Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dębno przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2011 rok. 2010-12-30 13:03
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Piłsudskiego 2010-11-15 08:15
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Zielonej, miasta Dębno 2010-11-15 08:12
dokument Obwieszczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Siewnej - Ogrody Działkowe, miasta Dębno 2010-11-08 12:50
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonie ul. Siewnej - Ogrody Działkowe, miasta Dębno 2010-11-08 12:52
dokument Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Kostrzyńskiej i Dargomyskiej miasta Dębna 2010-10-01 12:38
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Demokracji - Kolejowej miasta Dębno 2010-10-01 12:39
dokument Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2010-06-14 08:15
dokument Burmistrz Dębna - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Powszechnych Spisie Rolnym 2010 r. 2010-06-07 14:37
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Krześnica w gminie Dębno 2010-06-14 08:16
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego wieś Krześnica, gmina Dębno 2010-06-14 08:14
dokument Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa 2010-06-14 08:17
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno 2010-02-17 09:54
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stref przyodwiertowych z odwiertami eksploatacyjnymi na złożu Barnówko-Mostno-Buszewo z podłączeniem do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego "Dębno" 2010-01-19 12:44
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 190/4 i 190/5 - obręb Barnówko 2010-01-19 12:43
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno - teren bazy magazynowej ropy naftowej "Barnówko" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2010-01-19 12:35
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Demokracji - Kolejowej miasta Dębno 2010-01-19 12:36