Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I pisemny przetarg nieograniczony na okres jednego roku na dzierżawę terenu przeznaczonego pod ustawienie tablicy reklamowej

BURMISTRZ DĘBNA

ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na okres jednego roku na dzierżawę terenu  przeznaczonego pod ustawienie tablicy reklamowej

 

 Obręb 0004 Dębno, gm. Dębno    

- część działki nr 322/12 o powierzchni dzierżawy 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00020573 zgodnie z załącznikiem mapowym (obszar A).

Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

W/w teren przeznaczony jest pod ustawienie tablicy reklamowej (potykacz).

  1. Okres dzierżawy – jeden rok.
  2. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 30,00 zł/m2 miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT.  
  3. Czynsz płatny będzie miesięcznie w terminie do 15 każdego miesiąca. 
  4. Zaoferowana stawka czynszu waloryzowana będzie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług podany przez GUS z poprzedniego roku.
  5. Dzierżawca oprócz czynszu opłaca podatek od nieruchomości.

 

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko,

- datę sporządzenia oferty,   

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu,  

- propozycję stawki czynszu za wydzierżawienie gruntu,  

- czytelny podpis.

 

Oferty w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem „Przetarg – tablica reklamowa” należy złożyć  w terminie do 30.06.2021 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dębnie do godz. 900.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15,00 zł (słownie złotych: piętnaście 00/100), które należy wpłacić na konto GBS o/ Dębno nr 50 8355  0009 0007 7028 2000 0001. 

W razie wygrania przetargu wadium zaliczy się na poczet przyszłego czynszu dzierżawy.

W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy przez osobę, która wygrała przetarg wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2021 o godz. 930  w sali posiedzeń UM w Dębnie.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.    

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Daćko-Dawidowicz 10-06-2021 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 08-06-2021
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2021 14:14