Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 76/32/2013 Burmistrza Dębna z dnia 11 września 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie przez osobę fizyczną prawa własności nieruchomości określonej dz. nr 265/5 o pow. 0,1143 ha oraz udziału 1/8 we własności działki określonej nr 265/7 o pow. 0,1404 ha położonych w Dębnie ob. 2 przy ul. Kosynierów w zamian za zobowiązanie z tytułu naliczonej opłaty adiacenckiej.

ZARZĄDZENIENR 76/32/2013

BURMISTRZA

DĘBNA

z dnia 11 września 2013 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie przez osobę fizyczną prawa własności nieruchomości określonej dz. nr 265/5 o pow. 0,1143 ha oraz udziału 1/8 we własności działki określonej nr 265/7 o pow. 0,1404 ha położonych w Dębnie ob. 2 przy ul. Kosynierów w zamian za zobowiązanie z tytułu naliczonej opłaty adiacenckiej.

 

                     Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z  2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U .z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz, 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, z 2008r. Nr 223, poz. 1458, Dz.U Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2009r, Dz.U Nr 28, poz. 142 i 146 z 2010r, . Nr 106 poz. 675, Nr  40 poz. 230, z 2011 Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887 z 2012r. Nr 567, z 2013r. Nr 153) i art. 98a ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity  Dz. U . z 2010 roku Nr 102 poz. 651,  Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, N 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163 poz. 981, Nr 224 poz. 1337, z 2012r. Nr 908, Nr 1256, Nr 951, Nr 1529, Nr 1429/ oraz uchwały nr XXXI/200/2008r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania  nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2008r. Nr 91, poz. 1931/ oraz  Uchwałą Nr LVI/403/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr  XXXI/200/2008r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania  nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  z dnia 12 lipca 2010 roku Nr 65, poz. 1232/,  zarządza  się conastępuje:

§ 1

Burmistrz Dębna postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Gminy przez osobę fizyczną prawa własności działki określoną według ewidencji gruntów nr 265/5 o pow. 0,1143 ha oraz udziału 1/8 w działce 265/7 o pow. 0,1404 ha (droga wewnętrzna) położonych w Dębnie ob. 2 przy ul. Kosynierów w zamian za zobowiązania finansowe wynikające z naliczonej opłaty adiacenckiej decyzją Burmistrz Dębna z dnia  4 kwietnia 2013r. GNiOŚ.3134.6.2012.MK

§ 2

Różnice pomiędzy wartością działki gruntu wydzielonej w wyniku podziału a należnością wynikającą z opłaty adiacenckiej pokryte będą w formie dopłat.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska UM w Dębnie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 19-09-2013 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 11-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2013 11:33