herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie finansowe Gminy Dębno za 2017 rok Adam Szyszka 2018-05-25 12:06:57
Uchwała RIO nr XCVI.190.2018 w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia. Adam Szyszka 2018-05-25 12:05:30
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2017 rok Adam Szyszka 2018-05-25 12:03:20
asda - dokument usunięty Adam Szyszka 2018-05-25 11:57:53
Informacje z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku Adam Szyszka 2018-05-25 11:57:49
asda - dokument usunięty Adam Szyszka 2018-05-25 11:57:34
Informacje z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku Adam Szyszka 2018-05-25 11:57:20
Informacje kwartalne Adam Szyszka 2018-05-25 11:56:11
2018 rok Adam Szyszka 2018-05-25 11:55:52
2018 rok Adam Szyszka 2018-05-25 11:55:45
Informacje z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku Adam Szyszka 2018-05-25 11:54:25
Informacje z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku Adam Szyszka 2018-05-25 10:00:06
Informacje z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku Adam Szyszka 2018-05-25 09:59:37
Uchwała nr XXI.66.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15.01.2018 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dębno Adam Szyszka 2018-05-25 09:54:54
Uchwała nr XXI.67.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15.01.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Dębno na 2018 rok Adam Szyszka 2018-05-25 09:54:39
Uchwała nr XXI.66.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15.01.2018 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dębno Adam Szyszka 2018-05-25 09:52:44
Pomoc publiczna udzielona w 2017 roku Adam Szyszka 2018-05-25 09:41:59
Ulgi udzielone w 2017 roku Adam Szyszka 2018-05-25 09:41:27
2017 rok Adam Szyszka 2018-05-25 09:40:28
Wyniki z 25.05.2018 r. Emilia Jenda 2018-05-25 08:22:07
Remont ulicy Wodnej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-05-24 13:56:44
Remont ulicy Wodnej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-05-24 13:56:30
Remont ulicy Wodnej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-05-24 13:56:14
Remont ulicy Wodnej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-05-24 13:55:34
Remont ulicy Wodnej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-05-24 13:53:56
Remont ulicy Wodnej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-05-24 13:53:40
Remont ulicy Wodnej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-05-24 12:42:17
Remont ulicy Wodnej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-05-24 12:41:45
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego oraz istniejącej stacji transformatorowej na budynek malarni oraz budynek instalacji śrutowni na dz. nr 457/8 Więcław obręb Barnówko Katarzyna Trybel 2018-05-24 11:56:05
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy fermy trzody chlewnej w m.Cychry na dz. 200/3 w obrębie geodezyjnym Cychry, gm. Dębno, pow. myśliborski Katarzyna Trybel 2018-05-24 11:55:51
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego oraz istniejącej stacji transformatorowej na budynek malarni oraz budynek instalacji śrutowni na dz. nr 457/8 Więcław obręb Barnówko Katarzyna Trybel 2018-05-24 11:54:31
ZARZĄDZENIE NR 44/13/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok Anna Szymczyk 2018-05-23 08:53:48
Świadczenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad". Agnieszka Ludynia 2018-05-21 15:57:34
ZARZĄDZENIE NR 43/13/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 maja 2018 r. przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci wodociągowej i sieci sanitarnej ul. Kolejowa Anna Szymczyk 2018-05-21 11:50:05
ZARZĄDZENIE NR 42/13/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury ? Dębnowskiego Ośrodka Kultury w Dębnie. Anna Szymczyk 2018-05-21 11:49:26
ZARZĄDZENIE NR 41/13/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury ? Bibilioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego Anna Szymczyk 2018-05-21 11:48:55
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-05-16 09:06:08
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-05-16 09:05:40
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-05-16 09:05:29
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-05-16 09:02:33