Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny

 

 I.Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Dębnie obręb 5, województwo zachodniopomorskie, powiat myśliborski, w rejonie ulic Kostrzyńska - Włościańska oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów działką nr 941/10 o pow. 0,1135 ha, przeznaczonej pod zabudowę usługową.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Dębno w rejonie ulic Kostrzyńskiej – Włościańskiej, w otoczeniu zabudowy usługowo – handlowej, administracyjnej i mieszkaniowej. Działka niezabudowana. Kształt działki regularny w formie prostokąta ze ściętym jednym narożnikiem. Teren działki płaski porośnięty trawami oraz nielicznymi drzewami owocowymi i krzewami. Dostęp do działki z drogi o nawierzchni gruntowej. Położona jest w bliskości drogi krajowej Dębno – Kostrzyn. Posiada dostęp do miejskiego uzbrojenia technicznego.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki kosy miasta Dębna uchwalonego Uchwałą Nr XXXIV/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 15UI – z zapisem tereny zabudowy usługowej  

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta  KW SZ1M/00022845/2

 

Dz. nr  941/10                   powierzchnia 0,1135  ha                     Cena wywoławcza  250.000,00 zł + VAT

 

Przetarg  odbędzie  się w dniu 14 listopada  2012 roku (środa) w sali posiedzeń UM Dębno o godz. 1000 .

 

II.  Na sprzedaż lokalu  znajdującego się w miejscowości Dyszno 41, dz. Nr 291 pow. 0,0758 ha.

 Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00031162/6

 

Lokal użytkowy po byłym sklepie, położony na parterze budynku nr 41. Lokal składa się z 3 pomieszczeń użytkowych  o łącznej powierzchni użytkowej 84,72m2.

Do lokalu przynależy udział w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 55,80m2

 

 

Nr

Struktura  lokalu

Udział w częściach wspólnych i gruncie

  Cena wywoławcza

1.

Pomieszczenie nr 1 -  16,99m2

Pomieszczenie nr 2 – 53,13m2

Pomieszczenie nr 3 – 14,60m2    

 

2702/10000

 

30.000,00 zł

1. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa położona jest w centrum wsi Dyszno w otoczeniu zabudowy mieszkalnictwa wiejskiego. Dostęp do ruchu kołowego i pieszego dla przedmiotowej nieruchomości dogodny ze względu na bliskie położenie przy ulicy o nawierzchni twardej. Bezpośrednie otoczenie działki na której znajduje się budynek to zabudowa mieszkalnictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego. Przedmiotowa działka posiada kształt wielokąta a jej powierzchnia jest zbliżona do płaskiej. Działka posiada uzbrojenie w sieć wodociągową, lokalną kanalizację i energię elektryczną. Zabudowę działki stanowi budynek mieszkalno-użytkowy wolnostojący o 2 kondygnacjach nadziemnych z częściowym podpiwniczeniem i użytkowym poddaszem. Budynek składa się z dwóch obiektów wzajemnie przybudowanych i powiązanych funkcjonalnie. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej ,poniemiecki wybudowany w 1911 roku, dobudówka mieszkalna wybudowana ok. 1970r. Budynek wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną , elektryczną oświetleniową i ogrzewanie piecowe. Lokal wymaga prac remontowo-adaptacyjnych polegających na przystosowaniu do funkcji mieszkalnej.

 Brak jest obecnie Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla w/w nieruchomości. Nieruchomość w istniejącym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dębno stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały NR LVI/402/20010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010r. oznaczona jest symbolem MU  i zapisem  tereny zabudowy usługowej. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Przetarg odbędziesię w dniu 14 listopada 2012 roku (środa) o godz. 1030 w sali posiedzeń UM Dębno.

 

III. Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Dębnie obręb 5, województwo zachodniopomorskie, powiat myśliborski, w rejonie ulic Bursztynowej oznaczonych zgodnie z ewidencją gruntów działkami nr  1064 o pow. 0,1084 ha,  nr 1065 o pow. 0,1081 ha przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.

 

Nieruchomości nie zabudowane  położone w miejscowości Dębno, obręb 5 przy ulicy Bursztynowej.  Kształt działek foremny zbliżony do regularnego prostokąta. Działki posiadają  dostęp do  drogi publicznej o nawierzchni gruntowej ul. Bursztynowa. Sąsiedztwo i otoczenie działek stanowi luźna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna a dalszej odległości wielorodzinnymi.  Nieruchomości posiadają  dostęp do pełnego uzbrojenia technicznego. Zagospodarowanie korzystne.

Zgodnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z dnia 28 listopada 2000r. Uchwała XXXIII/207/2000 działki 1064 i 1065 położone są na obszarze oznaczonym symbolem MJ-6 z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań

Dla powyższych nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest Księga Wieczysta KW SZ1M/00035966/0

 

Dz. nr 1064                      powierzchnia   0,1084  ha               cena wywoławcza   70.000,00 zł   + VAT

Dz. nr 1065                      powierzchnia   0,1081  ha               cena wywoławcza   70.000,00 zł   + VAT

 

Przetarg  odbędzie  się w dniu 14 listopada  2012 roku (środa) w  sali posiedzeń UM Dębno  o godz. 1100 .

 

IV. Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Dębnie obręb 6, województwo zachodniopomorskie, powiat myśliborski, w rejonie ulic Poprzecznej oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów działką  nr  379 o pow. 0,2317 ha, przeznaczonej pod tereny zabudowy produkcyjnej.

 

Nieruchomość  niezabudowana położona jest w Dębnie, obręb 6 w rejonie ulicy Poprzecznej, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie w otoczeniu zabudowy mieszkalno –usługowej.  Dostęp do nieruchomości z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej (asfaltowe) ul. Poprzecznej. Działka posiada dostęp do pełnego uzbrojenia technicznego.  Kształt działki foremny w formie wydłużonego prostokąta o powierzchni terenu zbliżonej do płaskiej.

Sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencją gruntów jako „Bp”.

Brak obecnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu, na który położona jest nieruchomość. Zgodnie  ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 działka 379  położona jest w m. Dębno, obręb 6 zgodnie z załącznikiem nr 2 rys. 1.1 oznaczona jest symbolem: P i zapisem: tereny zabudowy produkcyjnej.

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00046047/2

 

Dz. nr 379                        powierzchnia   0,2317  ha                     cena wywoławcza   240.000,00 zł  + VAT 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2012 roku (środa) w  sali posiedzeń UM Dębno o godz. 11:30.

 

Wadium w wysokości 10% cenywywoławczej należy  wpłacić do dnia 9 listopada  2011 roku  w kasie Urzędu lubna konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

 

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Do ceny  osiągniętej w przetargu przy pozycji I, III, IV dolicza się  podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości  podlega zapłacie  nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.
  • Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Dębno, ul. Piłsudskiego 5, pok. nr 35 i 36, tel. 95 760 30-02 do 04 wew. 140 lub 143 od poniedziałku do piątku  w godzinach 8.00-15.00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 12-10-2012 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 12-10-2012 14:45