herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2.07.2018r. Anna Szymczyk 2018-08-03 12:23:18
ZARZĄDZENIE NR 79/24/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Anna Szymczyk 2018-08-02 10:57:43
ZARZĄDZENIE NR 78/24/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wniesienia aportem nieruchomości na rzecz Dębnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Anna Szymczyk 2018-08-02 10:57:01
Obwieszczenie Burmistrza Dębna w prawie wyłożenia do publicznego wglądu "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębno Emilia Jenda 2018-08-01 11:14:49
Odbiór odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-27 12:30:44
Odbiór odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-27 12:30:26
Protokół nr 42/2018 Emilia Jenda 2018-07-26 14:07:30
Protokół nr 41/2018 Emilia Jenda 2018-07-26 14:07:07
Protokół nr 40/2018 Emilia Jenda 2018-07-26 14:06:45
Protokół 39/2018 Emilia Jenda 2018-07-26 14:06:21
Protokół 38/2018 Emilia Jenda 2018-07-26 14:05:36
Protokół z przebiegu LIV sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 24 maja 2018 r. Emilia Jenda 2018-07-26 14:04:35
Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Dębnie kadencja 2014-2018 Emilia Jenda 2018-07-26 14:03:25
ZARZA?DZENIE NR 76/23/2018 RADY MIEJSKIEJ W DE?BNIE z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia jej zadan? i trybu pracy. Anna Szymczyk 2018-07-25 14:28:15
ZARZA?DZENIE NR 75/22/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu poste?powania okres?laja?cego zasady udzielania zamo?wien? publicznych, dla kto?rych nie stosuje sie? przepiso?w ustawy Prawo zamo?wien? publicznych przez Gmine? De?bno w realizacji zadan? zgodnie z obowia?zuja?cymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnos?ci wydatko?w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spo?jnos?ci na lata 2014 ? 2020. Anna Szymczyk 2018-07-25 14:27:43
ZARZA?DZENIE NR 74/22/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok. Anna Szymczyk 2018-07-25 14:27:02
ZARZA?DZENIE NR 74/22/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok. Anna Szymczyk 2018-07-25 14:25:47
Protokół z przebiegu LV sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 2 lipca 2018 r. Emilia Jenda 2018-07-25 11:53:16
Sukcesywna dostawa środków czystości dla placówek oświatowy na terenie miasta i gminy Dębno w roku szkolnym 2018/2019 Jakub Stryjewski 2018-07-24 13:32:31
Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-24 13:12:17
Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-24 13:12:04
Kompleksowy remont i przebudowa hali sportowej z zapleczem technicznym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-24 12:07:15
Kompleksowy remont i przebudowa hali sportowej z zapleczem technicznym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-24 12:06:53
NABÓR na stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat Marzena Jarocka 2018-07-24 10:41:53
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:05:57
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:05:41
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:05:30
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:03:53
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:02:38
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:02:30
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:02:22
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:02:14
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 12:57:51
Budowa linii oświetleniowej przy ścieżce rowerowej z Dębna do Oborzan, oświetlenia drogowego w Dębnie na zaułku przy ulicy Chojeńskiej i w Smolnicy. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 10:15:03
Budowa linii oświetleniowej przy ścieżce rowerowej z Dębna do Oborzan, oświetlenia drogowego w Dębnie na zaułku przy ulicy Chojeńskiej i w Smolnicy. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 10:14:47
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku Adam Szyszka 2018-07-20 14:09:27
Obwieszczenie Burmistrza Dębna w sprawie kalendarza polowań na rok 2018/2019 Emilia Jenda 2018-07-20 08:35:36
Obwieszczenia - dokument usunięty Emilia Jenda 2018-07-20 08:34:31
Rejestr polowań zbiorowych - dokument usunięty Emilia Jenda 2018-07-20 08:34:30
Rejestr polowań zbiorowych - dokument usunięty Emilia Jenda 2018-07-20 08:33:14