herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZA?DZENIE NR 5/4/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2018-12-12 14:16:46
ZARZA?DZENIE NR 4/4/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje? w 2019 roku zadan? z zakresu zdrowia publicznego. Anna Szymczyk 2018-12-12 14:15:29
terminy zebrań wiejskich 2019 Anna Szymczyk 2018-12-12 11:51:43
Protokól komisji Skarg 6.12.2018r. Anna Szymczyk 2018-12-12 09:09:30
Protokól komisji Skarg 6.12.2018r. Anna Szymczyk 2018-12-12 09:09:17
Protokół z komisji rewizyjnej 7.12.2018r. Anna Szymczyk 2018-12-12 09:07:42
Protokół z komisji Rozwoju Gospodarczego 5.12.2018r. Anna Szymczyk 2018-12-12 09:07:09
protokół z komisji wspólnej 26.11.2018r. Anna Szymczyk 2018-12-12 09:06:33
Protokół z komisji Oświaty 4.12.2018r. Anna Szymczyk 2018-12-12 09:06:18
protokół z komisji wspólnej 26.11.2018r. Anna Szymczyk 2018-12-12 09:05:47
Protokoły Komisji Rady Anna Szymczyk 2018-12-12 09:04:05
sesje Rady Miejskiej Dębna Emilia Jenda 2018-12-11 09:33:53
III sesja Rady Miejskiej w dniu 20.12.2018r. Emilia Jenda 2018-12-11 09:32:01
protokół z sesji 21.12.2017r. Anna Szymczyk 2018-12-11 08:53:05
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie SZ.RUZ.421.94-3.2018.AL Monika Popławska 2018-12-10 10:29:47
Odpowiedź na interpelację A.Sopińskiej z sesji 29.11.2018r. Anna Szymczyk 2018-12-10 10:10:28
Odpowiedź na interpelację A.Sopińskiej z sesji 29.11.2018r. Anna Szymczyk 2018-12-10 10:10:06
Interpelacja z sesji 29.11.2018r. Anna Szymczyk 2018-12-10 10:05:35
Zapytania 2018 Anna Szymczyk 2018-12-10 10:04:46
Interpelacje 2018 Anna Szymczyk 2018-12-10 10:04:36
Interpelacje i zapytania Anna Szymczyk 2018-12-10 10:04:21
Protokoły sesji Rady Anna Szymczyk 2018-12-10 10:04:07
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-07 13:55:54
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-07 13:53:39
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-07 13:53:33
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-07 13:53:26
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-07 13:53:13
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-07 13:51:09
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-07 13:51:02
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 29.11.2018 Sylwia Pelczarska 2018-12-07 13:49:43
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-07 13:48:48
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-07 13:48:23
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-12-07 12:45:27
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-12-07 12:44:55
Stowarzyszenie Dyszno- Ringenwalde Sylwia Pelczarska 2018-12-06 14:05:54
Stowarzyszenie Dyszno- Ringenwalde - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-12-06 14:03:34
Stowarzyszenie Dyszno- Ringenwalde - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-12-06 14:03:10
ZARZA?DZENIE NR 2/2/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budz?etu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadan? z zakresu administracji rza?dowej i innych zadan? zleconych ustawami na 2018 rok Anna Szymczyk 2018-12-06 13:47:06
ZARZA?DZENIE NR 1/2/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadan? z zakresu administracji rza?dowej i innych zadan? zleconych ustawami na 2018 rok Anna Szymczyk 2018-12-06 13:46:32
Stowarzyszenie Dyszno- Ringenwalde - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-12-06 13:02:14