11-29 10:13:48
Projekt WPF na 2019 Adam Szyszka 2018-11-29 10:12:18
kalendarz polowań 12.2018 Katarzyna Trybel 2018-11-29 09:14:50