Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetargi publiczne na sprzedaż nieruchomości położonych w Dębnie przy ul. Siewna ? Jaśminowa, Dargomyskiej i Parkowej oraz w m.Sarbinowo

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I  publiczny przetarg ustny

                                                                                           

I.  Na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej przy zbiegu ulic Siewna –  Jaśminowa

 

m. Dębno,  obręb 5

 

Dz. nr  549/4                            pow. 0,0713  ha                         Cena    55.000,00                               KW   brak

 

Nieruchomość  położona w m. Dębno, przy zbiegu ulic Siewnej i Jaśminowej, obręb 5 Dębno  w otoczeniu  zabudowy  mieszkaniowej. Działka nie zabudowana. Kształt działki regularny w formie prostokąta z przyciętymi narożnikami od strony dróg publicznych.  Teren działki płaski (lekkie pofałdowanie).  Posiada dogodny dostęp i dojazd drogami o nawierzchni polbrukowej.  Działka sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencją gruntów jako „Bp”. Posiada dostęp  do pełnego uzbrojenia miejskiego. Wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu,  na którym     usytuowana jest działka.

Zgodnie z uprzednio obowiązującym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego m. Dębno działka posiadała status działki zurbanizowanej. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno (Uchwała IV/24/98 z dnia 29.12.1998r.) teren objęty zapisem: istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

II. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej przy Dargomyskiej

 

m. Dębno,  obręb 7

 

Dz. nr  45/36                            pow. 0,6186  ha                        Cena    181.000.00                              KW   38989

 

Nieruchomość położona w m. Dębno, przy ulicy Dargomyskiej, obręb 7 Dębno. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny nie zabudowane przeznaczone pod działalność usługowo-produkcyjną oraz lasy.   Działka nie zabudowana na części porośnięta drzewostanem, pasem izolacyjnym  wzdłuż ulicy Dargomyskiej. W przypadku konieczności ich usunięcia należy uzyskać odpowiednie zezwolenie. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta. Teren działki płaski.   Posiada dogodny dostęp i dojazd drogą wojewódzką o nawierzchni asfaltowej, ul. Dargomyska .  Posiada dostęp  do uzbrojenia miejskiego – wodociąg oraz energia elektryczna, natomiast sieć gazowa  i kanalizacyjna są na etapie projektowania. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Dębna w rejonie ul. Dargomyskiej uchwalonego Uchwałą Nr LIX/351/2005 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 grudnia 2005 roku działka 45/36 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 6P i zapisem – przeznaczone na zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy transportowe, bazy budowlane, składy i hurtownie oraz usługi komercyjne, techniczne, rzemieślnicze, drobną wytwórczość a także usługi handlu.

 

II  publiczny przetarg ustny

                                                                                           

I.   Na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej przy ul. Parkowej

 

m. Dębno,  obręb 4

 

Dz. nr  413                         pow. 0,0337 ha                      Cena    28.500,00                          KW   41102

 

Nieruchomość nie zabudowana  położona w miejscowości Dębno, przy ul. Parkowej w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, w sąsiedztwie jeziora Lipowo oraz parku miejskiego. Dostęp do działki bezpośrednio z przyległej ulicy o  nawierzchni asfaltowej. Kształt działki regularny w formie prostokąta. Teren działki płaski. Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia. Działka posiada dostęp do miejskiego uzbrojenia technicznego. Działka sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencja gruntów jako „Bp”   

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym usytuowana jest działka.

Na podstawie Decyzji Nr 11/2009 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Dębna  znak: GPiK.TJ 7331-13/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod – budowę budynku usługowego zakładu fryzjerskiego 1 kondygnacyjnego i budynku lub budynków garażowo-gospodarczych o łącznej powierzchni zabudowy do 200 m2 .

Zgodnie z zapisem pkt. 2.6 w/w decyzji w przypadku stwierdzenia braku możliwości spełnienia wymagań zachowania bezpiecznej odległości nowej zabudowy od przebiegającej przez działkę 413 przewodów istniejącej linii napowietrznej elektroenergetycznej niskiego napięcia i wynoszącej 3 m kolizję tę należy rozwiązać na warunkach zarządcy sieci – ENEA operator Sp.  z o.o. RE Dębno.

Nieruchomość  nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

  

Kolejny przetarg ustny

 

I.    Na  sprzedaż  nieruchomości  rolnych  nie  zabudowanych  położonych  we  wsi  Sarbinowo

 

Sarbinowo, Gmina Dębno

 

Dz. nr  22/1                         pow. 1,1907 ha                    Cena    16.000,00                KW   SZ1M / 00034086 / 0

Dz. nr  22/3                         pow. 0,3785 ha                    Cena      5.000,00                KW   SZ1M / 00034086 / 0

 

Nieruchomości rolne nie zabudowane,  położone we wsi Sarbinowo na obrzeżu miejscowości w sąsiedztwie luźnej zabudowy siedliskowej. Dojazd do działki drogą o nawierzchni gruntowej. Bezpośrednie otoczenie przedmiotowych działek to tereny rolne i zabudowa siedliskowa.

Działka 22/1 posiada kształt foremny o powierzchni płaskiej. W części działki znajduje się zagłębienie terenowe o stromych skarpach porośniętych krzakami i drzewostanem bez wartości użytkowej. Przez działkę przebiegają linie elektryczne wysokiego i średniego napięcia.  Charakterystyka użytku: RIVa. 

Działka 22/3 posiada kształt foremny  o płaskiej powierzchni. Przez działkę wzdłuż granicy przebiega linia energetyczna. Charakterystyka użytku: RIVa.

Brak obecnie zobowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uprzednio obowiązującym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego  przedmiotowe działki posiadały status działek rolnych.

Na działkach ze względu na to, że przebiega linia średniego napięcia zostanie ustalona służebność  dostępu i przesyłu na rzecz ENEA

 

       Przetargi odbędą  się w dniu 15 stycznia 2010 roku (piątek) o godz. 1000   w sali posiedzeń   UM Dębno.

 

       Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do dnia 11 stycznia 2010 roku  w kasie Urzędu lub  na konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

 

·         Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości.

·         Do ceny  osiągniętej w przetargu w przypadku nieruchomości nr 549/4,  nr 45/36,  nr 413  dolicza się  podatek VAT w wysokości 22%.

·         Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w całości w terminie 30 dni , nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.

·         Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.

·         Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

·         Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

·         Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 08-12-2009 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Dąbski 08-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2009 09:51