Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

III Ogłoszenie Burmistrza Dębna o sprzedaży drewna

Znak GNiOŚ.6131.92.2015.KT                                                                         Dębno dnia 20 marca 2015r.

III ogłoszenie o sprzedaży drewna

Gmina Dębno, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, NIP 597-162-76-49 , REGON 210966993, tel. 957603001 do 4 , fax 957602030

 

zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna użytkowego i opałowego pozyskanego z  terenu lasów gminnych na terenie miasta Dębno, wg poniższego zestawienia:

 

1. drewno średniowymiarowe (papierówka) - brzoza

Cena wywoławcza drewna użytkowego części 1 wynosi –   245,02 zł brutto.

Nr sztuki lub stosu

Gatunek drewna

Objętość drewna (w m3)

długość drewna (w m)

8241

Brz S2a

1,66

2,40 x 2,30 x 0,50 x 0,60

 

2. drewno średniowymiarowe (papierówka) - dąb

Cena wywoławcza drewna użytkowego części 2 wynosi –  933,82  zł brutto.

Nr sztuki lub stosu

Gatunek drewna

Objętość drewna (w m3)

długość drewna (w m)

8242

Db S2a

5,84

1,20 x 5,80 x 1,29 x 0,65

 

3. drewno średniowymiarowe (papierówka) - dąb

Cena wywoławcza drewna użytkowego części 3 wynosi – 259,04 zł brutto.

Nr sztuki lub stosu

Gatunek drewna

Objętość drewna (w m3)

długość drewna (w m)

8244

Db S2a

1,62

2,40 x 2,20 x 0,51 x 0,60

 

4. drewno opałowe - sosna

Cena wywoławcza drewna użytkowego części 4 wynosi – 2035,58 zł brutto.

Nr sztuki lub stosu

Gatunek drewna

Objętość drewna (w m3)

długość drewna (w m)

8240

So S4

19,84

1,20 x 15,80 x 1,61 x 0,65

 

5. drewno opałowe - dąb

Cena wywoławcza drewna użytkowego części 5 wynosi – 95,53 zł brutto.

Nr sztuki lub stosu

Gatunek drewna

Objętość drewna (w m3)

długość drewna (w m)

8243

Db S4

0,61

1,20 x 1,20 x 0,65 x 0,65

 

 

Warunki sprzedaży:

1. Podane ceny wywoławcze są cenami brutto zawierającymi odpowiedni podatek VAT.

2. Podana objętość drewna dotyczy metrów sześciennych czystego drewna.

3. Warunkiem udziału w postępowaniu o zakup drewna jest złożenie pisemnej oferty w terminie wskazanym w pkt. 4.

4. Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „OFERTA - sprzedaż drewna”, należy składać w Biurze Obsługi Klienta (budynek B pokój nr 1) Urzędu Miejskiego w Dębnie  przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5 (74-400 Dębno) lub listownie na ww. adres Urzędu w terminie do dnia 3 kwietnia 2015r. do godz. 12.00.

5. Oferta powinna być podpisana i sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej i powinna zawierać przynajmniej:

  1. wskazanie imienia, nazwiska i adresu nabywcy a w przypadku osoby prawnej: nazwy i siedziby oraz numeru NIP i REGON,
  2. wskazanie części objętej ofertą,
  3. wskazanie ceny brutto za jaką nabywca chciałby zakupić drewno,

6. wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej do kontaktu w ramach niniejszego postępowania. Przedmiot postępowania został podzielony na części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych - na jedną lub więcej wybranych części.

7. Oględzin drewna można dokonać w miejscu jego składowania.

8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2015r. w Urzędzie Miejskim przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 5 w Dębnie.

9. Kryterium wyboru oferty jest cena. Postępowanie wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak niż cena wywoławcza. W przypadku złożenia ofert równoważnych oferenci w terminie 1 dnia zobowiązani są do złożenia dodatkowej oferty z podaniem nowej ceny (nie niższej niż pierwotna). Dodatkowe oferty mogą być złożone ustnie lub pisemnie. Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę.

10. O wyborze oferent zostanie poinformowany telefoniczne lub e-mailem, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Burmistrz Dębna powiadomi oferenta o terminie i miejscu podpisania umowy kupna - sprzedaży drewna.

11. Burmistrz Dębna zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert lub zamknięcia postępowania bez podania przyczyny.

12. Burmistrz Dębna zastrzega sobie prawo do zmiany ilości sprzedawanego drzewna. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji cena sprzedaży zostanie określona wg wzoru: zaoferowana cena / ilość drewna wskazana w przetargu x ilość sprzedawanego drewna.

13. Uczestnik, który wygra zobowiązany jest do:

  1. uiszczenia opłaty za drewno, w terminie siedmiu /7/ dni od dnia zawarcia umowy, na wskazany w niej rachunek bankowy,
  2. dokonania odbioru i transportu drewna we własnym zakresie i na własny koszt.

14. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi w terminie siedmiu /7/ dni po uregulowaniu należności na wskazany przez Gminę Dębno rachunek bankowy.

15. Informacji o postępowaniu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Dębnie - pokój 34, tel. 95 760 30 02 do 04 wew. 142 – od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 23-03-2015 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2015 08:53