herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
oświadczenie o wyrażeniu zgody - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-24 09:15:31
oświadczenie kandydata obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-24 09:14:14
informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-24 09:12:51
oświadczenie lustracyjne - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-24 09:11:23
lista poparcia - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-24 09:10:43
oświadczenie o wyrażeniu zgody - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-24 09:09:55
informacja PKW o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na radnych Anna Szymczyk 2018-08-24 09:08:34
informacja o sposobie i zasadach zgłaszania kandydatów na radnych wraz z załącznikami Anna Szymczyk 2018-08-24 09:04:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DĘBNA Z 22.08.2018R. W SPRAWIE OKRĘGÓW I SIEDZIBY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ Anna Szymczyk 2018-08-23 08:19:20
Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-08-21 13:55:21
Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-08-21 13:55:09
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA ROZPOCZĘCIE INWESTYCJI DROGOWEJ "ROZBUDOWA PRZEJSCIA PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ BARNÓWKO W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 130" Anna Szymczyk 2018-08-21 10:05:26
LVI sesja 30 sierpnia 2018r. Anna Szymczyk 2018-08-21 08:25:55
Budowa linii oświetleniowej przy ścieżce rowerowej z Dębna do Oborzan, oświetlenia drogowego w Dębnie na zaułku przy ulicy Chojeńskiej i w Smolnicy. Agnieszka Ludynia 2018-08-20 12:16:40
Budowa linii oświetleniowej przy ścieżce rowerowej z Dębna do Oborzan, oświetlenia drogowego w Dębnie na zaułku przy ulicy Chojeńskiej i w Smolnicy. Agnieszka Ludynia 2018-08-20 12:16:26
patycja nr 3 Anna Szymczyk 2018-08-20 09:16:54
ZARZA?DZENIE NR 82/25/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budz?etu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadan? z zakresu administracji rza?dowej i innych zadan? zleconych ustawami na 2018 rok Anna Szymczyk 2018-08-17 12:22:59
informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na radnych - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-17 12:06:13
informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na radnych - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-17 12:06:05
informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na radnych - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-17 12:05:14
informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na radnych - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-17 12:04:22
link do strony PKW Anna Szymczyk 2018-08-16 12:36:54
link do strony PKW poświęconej wyborom samorządowym w roku 2018 Anna Szymczyk 2018-08-16 12:36:28
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 Anna Szymczyk 2018-08-16 07:11:44
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 Anna Szymczyk 2018-08-16 07:11:25
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Anna Szymczyk 2018-08-16 07:11:03
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 Anna Szymczyk 2018-08-16 07:08:38
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 Anna Szymczyk 2018-08-16 07:06:24
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Informacja O UPŁYWIE T ERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIE NIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-16 07:05:18
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Informacja O UPŁYWIE T ERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIE NIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-16 07:04:45
druk oświadczenia pełnomocnika KWW Anna Szymczyk 2018-08-16 07:01:32
druk oświadczenia o utworzeniu KWW Anna Szymczyk 2018-08-16 07:01:06
druk zawiadomienia o utworzeniu KWW Anna Szymczyk 2018-08-16 07:00:39
Informacja PKW o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w gminie poniżej 20000 mieszkańców Anna Szymczyk 2018-08-16 06:58:43
Informacja PKW o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w gminie poniżej 20000 mieszkańców Anna Szymczyk 2018-08-16 06:58:07
KALENDARZ WYBORCZY Anna Szymczyk 2018-08-14 12:19:30
KALENDARZ WYBORCZY Anna Szymczyk 2018-08-14 12:18:54
KALENDARZ WYBORCZY Anna Szymczyk 2018-08-14 12:17:35
wybory samorządowe 2018 Anna Szymczyk 2018-08-14 12:16:25
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy trzech obiektów inwentarskich do tuczu indyka na działce o nr ewid. gr. 568/1 obręb Różańsko, gmina Dębno Katarzyna Trybel 2018-08-14 11:05:05