herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 29.11.2018 Sylwia Pelczarska 2018-11-29 08:36:27
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 29.11.2018 - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-11-29 08:34:31
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 29.11.2018 - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-11-29 08:33:45
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - siłowni zewnętrznej w miejscowości Oborzany, gmina Dębno Agnieszka Ludynia 2018-11-28 14:43:05
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - siłowni zewnętrznej w miejscowości Oborzany, gmina Dębno Agnieszka Ludynia 2018-11-28 14:42:08
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - siłowni zewnętrznej w miejscowości Oborzany, gmina Dębno Agnieszka Ludynia 2018-11-28 14:39:40
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - siłowni zewnętrznej w miejscowości Oborzany, gmina Dębno Agnieszka Ludynia 2018-11-28 14:38:16
Stowarztyszenie Edukacyjne na rzecz Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" Sylwia Pelczarska 2018-11-28 11:19:12
Stowarztyszenie Edukacyjne na rzecz Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-11-28 11:17:24
Oferta konkursowa - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-11-28 11:15:10
Oferta konkursowa Sylwia Pelczarska 2018-11-28 11:15:07
Oferta konkursowa - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-11-28 11:15:06
Możliwość zgłaszania uwag do oferty Sylwia Pelczarska 2018-11-28 11:12:50
Stowarztyszenie Edukacyjne na rzecz Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-11-28 11:11:24
Dyżury radnych w kadencji 2018-2023 Anna Szymczyk 2018-11-28 10:19:47
Formularz zgłoszeniowy Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:32:17
Regulamin zgłaszania kandydatów do Komisji konkursowej Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:31:48
Ogłoszenie Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:31:03
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej na rok 2019 Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:30:17
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej na rok 2019 - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:30:06
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej na rok 2019 - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:28:56
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej na rok 2019 - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:28:32
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej na rok 2019 - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:28:32
KOMISJA OCENIAJĄCA Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:24:53
ZLECENIA ZADANIA- TRYB UPROSZCZONY Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:24:40
WYNIKI KONKURSÓW Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:24:17
KONKURSY OFERT Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:24:04
Regulamin otwartych konkursów ofert na rok 2019 - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:18:12
Regulamin otwartych konkursów ofert na rok 2019 Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:18:05
WZORY DOKUMENTÓW - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:11:50
Wzór sprawozdania w trybie pozakonkursowym Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:08:46
Wzór oferty w trybie pozakonkursowym Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:08:15
Wzór sprawozdania oferty konkursowej Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:07:45
Wzór sprawozdanie oferty konkursowej - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:07:25
Wzór sprawozdanie oferty konkursowej - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:07:14
Wzór sprawozdania oferty konkursowej Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:07:14
Wzór oferty w trybie konkursowym Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:06:37
Regulamin otwartych konkursów ofert na rok 2019 - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:01:48
Program Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2019 Sylwia Pelczarska 2018-11-28 09:00:03
WZORY DOKUMENTÓW Sylwia Pelczarska 2018-11-28 08:59:18