herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Obwieszczenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GNiOŚ.6220.10.20.2015.KT wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na działce o numerze ewidencyjnym 941/10 obręb 05 m.Dębno gm. Dębno