herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej De?bna nr XLVIII/322/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2018. Anna Szymczyk 2019-01-24 12:56:00
UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2019 Anna Szymczyk 2019-01-24 12:55:38
Ogłoszenie - rekrutacja klasa IV i VII SP 2 w Dębnie Anna Dutkiewicz 2019-01-24 12:05:00
Rekrutacja klas IV i VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębnie Anna Dutkiewicz 2019-01-24 12:04:08
Ogłoszenie - harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Anna Dutkiewicz 2019-01-24 12:01:06
Ogłoszenie - kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Anna Dutkiewicz 2019-01-24 12:00:22
Zarządzenie nr 7/2/2019 z dnia 22.01.2019r. Anna Dutkiewicz 2019-01-24 11:59:43
ROK SZKOLNY 2019/2020 Anna Dutkiewicz 2019-01-24 11:59:01
Ogłoszenie - rekrutacja do klas I Anna Dutkiewicz 2019-01-24 11:58:02
OGŁOSZENIE - KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - dokument usunięty Anna Dutkiewicz 2019-01-24 11:57:37
Zarządzenie nr 8/2/2019 z dnia 22.01.2019r. Anna Dutkiewicz 2019-01-24 11:57:33
OGŁOSZENIE - TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH - dokument usunięty Anna Dutkiewicz 2019-01-24 11:56:45
zARZĄDZENIE NR 7/3/2019 bURMISTRZA dĘBNA W SPRAWIE OKREŚLENIA TERMINÓW PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH - dokument usunięty Anna Dutkiewicz 2019-01-24 11:56:42
zARZĄDZENIE NR 7/3/2019 bURMISTRZA dĘBNA W SPRAWIE OKREŚLENIA TERMINÓW PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH - dokument usunięty Anna Dutkiewicz 2019-01-24 11:55:07
OGŁOSZENIE - KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - dokument usunięty Anna Dutkiewicz 2019-01-24 11:53:59
OGŁOSZENIE - TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH - dokument usunięty Anna Dutkiewicz 2019-01-24 11:53:06
ROK SZKOLNY 2019/2020 Anna Dutkiewicz 2019-01-24 11:51:36
Sołtysi Anna Szymczyk 2019-01-24 08:17:50
ZARZA?DZENIE NR 6/3/2019 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budz?etu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2019 rok oraz zmiany w planie finansowym zadan? z zakresu administracji rza?dowej i innych zadan? zleconych ustawami na 2019 rok Anna Szymczyk 2019-01-24 08:07:59
Dane teleadresowe Emilia Jenda 2019-01-23 14:14:25
Dane statystyczne Gminy Dębno Emilia Jenda 2019-01-23 13:44:23
Sołtysi Anna Szymczyk 2019-01-23 07:53:19
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROAWDZANIE ŚCIEKÓW- GMINA DĘBNO Anna Szymczyk 2019-01-23 07:08:16
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROAWDZANIE ŚCIEKÓW- GMINA DĘBNO Anna Szymczyk 2019-01-23 07:07:24
Wyniku naboru na stanowisko SEKRETARZA GMINY Marzena Jarocka 2019-01-22 12:23:19
ZARZA?DZENIE NR 8/3/2019 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie okres?lenia termino?w przeprowadzenia poste?powania rekrutacyjnego oraz poste?powania uzupełniaja?cego, w tym termino?w składania dokumento?w, na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szko?ł podstawowych, prowadzonych przez Gmine? De?bno Anna Szymczyk 2019-01-22 11:38:45
ZARZA?DZENIE NR 7/3/2019 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie okres?lenia termino?w przeprowadzenia poste?powania rekrutacyjnego oraz poste?powania uzupełniaja?cego, w tym termino?w składania dokumento?w, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gmine? De?bno Anna Szymczyk 2019-01-22 11:38:12
Postanowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu I sesji Emilia Jenda 2019-01-22 11:27:01
I sesja w dniu 22.11.2018r. Emilia Jenda 2019-01-22 11:26:15
IV sesja Rady Miejskiej w Dębnie w dniu 25.01.2019 r. Emilia Jenda 2019-01-22 11:25:11
Komisja wspólna - 25.01.2019 r. Emilia Jenda 2019-01-22 11:22:50
ZARZĄDZENIE NR 5/2/2019 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia drugiej osoby upoważnionej do wykonywania wobec Burmistrza Dębna czynności z zakresu prawa pracy Anna Szymczyk 2019-01-22 08:24:33
Składy obwodowych komisji wyborczych Anna Stańczak 2019-01-21 15:04:38
I pisemny przetarg nieograniczony na 3 letnią dzierżawę działki nr 45/50 położonej w Dębnie, obręb 7 Katarzyna Trybel 2019-01-21 13:59:51
Wyniki naboru na stanowisko d/s kultury i sportu Marzena Jarocka 2019-01-21 09:00:26
Wyniki naboru na stanowisko Kierownika OKiS Marzena Jarocka 2019-01-21 08:59:28
ZARZĄDZENIE NR 5/2/2019 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia drugiej osoby upoważnionej do wykonywania wobec Burmistrza Dębna czynności z zakresu prawa pracy Anna Szymczyk 2019-01-18 10:27:09
ZARZA?DZENIE NR 4/1/2019 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2019 rok Anna Szymczyk 2019-01-18 08:10:15
ZARZA?DZENIE NR 2/1/2019 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno oraz planu finansowego zadan? z zakresu administracji rza?dowej i innych zadan? zleconych ustawami na rok 2019. Anna Szymczyk 2019-01-18 08:09:42
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie z dnia 17 stycznia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Dębnie zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. Anna Szymczyk 2019-01-17 13:05:12