Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu ustnym


Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny

I. Na sprzedaż nieruchomości gruntowych nie zabudowanych położonych w rejonie ul. Kaliny -

Hołdowniczej, miasta Dębna, obręb 4, dz. nr 260/6, 260/7, 260/8, 260/10.

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Poprzednio, zgodnie z ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego m. Dębna działki znajdowały się na terenie oznaczonym symbolem A21, RP, RZ, RO: tereny upraw polowych, łąk i pastwisk, upraw ogrodniczych.

W studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno teren oznaczony kolorem żółtym i zapisem: tereny rolne, orne.

Kształt działek nr 260/6, nr 260/7, nr 260/8 korzystny w formie prostokąta i trapezu, natomiast działki 260/10 mniej korzystny w formie wydłużonego trapezu. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej, ul. Hołdowniczej i ul. Kaliny.

Sąsiedztwo i otoczenie działek stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, tereny rolne i leśne.

Uzbrojenie w oddaleniu: dla działek 260/6 i 260/7 zagospodarowanie korzystne, dla działek 260/8 i 260/10 mniej korzystne i nie korzystne.

Istnieje możliwość przyłączenia działki nr 260/7 do istniejącej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, natomiast działek 260/6, 260/8, 260/10 do nowo projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Dojazd do działki 260/7 od strony ul. Kaliny, natomiast do działek 260/6, 260/8 i 260/10 od strony przedłużenia ul. Hołdowniczej.

Działki porośnięte są drzewami i krzewami liściastymi oraz drzewami owocowymi. Na usunięcie drzew nie owocowych w przypadku nabycia nieruchomości należy uzyskać odpowiedzenie zezwolenie od Burmistrza Dębna.

Działki wyłączone z produkcji rolnej i sklasyfikowane są wg ewidencji gruntów jako Bp.

Dębno ul. Kaliny - Hołdownicza

Dz. nr 260/6 pow. 0,1790 ha Cena wywoławcza 60.000,00 zł KW 33173

Dz. nr 260/7 pow. 0,2061 ha Cena wywoławcza 69.00000 zł KW 33173

Dz. nr 260/8 pow. 0,1656 ha Cena wywoławcza 51.000,00 zł KW 33173

Dz. nr 260/10 pow. 0,2076 ha Cena wywoławcza 53.000,00 zł KW 33173

II. Na sprzedaż nieruchomości gruntowych nie zabudowanych położonych przy ul. Ofiar Katynia, miasta

Dębna, obręb 5, dz. 902/7, nr 902/12, nr 902/14, nr 902/15, nr 902/23.

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania dla tego terenu. Poprzednio zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno działki znajdowały się na terenie oznaczonym symbolem C 11 NOP: tereny urządzeń do odprowadzania ścieków. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym uchwałą IV/24/98 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29.12.1998 oraz zmianie studium z dnia 16 marca 2005 roku teren oznaczony jest kolorem brązowym i zapisem: istniejące tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu.

Kształt działek korzystny w formie prostokąta. Posiadają dostęp do drogi publicznej, ul. Ofiar Katynia.

Uzbrojenie w pobliżu - sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i gazowa. Zagospodarowanie korzystne.

Nakłada się obowiązek zastosowania w formie i gabarytach przedmiotowych budynków następujących ustaleń:

- zabudowy zgodnie z ustalonym wskaźnikiem powierzchni zabudowanej do powierzchni poszczególnych działek - 100%,

- zastosowanie gabarytów budynku o szerokości ściśle równej szerokości poszczególnych działek, wysokości 1 kondygnacji o poziomie kalenicy i gzymsu dachu płaskiego (o spadku do 50%0 nad terenem przyległym 2,70 m w linii frontowej (od strony północnej) z tolerancją i ze spadkiem i odwodnieniem w tym kierunku.

Dębno ul. Ofiar Katynia

Dz. nr 902/7 pow. 0,0018ha Cena wywoławcza 2.000,00 zł KW 32153

Dz. nr 902/12 pow. 0,0020ha Cena wywoławcza 2.100,00 zł KW 32153

Dz. nr 902/14 pow. 0,0018ha Cena wywoławcza 2.000,00 zł KW 32153

Dz. nr 902/15 pow. 0,0018ha Cena wywoławcza 2.000,00 zł KW 32153

Dz. nr 902/23 pow. 0,0018ha Cena wywoławcza 2.000,00 zł KW 32153

nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań

Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2008 roku (wtorek) o godz. 1000 w sali posiedzeń UM Dębno.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do 27 lutego 2008 roku na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości 22% płatna jest w całości w terminie 30 dni , nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.

  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 29-01-2008 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2008 11:11