herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 10.05.2015r. Anna Szymczyk 2018-11-23 12:55:46
wybory ponowne - okręg nr 16 - Termin 22 marca 2015r. Anna Szymczyk 2018-11-23 12:55:34
Wybory uzupełniające - okręg nr 21 - Termin 12 kwietnia 2015r. Anna Szymczyk 2018-11-23 12:55:25
wybory samorządowe 2014 Anna Szymczyk 2018-11-23 12:55:17
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014r. Anna Szymczyk 2018-11-23 12:55:07
wybory 2011 Anna Szymczyk 2018-11-23 12:54:57
wybory samorządowe 2010 Anna Szymczyk 2018-11-23 12:54:49
Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-11-23 12:54:33
Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 2010r. Anna Szymczyk 2018-11-23 12:54:14
Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca 2009r. Anna Szymczyk 2018-11-23 12:54:04
Wybory Samorządowe 2006 Anna Szymczyk 2018-11-23 12:53:47
Wybory 2005 Anna Szymczyk 2018-11-23 12:53:36
ARCHIWUM Anna Szymczyk 2018-11-23 12:53:01
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-11-23 12:40:20
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-11-23 12:33:51
Stowarztyszenie Edukacyjne na rzecz Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" Sylwia Pelczarska 2018-11-23 11:10:13
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GNiOŚ.6220.1.2016.KT dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu usług tartacznych przy ulicy Leśnej 31 w miejscowości Dębno na nieruchomości oznaczonej nr ew. dz. 314/1 - obr. 006 Dębno Katarzyna Trybel 2018-11-23 10:22:40
Koło Łowiecki DZIK Myślibórz kalendarz polowań 11-12.2018 Katarzyna Trybel 2018-11-23 10:02:31
Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2014 - 2022 Anna Szymczyk 2018-11-23 09:19:50
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY DĘBNO NA LATA 2007-2013 Anna Szymczyk 2018-11-23 09:19:29
STRATEGIA ROZWOJU GMINY Anna Szymczyk 2018-11-23 09:19:01
Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na lata 2009-2015 Anna Szymczyk 2018-11-23 09:18:24
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dębno na lata 2008 - 2015 Anna Szymczyk 2018-11-23 09:17:35
strategia prolblemów społecznych Anna Szymczyk 2018-11-23 09:17:14
Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochron y Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2015 na terenie gminy D ę bno. Anna Szymczyk 2018-11-23 09:16:58
STRATEGIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Anna Szymczyk 2018-11-23 09:16:26
PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOSCI NA LATA 2013 - 2015 Anna Szymczyk 2018-11-23 09:15:24
Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Anna Szymczyk 2018-11-23 09:14:46
PLAN GMINNEGO WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI Anna Szymczyk 2018-11-23 09:05:39
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE DĘBNO NA 2009 ROK Anna Szymczyk 2018-11-23 09:05:03
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na rok 2010 Anna Szymczyk 2018-11-23 09:04:44
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na rok 2011 Anna Szymczyk 2018-11-23 09:04:28
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na rok 2012 Anna Szymczyk 2018-11-23 09:04:08
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na rok 2013 Anna Szymczyk 2018-11-23 09:03:53
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na rok 2014 Anna Szymczyk 2018-11-23 09:03:41
PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE DĘBNO NA 2015 ROK Anna Szymczyk 2018-11-23 09:03:25
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na 2016 rok Anna Szymczyk 2018-11-23 09:03:10
PROGRAM PROFILAKTYKI Anna Szymczyk 2018-11-23 09:02:35
UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 09:00:49
UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 09:00:34