herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 09:00:25
UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 09:00:15
UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 09:00:04
UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych oraz ustalenia zakresu ich działalności. Anna Szymczyk 2018-11-23 08:59:46
UCHWAŁA NR I/7/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 08:59:26
SESJA 22.11.2018r. Anna Szymczyk 2018-11-23 08:58:57
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KADENCJA 2018-2023 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:58:16
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2014 ROK Anna Szymczyk 2018-11-23 08:57:49
Oświadczenia za 2015 rok Anna Szymczyk 2018-11-23 08:57:36
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2015 - jednostki organizacyjne Anna Szymczyk 2018-11-23 08:57:27
Oświadczenia majątkowe za 2016 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:57:17
Oświadczenia za 2017 r. Anna Szymczyk 2018-11-23 08:57:06
Oświadczenia koniec kadencji 2014-2018 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:56:53
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE koniec kadencji 2010-2014 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:54:55
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2013 R. Anna Szymczyk 2018-11-23 08:54:46
Oświadczenia za rok 2012 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:54:35
oświadczenia za 2011 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:54:25
OŚWIADCZENIA za 2010 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:54:14
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:53:19
Oświadczenia na zakończenie kadencji 2006-2010 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:53:07
OŚWIADCZENIA za 2009 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:52:55
Oświadczenia za 2008 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:52:43
ARCHIWUM Anna Szymczyk 2018-11-23 08:52:05
Dyżury Radnych Anna Szymczyk 2018-11-23 08:50:49
Protokoły z sesji RM Anna Szymczyk 2018-11-23 08:50:20
Plan pracy Rady Miejskiej Anna Szymczyk 2018-11-23 08:50:11
Interpelacje Anna Szymczyk 2018-11-23 08:50:01
Protokoły komisji rewizyjnej Anna Szymczyk 2018-11-23 08:49:53
Plan pracy komisji Anna Szymczyk 2018-11-23 08:43:16
Rejestr wniosków Anna Szymczyk 2018-11-23 08:43:07
Rejestr zapytań radnych Anna Szymczyk 2018-11-23 08:42:56
Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Dębnie kadencja 2014-2018 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:42:47
Rejestr wniosków mieszkańców i organizacji społecznych działających w Gminie Dębno Kadencja 2014-2018 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:42:32
REJESTR SKARG KADENCJA 2014-2018 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:42:21
Komisje Rady kadencja 2010-2014 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:42:01
Terminy i porządek sesji Anna Szymczyk 2018-11-23 08:41:41
Komisje Rady kadencja 2014-2018 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:41:32
Skład Rady Miejskiej Anna Szymczyk 2018-11-23 08:41:06
UCHWAŁA NR I/7/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 08:39:08
UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych oraz ustalenia zakresu ich działalności. Anna Szymczyk 2018-11-23 08:35:53