Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej obrębie Różańsko

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I  publiczny przetarg ustny

 

I.  Na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej obrębie Różańsko, Gmina Dębno, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie

Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem gospodarczym /po byłej hydroforni/ . Wjazd na nieruchomość wąską drogą gruntową pomiędzy  budynkami mieszkalnymi Nr 28 i 29 w kierunku pól. Działka posiada dogodny dostęp do wiejskiej sieci komunikacyjnej i elementów infrastruktury technicznej.  Działka zaopatrzona jest w urządzenia komunalne (droga o nawierzchni  gruntowej, dalej asfaltowej, sieć wodociągową i energetyczną (sieć elektryczna). Działka ma kształt prostokąta, teren równy w części ogrodzony  resztkami siatki na słupkach metalowych. Otoczenie nieruchomości to zabudowa wiejska siedliskowa  z działkami przydomowymi zabudowanymi budynkami gospodarczymi.  Stan usług, zaplecza bytowego i komunikacji średni. Nieruchomość od dłuższego czasu opuszczona niezagospodarowana.

Znajdujący się na działce budynek jest murowany, otynkowany z płaskim dachem dwuspadowym pokrytym papą. Budynek wcześniej pełnił rolę hydroforni.  Składa się z jednego pomieszczenia. Rok budowy budynku ok. 1970. Powierzchnia użytkowa – 44,08 m2, powierzchnia zabudowy – 51,03 m2 , wysokość budynku 3,5 m.  Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

Brak obecnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu, na który położona jest nieruchomość.

Zgodnie  ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 działka 19/1  położona jest na obszarze oznaczonym symbolem R i zapisem – tereny rolnicze. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów sklasyfikowana jest jako „B”. Nieruchomość  nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.  

 

Dz. nr  816/4                       pow.  0,0700 ha                          Cena wywoławcza        16.000,00  zł     

 

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowy w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00041212/5

 

       Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2013 roku (wtorek) o godz. 1000 w sali posiedzeń UM Dębno.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 14 czerwca 2013 roku na konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).
    Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w całości w terminie 30 dni , nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 16-05-2013 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 16-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 21-05-2013 09:02