herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe "Wycinka i przycinka drzew na cmentarzach w Dębnie" Katarzyna Trybel 2019-02-06 14:45:48
Sołtysi Anna Szymczyk 2019-02-04 18:44:16
Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec, gm. Dębno. Agnieszka Ludynia 2019-02-04 14:28:21
Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec, gm. Dębno. Agnieszka Ludynia 2019-02-04 14:28:00
Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec, gm. Dębno. Agnieszka Ludynia 2019-02-04 14:27:53
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Kaliny oraz I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej dz. nr 302/4 położonej w obrębie 0006 m. Dębno Katarzyna Trybel 2019-02-04 11:12:58
Rejestr polowań zbiorowych 09.02.2019 KŁ Dzik Dębno Katarzyna Trybel 2019-02-01 13:23:45
załącznik do ogłoszenia Anna Dutkiewicz 2019-02-01 10:30:14
ogłoszenie - podstawowa kowta dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolach Anna Dutkiewicz 2019-02-01 10:29:27
dotacje 2019r. Anna Dutkiewicz 2019-02-01 10:26:56
Sołtysi Emilia Jenda 2019-01-31 14:26:27
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu (OKiS) Emilia Jenda 2019-01-31 08:27:18
Rejestr wniosków Radnych Ewa Bajkiewicz 2019-01-30 12:37:27
Rejestr wniosków radnych - dokument usunięty Ewa Bajkiewicz 2019-01-30 12:36:28
Rejestr zapytań radnych - dokument usunięty Ewa Bajkiewicz 2019-01-30 12:32:55
Rejestr zapytań Radnych kadencja 2018-2023 Ewa Bajkiewicz 2019-01-30 12:32:31
Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec, gm. Dębno. Agnieszka Ludynia 2019-01-30 09:47:47
Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec, gm. Dębno. Agnieszka Ludynia 2019-01-30 09:43:52
Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec, gm. Dębno. Agnieszka Ludynia 2019-01-30 09:43:44
Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec, gm. Dębno. Agnieszka Ludynia 2019-01-30 09:43:38
Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec, gm. Dębno. Agnieszka Ludynia 2019-01-30 09:43:22
Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec, gm. Dębno. Agnieszka Ludynia 2019-01-30 09:42:21
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2019-01-30 09:36:42
Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec, gm. Dębno. Agnieszka Ludynia 2019-01-30 09:36:33
Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec, gm. Dębno. Agnieszka Ludynia 2019-01-30 09:35:45
Rejestr zapytań radnych - dokument usunięty Emilia Jenda 2019-01-29 14:37:54
Rejestr uchwał Emilia Jenda 2019-01-29 14:37:36
Protokół nr 4 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Emilia Jenda 2019-01-29 14:36:58
Nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Marzena Jarocka 2019-01-29 09:02:11
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2019-01-25 14:14:18
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2019-01-25 14:11:35
UCHWAŁA NR LIX/391/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatko?w i opłat stanowia?cych dochody budz?etu Gminy De?bno Anna Szymczyk 2019-01-24 13:07:14
UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów Anna Szymczyk 2019-01-24 13:05:27
UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok Anna Szymczyk 2019-01-24 13:05:01
UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: obniżenia ceny drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2019 rok Anna Szymczyk 2019-01-24 13:04:12
UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyraz?enia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własnos?ci grunto?w stanowia?cych własnos?c? Gminy De?bno Anna Szymczyk 2019-01-24 12:58:54
UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu uz?ytkowania toru rowerowego typu pumptrack w parku miejskim w De?bnie przy ul. Mys?liborskiej Anna Szymczyk 2019-01-24 12:58:29
UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przysta?pienia Gminy De?bno do wieloletniego rza?dowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 oraz podwyz?szenia kwoty kryterium dochodowego. Anna Szymczyk 2019-01-24 12:58:10
UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy De?bno na lata 2019-2023 Anna Szymczyk 2019-01-24 12:57:38
UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przysta?pienia Gminy De?bno do wieloletniego rza?dowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 oraz podwyz?szenia kwoty kryterium dochodowego. Anna Szymczyk 2019-01-24 12:56:48