Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument LXII/465/2010 w sprawie rozpatrzenia wniosku Stanisława Jasińskiego o zawieszenie działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie. 2010-10-08 09:22
dokument LXII/464/2010 apel w sprawie dopalaczy. 2010-10-08 09:21
dokument LXII/463/2010 w sprawie: przystąpienia do projektu współfinansowanego ze środków INTERREG IV A 2010-11-16 14:41
dokument LXII/461/2010 w sprawie: utworzenia obwodu odrębnego w Szpitalu Powiatowym w Dębnie dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w dniu 21 listopada 2010r. 2010-12-28 09:40
dokument LXII/458/2010 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr LII/371/2010 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dębno 2010-12-28 09:39
dokument LXII/457/2010 wsprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2010-12-28 09:38
dokument LXII/456/2010 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2010-12-28 09:39
dokument LXII/455/2010 w sprawie: zmiany w załączniku nr 13 do uchwały Nr XLVIII/356/2009 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 22.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na 2010r. 2010-10-08 09:15
dokument LXII/454/2010 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Dębno na lata 2010-2014. 2010-10-08 09:14
dokument LXII/453/2010 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2010 rok. 2010-10-08 09:13
dokument NR LXII/462/2010 w sprawie : wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w :- Różańsku o nr ewidencyjnym 412/2 część o pow. 350 m 2, Suchlicy o nr ewidencyjnym 60/10 o pow. 4600 m2, - Dargomyśl o nr ewidencyjnym 540/2 o pow. 1900 m2, Mostno o nr ewidencyjnym 109/3 cz. o pow. 6060 m2, - Mostno o nr ewidencyjnym 80/2 cz. o pow. 3566 m2. 2011-03-07 15:24