herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2019-03-07 10:06:36
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2019-03-07 10:05:36
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2019-03-07 10:04:54
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2019-03-07 10:04:33
zapytanie ofertowe na opracopwanie " Raportu o stanie Gminy Dębno " Mirosław Turów 2019-03-06 14:30:06
zapytanie ofertowe na opracowanie " Ra[portu o stanie Gminy Dębno Mirosław Turów 2019-03-06 14:26:47
Drzewińska Wioletta - Kierownik Wydziału OKiS Marzena Jarocka 2019-03-06 11:53:49
Turów Mirosław - Sekretarz Gminy Marzena Jarocka 2019-03-06 11:53:11
Joanna Stąsiek-Janicka - Zastępca Burmistrza Marzena Jarocka 2019-03-06 11:52:28
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE nowozatrudnionych w 2019 Marzena Jarocka 2019-03-06 11:51:33
- dokument usunięty Marzena Jarocka 2019-03-06 11:46:49
- dokument usunięty Marzena Jarocka 2019-03-06 11:46:42
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2019-03-05 12:22:23
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2019-03-05 12:20:01
Zarządzenie Nr 17/7/2019 Burmistrza Dębna z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Mirosław Turów 2019-03-05 12:18:21
Anna Stańczak 2019-03-05 12:09:14
- dokument usunięty Mirosław Turów 2019-03-05 12:02:08
- dokument usunięty Mirosław Turów 2019-03-05 12:01:50
- dokument usunięty Mirosław Turów 2019-03-05 12:01:41
- dokument usunięty Mirosław Turów 2019-03-05 12:01:37
- dokument usunięty Mirosław Turów 2019-03-05 12:00:32
- dokument usunięty Mirosław Turów 2019-03-05 11:56:34
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ostrowiec, gmina Dębno Tomasz Jarema 2019-03-04 12:35:40
marzec Mirosław Turów 2019-03-04 11:00:10
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (GPiK) Emilia Jenda 2019-03-01 10:01:49
Kierownictwo Urzędu Emilia Jenda 2019-03-01 09:55:45
Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec, gm. Dębno. Agnieszka Ludynia 2019-02-28 12:03:47
Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec, gm. Dębno. Agnieszka Ludynia 2019-02-28 11:59:03
Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec, gm. Dębno. Agnieszka Ludynia 2019-02-28 11:58:53
Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec, gm. Dębno. Agnieszka Ludynia 2019-02-28 11:58:47
Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec, gm. Dębno. Agnieszka Ludynia 2019-02-28 11:58:33
Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec, gm. Dębno. Agnieszka Ludynia 2019-02-28 11:57:38
Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec, gm. Dębno. Agnieszka Ludynia 2019-02-28 11:56:36
- dokument usunięty Mirosław Turów 2019-02-27 14:30:59
- dokument usunięty Mirosław Turów 2019-02-27 14:25:12
Wyniki naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Marzena Jarocka 2019-02-27 14:19:24
Dane statystyczne Gminy Dębno Emilia Jenda 2019-02-26 11:47:58
Dane statystyczne Gminy Dębno Emilia Jenda 2019-02-26 11:01:32
Wzory- Oferty pozakonkursem (uproszczone) Sylwia Pelczarska 2019-02-26 08:09:50
Wzory- Oferty pozakonkursem (uproszczone) Sylwia Pelczarska 2019-02-26 08:06:47