herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
rejestr interpelacji 2018-2023 Ewa Bajkiewicz 2019-02-08 08:46:33
Interpelacje i zapytania - dokument usunięty Ewa Bajkiewicz 2019-02-08 08:45:39
Komisje 19 i 21.02.2019r. Ewa Bajkiewicz 2019-02-08 08:43:15
Rejestr zapytań Radnych kadencja 2018-2023 Ewa Bajkiewicz 2019-02-08 08:39:41
V sesja - 28.02.2019r. Ewa Bajkiewicz 2019-02-08 08:37:54
V sesja - 28.02.2019r. - dokument usunięty Ewa Bajkiewicz 2019-02-08 08:37:15
V sesja - 28.02.2019r. - dokument usunięty Ewa Bajkiewicz 2019-02-08 08:37:06
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 07.02.2019 r. Sylwia Pelczarska 2019-02-07 14:19:39
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 07.02.2019 r. - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2019-02-07 14:18:25
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 07.02.2019 r. - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2019-02-07 14:18:13
Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec, gm. Dębno. Agnieszka Ludynia 2019-02-07 12:56:09
Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec, gm. Dębno. Agnieszka Ludynia 2019-02-07 12:55:05
Interpelacje 2018 - dokument usunięty Ewa Bajkiewicz 2019-02-07 11:57:22
Rejestr uchwał Ewa Bajkiewicz 2019-02-07 11:56:10
UCHWAŁA NR IV/37/2019 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbinowie. Ewa Bajkiewicz 2019-02-07 11:55:22
UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Szczecin realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości Ewa Bajkiewicz 2019-02-07 11:54:32
25.01.2019 - dokument usunięty Ewa Bajkiewicz 2019-02-07 11:54:04
- dokument usunięty Ewa Bajkiewicz 2019-02-07 11:53:59
UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Szczecin realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości - dokument usunięty Ewa Bajkiewicz 2019-02-07 11:53:57
UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Szczecin realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości - dokument usunięty Ewa Bajkiewicz 2019-02-07 11:53:48
- dokument usunięty Ewa Bajkiewicz 2019-02-07 11:51:57
Rejestr interpelacji radnych - dokument usunięty Ewa Bajkiewicz 2019-02-07 11:43:18
25.01.2019 - dokument usunięty Ewa Bajkiewicz 2019-02-07 11:24:57
UCHWAŁA NR IV/35/2019 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie. Ewa Bajkiewicz 2019-02-07 11:18:00
UCHWAŁA NR IV/34/2019 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego Ewa Bajkiewicz 2019-02-07 11:16:07
UCHWAŁA NR IV/33/2019 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego Ewa Bajkiewicz 2019-02-07 11:14:31
UCHWAŁA NR IV/32/2019 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. i objęcie udziałów przez Gminę Dębno Ewa Bajkiewicz 2019-02-07 11:13:46
UCHWAŁA NR IV/31/2019 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej De?bna nr III/17/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2019. Ewa Bajkiewicz 2019-02-07 11:12:12
sesja 25.01.2019r. Ewa Bajkiewicz 2019-02-07 11:06:04
Rejestr zapytań Radnych kadencja 2018-2023 Ewa Bajkiewicz 2019-02-07 11:05:34
Rejestr wniosków Radnych Ewa Bajkiewicz 2019-02-07 11:05:06
ZARZĄDZENIE NR 12/4/2019 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2019 rok Mirosław Turów 2019-02-07 10:57:57
ZARZĄDZENIE NR 11/4/2019 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2019 rok Mirosław Turów 2019-02-07 10:56:32
ZARZĄDZENIE NR 10/4/2019 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Kultury oraz ustalenia regulaminu jej działania. Mirosław Turów 2019-02-07 10:55:15
ZARZĄDZENIE NR 9/4/2019 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony, lokalu socjalnego, pomieszczenia tymczasowego. Mirosław Turów 2019-02-07 10:53:19
Sołtysi Mirosław Turów 2019-02-07 10:51:17
petycja z dnia 31.01.2019 w sprawie oświetlenia ul. BURSZTYNOWEJ Mirosław Turów 2019-02-07 10:48:21
petycja z dnua 31.01.2019 w sprawie naprawy drogi ul. BURSZTYNOWEJ Mirosław Turów 2019-02-07 10:48:08
petycja z dnua 31.01.2019 w sprawie naprawy drogi ul. BURSZTYNOWEJ Mirosław Turów 2019-02-07 10:47:52
petycja z dnia 31.01.2019 w sprawie oświetlenia ul. BURSZTYNOWEJ Mirosław Turów 2019-02-07 10:46:55