Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dane teleadresowe Anna Szymczyk 2024-01-16 08:09:00
Uchwała nr 50.27.1.2024 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 15.01.2024 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w budżecie Gminy Dębno na 2024 rok Adam Szyszka 2024-01-15 15:58:07
Uchwała nr 50.27.2.2024 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 15.01.2024 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dębno na 2024 rok Adam Szyszka 2024-01-15 15:57:45
Uchwała nr 50.27.2.2024 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 15.01.2024 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dębno na 2024 rok Adam Szyszka 2024-01-15 15:57:02
Uchwała nr 50.27.1.2024 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 15.01.2024 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w budżecie Gminy Dębno na 2024 rok Adam Szyszka 2024-01-15 15:56:11
Budżet 2024 Adam Szyszka 2024-01-15 15:54:21
Budżet 2023 Adam Szyszka 2024-01-15 15:54:06
Plan zamówień publicznych 2024 Agnieszka Ludynia 2024-01-15 14:03:04
Plan zamówień publicznych 2024 - dokument usunięty Agnieszka Ludynia 2024-01-15 14:01:47
Plan zamówień publicznych 2024 - dokument usunięty Agnieszka Ludynia 2024-01-15 14:01:27
zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GNiOŚ.6220.56.2023.AP dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi i magazynami energii na terenie działek o nr ewid:. 467 i 469 obręb Cychry, gmina Dębno, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie Anna Pawlicka 2024-01-15 11:42:42
Wydział Administracyjno-Prawny (AP) Anna Szymczyk 2024-01-15 08:41:54
Stanowisko ds. inicjatyw gospodarczych Anna Szymczyk 2024-01-15 08:41:13
Informacje podstawowe - dokument usunięty Anna Szymczyk 2024-01-15 08:38:56
Urząd Stanu Cywilnego (USC) Anna Szymczyk 2024-01-15 08:38:13
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu (OKiS) Anna Szymczyk 2024-01-15 08:37:20
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert do ogłoszenia nr PiR.524.2.2024.RJI z dnia 13.12.2023r. Renata Jarmuszka-Izak 2024-01-12 14:17:53
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert do ogłoszenia nr PiR.524.1.2024.RJI z dnia 13.12.2023r. Renata Jarmuszka-Izak 2024-01-12 14:13:09
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert do ogłoszenia nr PiR.524.2.2024.RJI z dnia 13.12.2023r. Renata Jarmuszka-Izak 2024-01-12 14:11:58
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert do ogłoszenia nr PiR.524.2.2024.RJI z dnia 13.12.2023r. Renata Jarmuszka-Izak 2024-01-12 14:05:25
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert do ogłoszenia nr PiR.524.1.2023.RJI z dnia 13.12.2023r. Renata Jarmuszka-Izak 2024-01-12 14:04:30
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert do ogłoszenia nr PiR.524.1.2024.RJI z dnia 13.12.2023r. Renata Jarmuszka-Izak 2024-01-12 14:02:40
Ogłoszenie Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2024. nr ogłoszenia PiR.524.1.2023.RJI z dnia 13.12.2024r. Renata Jarmuszka-Izak 2024-01-12 14:01:25
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert do ogłoszenia nr PiR.524.2.2024.RJI z dnia 13.12.2023r. Renata Jarmuszka-Izak 2024-01-12 14:01:07
WYNIKI KONKURSU Renata Jarmuszka-Izak 2024-01-12 13:56:39
Dane statystyczne Gminy Dębno Emilia Jenda 2024-01-11 13:29:10
zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GNiOŚ.6220.56.2023.AP dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi i magazynami energii na terenie działek o nr ewid:. 467 i 469 obręb Cychry, gmina Dębno, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie Anna Pawlicka 2024-01-10 12:53:37
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi i magazynami energii na terenie działek o nr ewid:. 467 i 469 obręb Cychry, gmina Dębno, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie Anna Pawlicka 2024-01-10 12:44:45
ZARZĄDZENIE NR 41/8/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu, ustalenia składu i zasad powoływania jej członków oraz regulaminu działania Gminnej Rady Sportu Mirosław Turów 2024-01-10 12:10:28
ZARZĄDZENIE NR 41/8/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu, ustalenia składu i zasad powoływania jej członków oraz regulaminu działania Gminnej Rady Sportu Mirosław Turów 2024-01-10 11:57:13
POSTANOWIENIE NR 211/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Dębno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Anna Szymczyk 2024-01-10 10:38:23
POSTANOWIENIE NR 210/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Dębno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Anna Szymczyk 2024-01-10 10:37:29
ZARZĄDZENIE NR 41/8/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu, ustalenia składu i zasad powoływania jej członków oraz regulaminu działania Gminnej Rady Sportu Mirosław Turów 2024-01-10 08:03:44
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2015 ROKU O ZDROWIU PUBLICZNYM Anna Szymczyk 2024-01-09 14:22:55
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2015 ROKU O ZDROWIU PUBLICZNYM Anna Szymczyk 2024-01-09 14:22:31
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2015 ROKU O ZDROWIU PUBLICZNYM Anna Szymczyk 2024-01-09 14:20:43
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2015 ROKU O ZDROWIU PUBLICZNYM Anna Szymczyk 2024-01-09 14:18:04
2024 Anna Szymczyk 2024-01-09 14:15:27
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 09 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku Anna Szymczyk 2024-01-09 12:56:41
rok 2024 Anna Szymczyk 2024-01-09 12:54:33