Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczny przetarg ustny na sprzedaż dz. nr 940/2 i 940/3 położonych w rejonie ulic Siewnej i Kwiatowej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny

 

I.Na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w obrębie 5 miasta Dębno, w rejonie ulic Siewnej i Kwiatowej oznaczonych zgodnie z ewidencją gruntów działkami nr 940/2 o powierzchni 0,0678 ha, nr 940/3 o powierzchni 0,0702 ha, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 Nieruchomości nie zabudowane  położone w miejscowości Dębno, obręb 5 przy ulicy Kwiatowej. Kształt działek foremny zbliżony do trapezu. Działki posiadają  dostęp do  drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej (polbruk) ul. Kwiatowa. Sąsiedztwo i otoczenie działek stanowi luźna zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomości posiadają  dostęp do pełnego uzbrojenia technicznego. Zagospodarowanie korzystne.

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego ternu.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno uchwalonego Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 roku działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem MN z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Działki sklasyfikowane są  zgodnie z ewidencją gruntów jako „Bp”

Nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań

 

Dz. nr  940/2                               pow. 0,0678 ha                             Cena   60.000,00 zł

 Dz. nr  940/3                               pow. 0,0702 ha                             Cena   62.000,00 zł

 

Dla powyższych nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00020064/9

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2012 roku (piątek) o godz. 1000w sali posiedzeń UM Dębno.

 

Wadium w wysokości 10% cenywywoławczej należy  wpłacić  do dnia 21 sierpnia 2012 roku wkasie Urzędu lubna konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Do ceny  osiągniętej w przetargu dolicza się  podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
  • Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w całości w terminie 30 dni , nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 18-07-2012 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 18-07-2012 13:55