Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa odcinka ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 23 na odcinku Suchlica-Sarbinowo, etap 1, zam.uzupełniające nr 2

Dębno: Budowa odcinka ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 23 na odcinku Suchlica-Sarbinowo, etap I.
Numer ogłoszenia: 29312 - 2016; data zamieszczenia: 10.02.2016.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębno, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7603001 do 4, faks 95 7602030.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa odcinka ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 23 na odcinku Suchlica-Sarbinowo, etap I.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa odcinka ścieżki rowerowej dł.ok.128.mb.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki.
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.02.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: MALDROBUD Sp.z o.o. Sp.komandytowa, ul.Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84404,42 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 100000,00 Oferta z najniższą ceną: 100000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 100000,00 Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK
I Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
1. Podstawa prawna: Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu. Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 19.06.2015 i obejmuje ustalony zakres robót. Jest to drugie zamówienie uzupełniające, mieszczące się wraz z zamówieniem zwr z 07.09.2015 w 50% wartości zamówienia podstawowego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Ludynia 10-02-2016 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ludynia 10-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Ludynia 10-02-2016 12:01