herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad Agnieszka Ludynia 2018-04-10 09:38:27
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad Agnieszka Ludynia 2018-04-10 08:49:01
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad Agnieszka Ludynia 2018-04-10 08:48:45
Rejestr żłobków 2018 rok Anna Dutkiewicz 2018-04-09 11:00:20
Budowa nawierzchni ul. Łąkowej w Dębnie część II. Agnieszka Ludynia 2018-04-06 12:40:11
Budowa nawierzchni ul. Łąkowej w Dębnie część II. Agnieszka Ludynia 2018-04-06 12:39:56
aktualizacja kwoty Anna Dutkiewicz 2018-04-06 09:02:49
aktualizacja kwoty dotacji zgodnie z art 43 ust 1 pkt 1 Anna Dutkiewicz 2018-04-06 09:02:23
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych niezabudowanych dz. nr 23/34, 23/35, 45/31 położonych w obrębie 7 m. Dębno Katarzyna Trybel 2018-04-05 13:23:39
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (dz. 79/7 obręb 0006 m. Dębno) oraz II publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowych (dz. 268/7 i 268/8 obręb 0002 m. Dębno) Katarzyna Trybel 2018-04-05 13:22:05
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (dz. 79/7 obręb 0006 m. Dębno) oraz II publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowych (dz. 268/7 i 268/8 obręb 0002 m. Dębno) Katarzyna Trybel 2018-04-05 13:21:01
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych niezabudowanych dz. nr 23/34, 23/35, 45/31 położonych w obrębie 7 m. Dębno Katarzyna Trybel 2018-04-05 13:13:49
uchwała nr LII/347/2018 Rady Miejskiej Dębna w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2025 Anna Szymczyk 2018-04-04 06:37:17
uchwała nr LII/347/2018 Rady Miejskiej Dębna w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2025 Anna Szymczyk 2018-04-04 06:35:29
Protokół z sesji LI z dn. 1.03.2018 r. Emilia Jenda 2018-04-03 13:29:24
Sesje 2018 Emilia Jenda 2018-04-03 13:28:01
Sesje 2018 Emilia Jenda 2018-04-03 13:27:53
UCHWAŁA NR LII/349/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyraz?enia zgody na podwyz?szenie kapitału zakładowego Przedsie?biorstwa Wodocia?go?w i Kanalizacji Sp. z o.o. w De?bnie i obje?cie udziało?w przez Gmine? De?bno Anna Szymczyk 2018-04-03 10:37:39
UCHWAŁA NR LII/348/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala w De?bnie im. s?w. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. Anna Szymczyk 2018-04-03 10:37:00
UCHWAŁA NR LII/346/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej De?bna nr XLVIII/322/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2018. Anna Szymczyk 2018-04-03 10:35:41
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-03-30 11:58:31
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-03-30 11:57:54
UCHWAŁA NR LII/351/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy De?bno na okre?gi wyborcze, ustalenia ich granic i numero?w oraz liczby radnych wybieranych w kaz?dym okre?gu. Anna Szymczyk 2018-03-30 10:44:34
UCHWAŁA NR LII/352/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 29 marca 2018 r. podziału gminy De?bno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numero?w oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Anna Szymczyk 2018-03-30 10:43:27
UCHWAŁA NR LII/352/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 29 marca 2018 r. podziału gminy De?bno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numero?w oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-03-30 10:42:59
UCHWAŁA NR LII/352/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 29 marca 2018 r. podziału gminy De?bno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numero?w oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-03-30 10:42:40
UCHWAŁA NR LII/356/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynnos?c? Burmistrza De?bna Anna Szymczyk 2018-03-30 10:41:30
UCHWAŁA NR LII/355/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynnos?c? Burmistrza De?bna Anna Szymczyk 2018-03-30 10:40:41
UCHWAŁA NR LII/354/ 2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wykazu ka?pielisk na terenie Gminy De?bno w roku 2018. Anna Szymczyk 2018-03-30 10:39:50
UCHWAŁA NR LII/353/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda znajduja?cego sie? u zbiegu ulic Wojska Polskiego , Piasta i I Armii na terenie miasta De?bna Anna Szymczyk 2018-03-30 10:38:23
UCHWAŁA NR LII/352/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 29 marca 2018 r. podziału gminy De?bno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numero?w oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Anna Szymczyk 2018-03-30 10:37:31
UCHWAŁA NR LII/351/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy De?bno na okre?gi wyborcze, ustalenia ich granic i numero?w oraz liczby radnych wybieranych w kaz?dym okre?gu. Anna Szymczyk 2018-03-30 10:35:38
UCHWAŁA NR LII/350/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyje?cia ?PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZE?TAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOS?CI ZWIERZA?T NA TERENIE GMINY DE?BNO W 2018 ROKU? Anna Szymczyk 2018-03-30 10:34:32
29.03.2018r. Anna Szymczyk 2018-03-30 10:26:23
Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania cypla nad jeziorem Lipowo w Dębnie Agnieszka Ludynia 2018-03-29 11:11:18
Oferta LZS Santos Sarbinowo Emilia Jenda 2018-03-28 13:33:32
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad Agnieszka Ludynia 2018-03-26 14:20:06
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad Agnieszka Ludynia 2018-03-26 14:17:38
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad Agnieszka Ludynia 2018-03-26 14:11:32
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad Agnieszka Ludynia 2018-03-26 14:05:32