herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie z II tury wyborów Burmistrza 2014-12-01 00:16
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie z dnia 18.11.2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach burmistrza Dębna w dniu 30 listopada 2014 r. 2014-11-18 14:49
wyniki wyborów 16 listopada 2014r. - KATALOG -
Informacja o dowozach osób niepełnosprawnych w dniu wyborów 16. listopada br. 2014-11-10 10:10
O B W I E S Z C Z E N I E Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Dębno 2014-10-24 06:39
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Dębnie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-22 13:34
OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Szczecinie o zarejestrowanych kandydatach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w okręgu nr 5. 2014-10-23 06:57
składy Obwodowych Komisji Wyborczych 2014-11-12 14:19
Oświadczenie Orange Polska w sprawie zakazu plakatowania na urządzeniach technicznych należących do Orange Polska SA 2014-10-21 08:08
Informacja GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Dębnie z dnia 20 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Dębnie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-20 10:33
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie z dnia 17 października 2014r. w sprawie losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach samorządowych oraz składów Obwodowych Komisji Wyborczych. 2014-10-17 20:29
Obwieszczenie Burmistrza Dębna w sprawie obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach Burmistrza 2014-10-17 18:04
Komunikat w sprawie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie 2014-10-10 09:27
Skład Gminnej Komisji Wyborczej po ukonstytuowaniu 2014-09-26 08:20
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie powołania składu komisji wyborczych 2014-09-26 07:48
informacja w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - KATALOG -
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego - KATALOG -
Obwieszczenie Burmistrza Dębnaw sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o siedzibie gminnej komisji wyborczej 2014-09-04 09:12
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie dopisywania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania 2014-10-20 08:11
warunki udziału w głosowaniu 2014-08-21 08:56
podział Gminy Dębno na okręgi wyborcze 2014-07-28 10:02
informacja w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - KATALOG -
link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 2014-07-25 13:16