Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

LVI/402/2010 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno


 

Uchwała Nr LVI/402/2010

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 27 maja 2010 r.

 

 

w sprawie:

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno

 

 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010 r. Nr 24 poz. 124).

 

uchwala się co następuje:

 

§ 1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno przyjętego uchwałą Nr IV/24/98 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałą Nr XLII/259/2005 Rady Miejskiej w Dębnie zwanego dalej „studium”.

 

§ 2. 1. Ujednolicona forma studium stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. 2. Ujednolicone rysunki nr 1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.14; 1.15; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9 i 2 studium stanową załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

2. Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany studium stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

załaczniki do niniejszej uchwały:

http://bip.debno.com.pl/strony/3891.dhtml

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 17-11-2010 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 27-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 14-05-2014 08:33