Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dębna o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości

Ogłoszenie
B u r m i s t r z a   D ę b n a
z dnia  7 czerwca 2023 roku
 
o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:
 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0016 Suchlica gm. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr
 
44/11 o powierzchni 0,4197 ha                                cena wywoławcza - 110 000,00 zł
 
do ceny nieruchomości nie zostanie doliczony  podatek VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tj. DZ.U.2022.931 późn. zm.)
 
Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00027471/4.
 
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno  zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 października 2017 roku   działka położona jest w strefie peryferyjnej, w obrębie której ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej i związanej z produkcją rolniczą - na obszarach wiejskich.
 
Nieruchomość stanowi regularną działkę budowlaną zbliżoną kształtem do prostokąta z dojazdem drogą utwardzoną asfaltową. Lokalizacja nieruchomości korzystna w pobliżu drogi krajowej nr 23 z Dębna do Sarbinowa.  Posiada dostęp do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej. Działka o terenie płaskim, porośnięta chwastami i pojedynczymi drzewami, wymaga uporządkowania. Sąsiedztwo i otoczenie stanowi zabudowa produkcyjno - magazynowa, świetlica wiejska, tereny niezabudowane, rozproszona zabudowa mieszkaniowa i grunty rolne. Na działce zlokalizowany jest obiekt tymczasowy ( blaszany garaż) oraz dwa słupy żelbetowe. Nad działką przebiega napowietrzna linia NN.
 
Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2023 roku o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.  Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 12 lipca 2023 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001. Data dokonania wpłaty jest datą uznania rachunku bankowego gminy.
  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.
 
Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 07-06-2023 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 07-06-2023
Ostatnia aktualizacja: - 07-06-2023 11:51