Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 69/28/2013 Burmistrza Dębna z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

ZARZĄDZENIENR 69/28 /2013

BURMISTRZADĘBNA

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 

            Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity  Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651,  Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224 poz. 1337, z 2012r poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529/ oraz § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt „b” Uchwały nr XXXI/200/2008r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września  2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2008 r Nr 91 poz. 1931 i z 2010r Nr 65 poz. 1232) z a r z ą d z a  się co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na zamianę udziału 1/5 w zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Sarbinowo oznaczonej według ewidencji gruntów działką nr 311/1 o powierzchni 1,0065 ha stanowiącego własność Gminy Dębno na udział 4/5 w zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Sarbinowo oznaczonej  według ewidencji gruntów działką nr 311/2 o powierzchni  0,0305ha stanowiący współwłasność Anny Srokowskiej w udziale 2/5 i Moniki Edyty Dyszluk w udziale 2/5.

Dla powyższych działek prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00000909/9.  

§ 2

1. W przypadku wystąpienia różnicy wartości zamienianych nieruchomości różnica ta uregulowana będzie w formie dopłaty jednej ze stron.

2. Koszty notarialne pokrywają strony po połowie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dębnie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 19-08-2013 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 08-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-08-2013 13:23