Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
kwalifikacja w 2024 Anna Szymczyk 2024-02-15 09:12:28
co zabrać ze sobą na Kwalifikację Anna Szymczyk 2024-02-15 09:08:24
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetragowym Magdalena Daćko-Dawidowicz 2024-02-13 13:41:11
Odpowiedź na zapytanie Nr 460-461 p. J. Baranowicz Monika Gubała 2024-02-13 08:50:53
Plan zamówień publicznych 2024 Agnieszka Ludynia 2024-02-13 07:52:33
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodnmiopomorskiego w sprawie okręgów wyborczych, granicach i numerach w związku z wyborami do samorzadu terytorialnego Mirosław Turów 2024-02-12 13:51:07
Rejestr uchwał Rady Miejskiej Dębna VIII kadencja 2018-2024 Monika Gubała 2024-02-12 10:00:52
Plan zamówień publicznych 2024 Agnieszka Ludynia 2024-02-12 08:51:09
Spotkania z wilkami Anna Szymczyk 2024-02-12 08:45:17
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wystąpienia Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków na terenie powiatu gorzowskiego (Płonica gmina Deszczno) Anna Szymczyk 2024-02-09 08:45:15
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Anna Szymczyk 2024-02-09 07:13:48
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Anna Szymczyk 2024-02-09 07:10:34
Obwieszczenie Burmistrza z dnia 9 lutego 2024r. w sprawie okręgów wyborczych oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej Anna Szymczyk 2024-02-09 07:03:12
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024 r. - okręgi wyborcze, ich granice i numery, liczba radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Anna Szymczyk 2024-02-08 10:39:15
Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego o okręgach wyborczych w powiecie myśliborskim Anna Szymczyk 2024-02-08 10:32:44
zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa farmy fotowoltaicznej "Krześnica" o mocy do 11 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii, na działkach o nr ewid. 482/4, 482/5 obręb Krześnica, gmina Dębno, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie Anna Pawlicka 2024-02-07 13:27:32
Budowa farmy fotowoltaicznej "Krześnica" o mocy do 11 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii na części działki o nr ewid. 482/4, 482/5 obręb Krześnica Anna Pawlicka 2024-02-07 13:23:17
Wniosek w sprawie budżetu obywatelskiego oraz starań związaqnych z przywróceniem ruchu pasażerskiego PKP, oświetlenia, ścieżki rowerowej, budynku wieży ciśnień Mirosław Turów 2024-02-07 13:23:06
zawiadomienie stron o udostepnieniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa farmy fotowoltaicznej "Młyniska 3" o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii, na działce o nr ewid. 25/1 obręb Młyniska, gmina Dębno, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie Anna Pawlicka 2024-02-07 13:14:17
Wniosek w sprawie wprowadzenia uchwały krajobrazowej Mirosław Turów 2024-02-07 13:13:41
zawiadomienie stron o udostepnieniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa farmy fotowoltaicznej "Młyniska 3" o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii, na działce o nr ewid. 25/1 obręb Młyniska, gmina Dębno, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie Anna Pawlicka 2024-02-07 13:12:29
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa kablowej linii SN wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Cychry" Adam Trzciński 2024-02-07 11:19:22
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego: Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą rekreacyjną na działce nr 44/11 w m. Suchlica gmina Dębno. Adam Trzciński 2024-02-07 11:03:43
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego: Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą rekreacyjną na działce nr 44/11 w m. Suchlica gmina Dębno. Adam Trzciński 2024-02-07 11:02:46
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego: Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą rekreacyjną na działce nr 44/11 w m. Suchlica gmina Dębno. Adam Trzciński 2024-02-07 11:01:12
Informacja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Szczecinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na "usługę wodną-odprowadzenie do urządzenia wodnego- systemu skrzynek rozsączających wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej z terenu stacji paliw nr 465 w Dębnie zlokalizowanej na dz. nr 72 obręb Dębno 6". Monika Gaczyńska 2024-02-06 11:25:38
Harmonogram zebrań wiejskich w 2024 roku Anna Szymczyk 2024-02-06 09:45:33
Harmonogram zebrań wiejskich Anna Szymczyk 2024-02-06 09:43:55
terminy zebrań wiejskich 2019 - dokument usunięty Anna Szymczyk 2024-02-06 09:43:43
Harmonogram zebrań wiejskich Anna Szymczyk 2024-02-06 09:43:40
prace na odwiercie Różańsko-4 Anna Szymczyk 2024-02-06 08:22:24
prace na odwiercie Różańsko-4 Anna Szymczyk 2024-02-06 08:21:51
2024 Anna Szymczyk 2024-02-06 08:16:32
Szkoła Podstawowa w Cychrach im. Władysława Stanisława Reymonta Mirosław Turów 2024-02-05 14:09:13
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sarbinowie Mirosław Turów 2024-02-05 14:04:23
Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Dziennego Pobytu Mirosław Turów 2024-02-05 14:01:09
Warsztat Terapii Zajęciowej + statut Mirosław Turów 2024-02-05 13:48:15
Komisja Oświaty i Spraw Publicznych w dniu 13.02.2024 r. Monika Gubała 2024-02-05 13:45:19
ZARZĄDZENIE NR 16/3/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2024 rok oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok Mirosław Turów 2024-02-05 13:43:51
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 08.02.2024 r. Monika Gubała 2024-02-02 11:57:47