herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
25.01.2018r. Anna Szymczyk 2018-01-30 08:19:07
informacje 2018 Anna Szymczyk 2018-01-30 08:18:08
UCHWAŁA NR XLIX/335/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat Anna Szymczyk 2018-01-30 08:17:42
UCHWAŁA NR XLIX/334/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dębno Anna Szymczyk 2018-01-30 08:17:06
UCHWAŁA NR XLIX/333/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Szczecin realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości Anna Szymczyk 2018-01-30 08:16:29
UCHWAŁA NR XLIX/332/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dębno Anna Szymczyk 2018-01-30 08:15:51
UCHWAŁA NR XLIX/331/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dębno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji Anna Szymczyk 2018-01-30 08:15:19
25 stycznia 2018 Anna Szymczyk 2018-01-30 08:14:15
uchwały 2018 Anna Szymczyk 2018-01-30 08:13:58
uchwały 2018 Anna Szymczyk 2018-01-30 08:13:47
ZARZĄDZENIE NR 10/2/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokalu Anna Szymczyk 2018-01-30 08:13:20
ZARZĄDZENIE NR 7/2/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego Anna Szymczyk 2018-01-30 08:12:42
ZARZĄDZENIE NR 6/1/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2018 rok Anna Szymczyk 2018-01-30 08:11:58
ZARZĄDZENIE NR 005/01/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018. Anna Szymczyk 2018-01-30 08:10:31
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:43:24
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:43:14
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:36:43
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:34:44
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:34:26
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:33:42
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:31:54
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:31:34
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:30:43
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:30:06
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:29:25
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:28:53
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:25:40
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:21:59
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:21:27
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:21:09
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:20:20
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:19:52
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:17:59
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:17:38
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:16:28
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:15:27
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:14:21
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:14:06
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:10:42
Obwieszczenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwąbudowa trzech obiektów inwentarskich do tuczu indyka na działce o nr ewid. gr. 568/1 obręb Różańsko, gmina Dębno, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie Katarzyna Trybel 2018-01-25 14:57:44