Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/3/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016r. 2016-02-03 14:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/3/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2016 rok. 2016-02-03 14:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/3/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony, lokalu socjalnego, lokalu z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub wymagających zmiany ich przeznaczenia, pomieszczenia tymczasowego. 2016-02-01 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/3/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dębnie ul Piłsudskiego. 2016-02-01 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/3/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Dębna. 2016-02-01 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na 2016 rok 2016-02-01 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości 2016-02-01 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Debnie przy ul. Waryńskiego 40/4 będącego własnością osoby fizycznej 2016-02-01 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2016-08-22 10:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-02-01 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-02-01 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/2/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-02-01 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-02-01 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-02-01 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-02-01 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej 2016-02-01 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 271/4 o powierzchni 0,0012 ha położonej w obrębie Grzymiradz gm. Dębno wchodzącej w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 2016-02-01 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/1/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016. 2016-01-12 07:06