herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-05-16 09:02:19
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-05-16 09:01:33
Ogłoszenie z dn. 14.05.2018 r. Emilia Jenda 2018-05-14 15:55:46
NABÓR na stanowisko ds. ochrony danych osobowych Marzena Jarocka 2018-05-14 14:17:15
LIV sesja Rady Miejskiej w Dębnie w dn. 24.05.2018 r. Emilia Jenda 2018-05-14 09:24:47
ZARZĄDZENIE NR 40/12/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wykupu prawa własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2/5 o powierzchni 0,1005 ha położonej w obrębie 0004 m. Dębno gm. Dębno przy ul. Szczęśliwej Anna Szymczyk 2018-05-14 07:07:19
ZARZĄDZENIE NR 39/12/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej Anna Szymczyk 2018-05-14 07:06:38
ZARZĄDZENIE NR 38/12/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie: zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego Anna Szymczyk 2018-05-14 07:06:00
ZARZĄDZENIE NR 36/12/18 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela za nieobecnego dyrektora w szkołach i przedszkolach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora Anna Szymczyk 2018-05-14 07:05:26
ZARZĄDZENIE NR 37/12/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i klas gimnazjalnych funkcjonujących na terenie gminy Dębno Anna Szymczyk 2018-05-14 07:05:14
ZARZĄDZENIE NR 36/12/18 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela za nieobecnego dyrektora w szkołach i przedszkolach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora Anna Szymczyk 2018-05-14 07:04:31
ZARZĄDZENIE NR 35/12/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej Anna Szymczyk 2018-05-14 07:03:50
ZARZĄDZENIE NR 34/12/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2018-05-14 07:03:04
ZARZĄDZENIE NR 33/12/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2018-05-14 07:01:56
ZARZĄDZENIE NR 33/12/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2018-05-14 07:01:19
maj Anna Szymczyk 2018-05-14 07:00:44
NABÓR NA STANOWISKO d/s przygotowania i realizacji inwestycji Marzena Jarocka 2018-05-11 12:46:18
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad Agnieszka Ludynia 2018-05-11 12:42:12
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad Agnieszka Ludynia 2018-05-11 12:41:09
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT pt. Cięcia sanitarne drzew na cmentarzu w m. Dyszno Katarzyna Trybel 2018-05-11 11:03:49
Świadczenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad". Agnieszka Ludynia 2018-05-09 07:18:29
Świadczenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad". Agnieszka Ludynia 2018-05-09 07:15:51
Zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji dokumentacji uzbrojenia NZPOW Agnieszka Ludynia 2018-05-07 15:42:33
ZARZĄDZENIE NR 29/11/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok Anna Szymczyk 2018-05-07 11:38:20
Zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji dokumentacji uzbrojenia NZPOW Agnieszka Ludynia 2018-05-07 10:11:53
Zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji dokumentacji uzbrojenia NZPOW - dokument usunięty Agnieszka Ludynia 2018-05-07 10:06:27
Zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji dokumentacji uzbrojenia NZPOW - dokument usunięty Agnieszka Ludynia 2018-05-07 10:06:03
ZARZĄDZENIE NR 31/11/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie : stawek czynszu za 1m2 powierzchni: pomieszczeń gospodarczych, gruntów pod pomieszczenia gospodarcze, gruntów pod garaże, dodatkowe piwnice w zasobach Gminy Dębno a zarządzanych przez Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Anna Szymczyk 2018-05-07 08:35:55
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad Agnieszka Ludynia 2018-05-07 08:29:15
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad Agnieszka Ludynia 2018-05-07 08:28:37
ZARZA?DZENIE NR 28/11/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok Anna Szymczyk 2018-04-30 14:20:43
26.04.2018r. Anna Szymczyk 2018-04-30 10:50:41
29.03.2018r. Anna Szymczyk 2018-04-30 10:50:13
ZARZĄDZENIE NR 32/11/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie stawek czynszu za 1 m2 powierzchni: garaży, placów pod działalność gospodarczą, ogrodów przydomowych będących w zasobach gminy Dębno,a zarządzanych przez Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Anna Szymczyk 2018-04-30 10:48:46
ZARZĄDZENIE NR 31/11/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie : stawek czynszu za 1m2 powierzchni: pomieszczeń gospodarczych, gruntów pod pomieszczenia gospodarcze, gruntów pod garaże, dodatkowe piwnice w zasobach Gminy Dębno a zarządzanych przez Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Anna Szymczyk 2018-04-30 10:48:14
ZARZĄDZENIE NR 30/11/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, socjalnych oraz komórek przynależnych do mieszkań będących w zasobach gminy Dębno, a zarządzanych przez Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Anna Szymczyk 2018-04-30 10:47:38
ZARZĄDZENIE NR 27/10/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku niespełniania przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i obowiązku przedszkolnego Anna Szymczyk 2018-04-30 10:47:04
ZARZĄDZENIE NR 25/9/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 722 o powierzchni 0,2600 ha położonej w obrębie 0003 Różańsko gm. Dębno wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Anna Szymczyk 2018-04-30 10:46:22
kwiecień Anna Szymczyk 2018-04-30 10:44:14
UCHWAŁA NR LIII/360/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wniesienia dopłaty do Szpitala w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. Anna Szymczyk 2018-04-30 10:43:31