herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 74/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 49/15/2018 Burmistrza Dębna z dnia 28 maja 2018 roku 2018-07-12 10:27
ZARZĄDZENIE NR 73/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej (odcinek od istniejącej S 147 do SR 145) w m. Krześnica 2018-07-11 13:05
ZARZĄDZENIE NR 72/22/2018. BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci wodociągowej do m. Sarbinowo- kolonia 2018-07-11 13:04
ZARZĄDZENIE NR 71/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2018-07-11 13:03
ZARZĄDZENIE NR 70/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-07-11 13:03
ZARZĄDZENIE NR 69/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-07-11 13:02
ZARZĄDZENIE NR 68/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-07-11 13:01
ZARZĄDZENIE NR 67/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-07-11 13:00
ZARZĄDZENIE NR 66/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2018-07-11 12:59
ZARZĄDZENIE NR 64/21/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie, dla której Gmina Dębno jest organem prowadzącym. 2018-07-06 10:36
ZARZĄDZENIE NR 63/21/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: regulaminu Budżetu Obywatelskiego Dębna na rok 2019 2018-07-05 11:43