Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych nie zabudowanych położonych przy ul. Ofiar Katynia, miasta Dębna, obręb 5, dz. 902/7, nr 902/12, nr 902/14, nr 902/15, z przeznaczeniem pod budowę garaży.

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I  publiczny przetarg ustny

 

 

I. Na sprzedaż nieruchomości gruntowych nie zabudowanych położonych przy ul. Ofiar Katynia, miasta Dębna, obręb 5, dz. 902/7,  nr 902/12,  nr 902/14,  nr 902/15,  z przeznaczeniem pod budowę garaży.

 

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania dla tego terenu. Poprzednio zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno działki znajdowały się na terenie oznaczonym symbolem C 11 NOP: tereny urządzeń do odprowadzania ścieków. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym uchwałą IV/24/98 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29.12.1998 oraz zmianie studium z dnia 16 marca 2005 roku teren oznaczony jest kolorem brązowym i zapisem: istniejące tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu.

Kształt działek korzystny w formie prostokąta. Posiadają dostęp do drogi publicznej utwardzonej, ul. Ofiar Katynia.

Uzbrojenie w pobliżu - sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i gazowa. Zagospodarowanie korzystne.

Nakłada się obowiązek zastosowania w formie i gabarytach budynków następujących ustaleń:

- zabudowy zgodnie z ustalonym wskaźnikiem powierzchni zabudowanej do powierzchni poszczególnych działek – 100%,

- zastosowanie gabarytów budynku o szerokości ściśle równej szerokości poszczególnych działek, wysokości 1 kondygnacji o poziomie kalenicy  i gzymsu dachu płaskiego (o spadku do 50%) nad terenem przyległym 2,70 m w linii frontowej (od strony północnej) z tolerancją 10%  i ze spadkiem i odwodnieniem w tym kierunku.

 

Dębno ul. Ofiar Katynia

 

Dz. nr  902/7               pow. 0,0018ha        Cena  wywoławcza          2.000,00                  KW   32153

Dz. nr  902/12             pow. 0,0020ha        Cena  wywoławcza          2.100,00                  KW   32153

Dz. nr  902/14             pow. 0,0018ha        Cena  wywoławcza          2.000,00                  KW   32153

Dz. nr  902/15             pow. 0,0018ha        Cena  wywoławcza          2.000,00                  KW   32153

 

nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2009 roku (piątek) o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Dębno.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić  do 24 marca 2009 roku na konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

 

·         Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości.

 

·         Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości 22% płatna jest w całości w terminie 30 dni , nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.

 

·         Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

·         Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

 

·         Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym

 

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 24-02-2009 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-02-2009
Ostatnia aktualizacja: - 24-02-2009 12:16