Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej przy ul. Pułaskiego w Dębnie


0x08 graphic

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej przy ul. Pułaskiego

m. Dębno, obręb 5

Dz. nr 761/4 pow. 0,1115 ha Cena 60.000.00 zł

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00051115/5

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość położona w m. Dębno, przy ulicy Pułaskiego, obręb 5 Dębno. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny luźnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta. Teren działki płask z lekkim spadkiem w kierunku południowym. Posiada dostęp i dojazd drogą o nawierzchni gruntowej - ul. Pułaskiego. Posiada dostęp do podstawowego uzbrojenia miejskiego.

Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym Planem Szczegółowym Zagospodarowania Przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulicy Kostrzyńskiej, Słowackiego, waryńskiego, harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy m. Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27.11.2008 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 4 poz. 136 z 30 stycznia 2009r.) oznaczony jest symbolem 57 MN - z zapisem : przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2010 roku (piątek) o godz. 1000 w sali posiedzeń UM Dębno.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 19 października 2010 roku w kasie Urzędu lub na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 22%.

  • Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w całości w terminie 30 dni , nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.

  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

  • Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 16-09-2010 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2010 13:39