Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/24/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2018-08-02 10:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/24/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wniesienia aportem nieruchomości na rzecz Dębnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie 2018-08-02 10:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/24/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok 2018-08-03 13:25
dokument ZARZA?DZENIE NR 76/23/2018 RADY MIEJSKIEJ W DE?BNIE z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia jej zadan? i trybu pracy. 2018-07-25 14:28
dokument ZARZA?DZENIE NR 75/22/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu poste?powania okres?laja?cego zasady udzielania zamo?wien? publicznych, dla kto?rych nie stosuje sie? przepiso?w ustawy Prawo zamo?wien? publicznych przez Gmine? De?bno w realizacji zadan? zgodnie z obowia?zuja?cymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnos?ci wydatko?w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spo?jnos?ci na lata 2014 ? 2020. 2018-07-25 14:27
dokument ZARZA?DZENIE NR 74/22/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok. 2018-07-25 14:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 49/15/2018 Burmistrza Dębna z dnia 28 maja 2018 roku 2018-07-12 10:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej (odcinek od istniejącej S 147 do SR 145) w m. Krześnica 2018-07-11 13:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/22/2018. BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci wodociągowej do m. Sarbinowo- kolonia 2018-07-11 13:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2018-07-11 13:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-07-11 13:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-07-11 13:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-07-11 13:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-07-11 13:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2018-07-11 12:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/21/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie, dla której Gmina Dębno jest organem prowadzącym. 2018-07-06 10:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/21/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: regulaminu Budżetu Obywatelskiego Dębna na rok 2019 2018-07-05 11:43