herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno im. Antoniego Dobrowolskiego Anna Szymczyk 2017-11-16 10:14:42
Urząd Stanu Cywilnego (USC) Anna Szymczyk 2017-11-16 10:13:25
raport z konsultacji Anna Dutkiewicz 2017-11-15 10:38:35
ogłoszenie Anna Dutkiewicz 2017-11-15 10:38:09
raport z konsultacji Anna Dutkiewicz 2017-11-15 10:37:39
Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Dębnie kadencja 2014-2018 Emilia Jenda 2017-11-14 13:29:50
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych-AKTYWNA TABLICA Jakub Stryjewski 2017-11-14 11:44:21
http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwDebnie/tabBrowser/bags//2041/Zbi%C3%B3r-akt%C3%B3w-prawa-miejscowego Anna Szymczyk 2017-11-14 10:54:40
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie - ETAP II Agnieszka Ludynia 2017-11-14 09:15:13
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie - ETAP II Agnieszka Ludynia 2017-11-14 09:12:08
ZARZĄDZENIE NR 118/33/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2017-11-13 09:33:44
ZARZĄDZENIE NR 117/33/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2017-11-13 09:32:14
ZARZĄDZENIE NR 116/33/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym Anna Szymczyk 2017-11-13 09:31:36
ZARZĄDZENIE NR 115/33/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości Anna Szymczyk 2017-11-13 09:30:23
listopad Anna Szymczyk 2017-11-13 09:28:26
Ognisko Wychowawcze "NASZ DOM" - Prowadzenie Orkiestry Dętej Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-10 11:49:59
Ognisko Wychowawcze "NASZ DOM" - Prowadzenie Orkiestry Dętej Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-10 11:45:37
Utwardzenie placu przy ul. Ofiar Katynia w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-11-10 10:23:06
Utwardzenie placu przy ul. Ofiar Katynia w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-11-10 10:22:35
I rokowania na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej dz. nr 23/39 położonej w obrębie 7 m. Dębno Katarzyna Trybel 2017-11-09 12:26:10
ZARZĄDZENIE NR 104/31/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. Anna Szymczyk 2017-11-06 07:00:10
ZARZĄDZENIE NR 105/31/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2017-11-06 06:59:23
ZARZĄDZENIE NR 106/31/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Gminie Dębno. Anna Szymczyk 2017-11-06 06:58:34
ZARZĄDZENIE NR 107/31/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przyjęcia polityki przetwarzania danych osobowych do realizacji projektów w zakresie edukacji. Anna Szymczyk 2017-11-06 06:57:51
ZARZĄDZENIE NR 108/32/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości zabudowanej oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów działką nr 878/6 położonej w Dębnie przy ul. Słowackiego 26 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami Anna Szymczyk 2017-11-06 06:57:10
ZARZĄDZENIE NR 109/32/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania i funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Anna Szymczyk 2017-11-06 06:56:26
ZARZĄDZENIE NR 114/32/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyłączenia ze sprzedaży budynków mieszkalnych,lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębno. Anna Szymczyk 2017-11-06 06:55:05
ZARZĄDZENIE NR 113/32/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. Anna Szymczyk 2017-11-06 06:54:27
ZARZA?DZENIE NR 112/32/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 paz?dziernika 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2017 rok. Anna Szymczyk 2017-11-06 06:53:11
Zarządzenie Burmistrza Dębna nr 111/32/2017 z dnia 30.10.2017r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji przysługującej na dziecko w niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Dębno Anna Szymczyk 2017-11-06 06:52:15
Zapytanie na dostawę materiałów papierniczych i biurowych do szkół podstawowych. Iza Kubiak-Mazepa 2017-11-03 12:03:25
Utwardzenie placu przy ul. Ofiar Katynia w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-11-03 11:03:05
Utwardzenie placu przy ul. Ofiar Katynia w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-11-03 11:02:36
Obwieszczenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Tomasz Jarema 2017-11-02 14:47:20
Budowa FIT PARK siłowni zewnętrznej w parku wiejskim w miejscowości Warnice Agnieszka Ludynia 2017-11-02 14:28:31
Budowa FIT PARK siłowni zewnętrznej w parku wiejskim w miejscowości Warnice Agnieszka Ludynia 2017-11-02 14:26:13
Obwieszczenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą rozbudowa fermy trzody chlewnej w m.Cychry na dz. 200/3 w obrębie geodezyjnym Cychry, gm. Dębno, pow. myśliborski Katarzyna Trybel 2017-11-02 13:03:25
UCHWAŁA NR XLVI/311/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Różańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Różańsku Anna Szymczyk 2017-11-02 10:41:24
UCHWAŁA NR XLVI/310/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Cychrach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława St. Reymonta w Cychrach Anna Szymczyk 2017-11-02 10:40:46
UCHWAŁA NR XLVI/309/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sarbinowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Sarbinowie Anna Szymczyk 2017-11-02 10:39:57