Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej przy ul. Kosynierów, obręb 2 miasta Dębna, oznaczonej dz. nr 253/23 o powierzchni 0,1228ha


Burmistrz Dębna
o g ł a s z a
I publiczny przetarg ustny
 
 
I . Na sprzedaż nieruchomości   nie zabudowanej położonej przy ul. Kosynierów, obręb 2 miasta Dębna, oznaczonej dz. nr 253/23 o powierzchni 0,1228 ha
 
m. Dębno,  obręb 2, ulica Kosynierów
 
Dz. nr 253/23                         pow. 0,1228 ha                      Cena   60.000.00 zł                            KW   39976
 
Nieruchomość nie zabudowana położona w miejscowości Dębno, obręb 2, przy ul. Kosynierów. Kształt działki korzystny w formie trapezu. Działka posiada dostęp do drogi o nawierzchni utwardzonej, zjazd z drogi   publicznej o nawierzchni trwałej asfaltowej, ul. Kosynierów. Sąsiedztwo i otoczenie działek stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i tereny usługowe. Nieruchomość nie jest uzbrojona. Zagospodarowanie korzystne. Teren działki porośnięty samosiewami sosny bez wartości użytkowej na usunięcie, których wymagane będzie uzyskanie odpowiedniego zezwolenia.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulicy Kosynierów, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/205/2000 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 listopada 2000 roku oznaczony jest symbolem MJ – 1 z zapisem : przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań
 
Przetarg odbędzie  się w dniu 5 maja 2010 roku (środa) o godz. 1000  w sali posiedzeń   UM Dębno.
 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 29 kwietnia 2010 roku
w
kasie Urzędu lub na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.
 
·        Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).
Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
·        Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 22%.
·        Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w całości w terminie 30 dni , nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
·        Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
·        Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
·        Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
·        Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 30-03-2010 08:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2010 08:14