herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 112/37/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok Anna Szymczyk 2018-11-19 12:41:07
ZARZA?DZENIE NR 113/37/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarza?dzenia Nr 95/29/2018 Burmistrza De?bna z dnia 19 wrzes?nia 2018 roku Anna Szymczyk 2018-11-19 08:15:31
ZARZĄDZENIE NR 113/37/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/29/2018 Burmistrza Dębna z dnia 19 września 2018 roku - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-11-19 07:52:45
Zbigniew Kędzior - Radny Rady Miejskiej - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-11-17 15:29:59
UCHWAŁA NR V/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: trybu prac nad projektami uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno. Anna Szymczyk 2018-11-16 11:31:00
straciła ważność 26.02.2015r. - Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dębno. Anna Szymczyk 2018-11-16 11:30:45
ZARZĄDZENIE NR 113/37/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/29/2018 Burmistrza Dębna z dnia 19 września 2018 roku - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-11-16 10:15:59
Ogłoszenie Starosty Myśliborskiego dla podmiotów posiadających decyzje uwzględniające zbieranie i przetwarzanie odpadów Anna Szymczyk 2018-11-16 10:14:53
UCHWAŁA NR V/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: trybu prac nad projektami uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno. Anna Szymczyk 2018-11-16 09:18:50
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie Agnieszka Ludynia 2018-11-15 09:14:10
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie Agnieszka Ludynia 2018-11-15 09:13:53
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie Agnieszka Ludynia 2018-11-15 09:06:04
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie Agnieszka Ludynia 2018-11-15 09:03:50
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie Agnieszka Ludynia 2018-11-15 09:03:29
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie Agnieszka Ludynia 2018-11-14 12:23:02
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie Agnieszka Ludynia 2018-11-14 12:21:11
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej na rok 2019 Sylwia Pelczarska 2018-11-14 10:57:11
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - siłowni zewnętrznej w miejscowości Oborzany, gmina Dębno Agnieszka Ludynia 2018-11-14 09:44:41
Radni kadencji 2018-2023 Anna Szymczyk 2018-11-14 09:36:18
I sesja inaugurująca Anna Szymczyk 2018-11-14 09:29:35
skład Rady Miejskiej Anna Szymczyk 2018-11-14 09:28:59
Terminy posiedzeń Anna Szymczyk 2018-11-14 09:28:40
kadencja 2018-2023 Anna Szymczyk 2018-11-14 09:27:33
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ostrowiec, gmina Dębno Tomasz Jarema 2018-11-13 09:21:38
petycja nr 3 Anna Szymczyk 2018-11-13 09:12:04
Odpowiedź na petycje nr 3 Anna Szymczyk 2018-11-13 09:08:44
UCHWAŁA NR LIX/404/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Dębno Anna Szymczyk 2018-11-13 08:13:31
UCHWAŁA NR LIX/404/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Dębno Anna Szymczyk 2018-11-13 08:05:57
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - siłowni zewnętrznej w miejscowości Oborzany, gmina Dębno Agnieszka Ludynia 2018-11-09 12:38:23
Uchwała nr CDXI.696.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31.10.2018 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dębno Adam Szyszka 2018-11-09 12:31:36
ZARZĄDZENIE NR 90/27/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2018 rok Anna Szymczyk 2018-11-09 11:03:44
ZARZĄDZENIE NR 89/27/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2018 rok. Anna Szymczyk 2018-11-09 11:02:45
ZARZA?DZENIE NR 111/36/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyje?cia regulaminu przeprowadzania otwartych konkurso?w ofert na realizacje? zadan? publicznych w Gminie De?bno. Anna Szymczyk 2018-11-08 13:53:51
listopad Anna Szymczyk 2018-11-08 13:53:09
ZARZA?DZENIE NR 110/35/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 31 paz?dziernika 2018 r. w sprawie zmiany budz?etu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadan? z zakresu administracji rza?dowej i innych zadan? zleconych ustawami na 2018 rok Anna Szymczyk 2018-11-08 13:52:38
załącznik do ogłoszenia z dnia 07.11.2018r. Anna Dutkiewicz 2018-11-08 10:59:08
ogłoszenie - aktualizacj kwoty dotacji zgodnie z art. 43 ust 2 pkt 2 Anna Dutkiewicz 2018-11-08 10:58:29
aktualizacja kwoty dotacji - stan na 31.10.2018r. Anna Dutkiewicz 2018-11-08 10:57:35
Koło Łowiecki DZIK Myślibórz kalendarz polowań 11.2018 Katarzyna Trybel 2018-11-08 10:13:11
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-11-07 09:47:32