herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 08:35:03
UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 08:33:53
UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 08:32:36
UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 08:31:03
ARCHIWUM Anna Szymczyk 2018-11-23 08:13:38
UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 08:07:17
kadencja 2018-2023 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:04:17
ZAŚWIADCZENIE O WYBORZE BURMISTRZA 2018 Anna Szymczyk 2018-11-23 07:45:37
ZAŚWIADCZENIE O WYBORZE BURMISTRZA 2018 Anna Szymczyk 2018-11-23 07:37:18
Zadania i Kompetencje Rady Miejskiej Anna Szymczyk 2018-11-23 06:38:48
Kierownictwo Urzędu Anna Szymczyk 2018-11-23 06:31:57
Dane teleadresowe Anna Szymczyk 2018-11-23 06:31:31
Burmistrz Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 06:30:31
KOMISJA WSPÓLNA - 26.11.2018 r. Anna Szymczyk 2018-11-22 15:14:21
TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI Anna Szymczyk 2018-11-22 15:13:17
Radni kadencji 2018-2023 Anna Szymczyk 2018-11-22 15:12:42
Radni kadencji 2018-2023 Anna Szymczyk 2018-11-22 15:12:14
II sesja 29.11.2018 Anna Szymczyk 2018-11-22 15:09:32
ZARZĄDZENIE NR 223/2018 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Anna Szymczyk 2018-11-22 06:56:32
wybory uzupełniające okręg nr 2 - 10.02.2019r. Anna Szymczyk 2018-11-22 06:55:54
wybory uzupełniające okręg nr 2 - 10.02.2019r. Anna Szymczyk 2018-11-22 06:55:39
sesje Rady Miejskiej Dębna Anna Szymczyk 2018-11-22 06:37:41
nagrania z sesji Anna Szymczyk 2018-11-22 06:34:46
link do sesji 22.11.2018r. Anna Szymczyk 2018-11-22 06:34:13
link do sesji 22.11.2018r. Anna Szymczyk 2018-11-22 06:33:32
petycja Wnioskodawca: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. Anna Szymczyk 2018-11-21 13:15:31
ZARZA?DZENIE NR 114/37/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci niezabudowanej przeznaczonej do dzierz?awy w drodze przetargowej Anna Szymczyk 2018-11-21 12:35:46
Protokół z przebiegu sesji z dnia 18.10.2018r. Anna Szymczyk 2018-11-21 11:54:07
Protokół z przebiegu LVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 10 września 2018 r. Anna Szymczyk 2018-11-21 11:24:54
Protokół z przebiegu sesji z dnia 18.10.2018r. Anna Szymczyk 2018-11-21 11:05:41
Protokół z przebiegu sesji z dnia 30.0.8.2018r. - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-11-21 11:04:33
Protokół z przebiegu LV sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 2 lipca 2018 - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-11-21 11:04:16
Protokół z przebiegu sesji z dnia 27.09.2018r. Anna Szymczyk 2018-11-21 11:03:48
Protokół z przebiegu sesji z dnia 14.09.2018r. Anna Szymczyk 2018-11-21 11:02:47
Protokół z przebiegu sesji z dnia 30.0.8.2018r. - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-11-21 11:01:31
Uchwała nr LX/408/2018 Rady Miejskiej Dębna w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2018-2025 Anna Szymczyk 2018-11-21 10:45:24
18.10.2018 Anna Szymczyk 2018-11-21 10:43:39
Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w obrębach Barnówko, Ostrowiec, Dolsk i Różańsko. Tomasz Jarema 2018-11-21 07:29:00
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w obrębach Barnówko, Ostrowiec, Dolsk i Różańsko. Tomasz Jarema 2018-11-21 07:25:35
Protokół w sprawie podsumowania głosowania nad BO Dębno 2019 Emilia Jenda 2018-11-20 12:11:28